Praca w firmie Videojet

Videojet Technologies Inc. (firma Danaher) jest globalną organizacją zatrudniającą ponad 3200 specjalistów, którzy służą naszym klientom, angażując się w pracę zespołową, współdziałanie, innowacyjność i ciągłe doskonalenie we wszystkich obszarach prowadzonej działalności. Firma Videojet zapewnia szerokie możliwości rozwoju zawodowego osobom stworzonym do podejmowania wyzwań w otoczeniu, w którym liczy się czas i wyniki oraz docenia się i nagradza osobisty wkład pracowników.

Firma Videojet Technologies, której światowa centrala znajduje się w atrakcyjnym podmiejskim otoczeniu tuż poza granicami Chicago, oferuje bardzo konkurencyjny pakiet wynagrodzeń i świadczeń, elastyczny czas pracy i wiele innych korzyści! Zachęcamy do zapoznania się z ofertą świadczeń. Videojet to pracodawca prowadzący politykę równych szans. Nie dyskryminujemy kandydatów ani pracowników ze względu na rasę, płeć, wyznanie, wiek, pochodzenie, kolor skóry, niepełnosprawność, orientację seksualną czy tożsamość płciową. Zapewniamy miejsce pracy, w którym nie ma miejsca na dyskryminację ani prześladowanie. PRZEWAGA VIDEOJET — WYGRYWA NAJLEPSZY ZESPÓŁ

vf-our-place-in-the-world-pl

Rola firmy Videojet na świecie

Kontakt

Informacja o Produktach:
+48 887 444 100
Materiały Eksploatacyjne:
22-886-00-77
Serwis i Wsparcie Techniczne:
22-886-00-77