Ochrona danych - Polityka Prywatności

Zasady Polityki prywatności opracowane przez grupę firm Videojet dowodzą naszego zaangażowania w kwestii ochrony poufnych danych. Prawo użytkowników do ochrony prywatności oraz bezpieczeństwo danych są dla nas priorytetem.

Osobom odwiedzającym jakąkolwiek witrynę internetową firmy Videojet pomagamy zachować kontrolę nad ich danymi osobowymi w Internecie. Poniżej znajdują się wytyczne, które stosujemy w celu ochrony informacji przekazywanych nam przez osoby odwiedzające naszą witrynę.

  • Zbieranie i wykorzystywanie informacji
  • Pliki cookie oraz wskaźniki internetowe
  • Zarządzanie danymi użytkownika
  • Bezpieczeństwo
  • Kontakt z firmą Videojet
  • Zmiany w Polityce prywatności

Zbieranie i wykorzystywanie informacji

Firma Videojet zbiera informacje o użytkownikach na podstawie danych przekazywanych poprzez opcjonalną lub wymaganą rejestrację, ankiety internetowe, konkursy oraz odwiedzane strony internetowe. Zbierane dane osobowe mogą obejmować imię i nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu, adres e-mail oraz adres protokołu internetowego (IP). Możemy również poprosić o podanie danych demograficznych użytkownika, takich jak stanowisko, branża, aplikacja, preferowana forma kontaktu oraz doświadczenie związane z naszymi produktami.

Zwykle informacje te pozyskujemy, gdy użytkownik rejestruje się w naszej witrynie internetowej, prenumeruje nasze usługi, publikuje materiały lub zgłasza zapotrzebowanie na dodatkowe usługi. Firma Videojet może przetwarzać lub łączyć informacje zebrane poprzez naszą witrynę internetową z innymi danymi operacyjnymi, jak również z danymi pochodzącymi od [naszych oddziałów oraz] stron trzecich w celu promowania naszych produktów lub usług. Takie informacje pozwalają nam lepiej dostosować treść naszych publikacji do indywidualnych potrzeb danego użytkownika.

Dane przekazywane przez użytkownika będą wykorzystywane do wspierania jego zawodowych relacji z firmą Videojet oraz jej produktami. Chcemy m.in. pomóc użytkownikom w szybkim wyszukiwaniu informacji w naszych witrynach internetowych oraz sygnalizować dostępność informacji o naszych produktach, usługach i programach. Ponadto wykorzystujemy te dane, aby pomóc użytkownikom w realizacji transakcji, a w niektórych przypadkach również w celu skontaktowania się z nimi w celu przeprowadzenia badania marketingowego.

Przekierowania do innych witryn internetowych

Ta witryna internetowa zawiera przekierowania do innych witryn, które nie są własnością firmy Videojet ani nie są przez nią kontrolowane. Przekierowania do innych witryn internetowych będą otwierać się w nowym oknie przeglądarki internetowej. Należy zwrócić uwagę, że firma Videojet nie odpowiada za zasady ochrony prywatności stosowane przez inne witryny internetowe. Prosimy o zwracanie uwagi na fakt opuszczania naszej witryny internetowej oraz o zapoznanie się z oświadczeniami dotyczącymi polityki prywatności każdej witryny, która zbiera dane osobowe umożliwiające identyfikację. Niniejsza Polityka prywatności odnosi się wyłącznie do danych zbieranych przez tę witrynę internetową.

Grupy dyskusyjne/fora

Ta witryna internetowa może zapewnić dostęp do forów oraz grup dyskusyjnych. Należy pamiętać, że wszelkie informacje ujawniane w tych miejscach stają się informacjami publicznymi. Należy zachować ostrożność w przypadku ujawniania swoich danych osobowych.

Biuletyny elektroniczne

Firma Videojet oferuje szereg bezpłatnych biuletynów elektronicznych. Nie wysyłamy niepożądanych wiadomości i nigdy nie sprzedajemy ani nie użyczamy adresów poczty e-mail. Każda wiadomość otrzymana przez użytkownika zawiera opcję rezygnacji z otrzymywania kolejnych wiadomości. Użytkownicy mogą również zażądać usunięcia z list wysyłkowych, kontaktując się z nami pod adresem privacy@Videojet.com.

Konkursy

Firma Videojet może oferować udział w konkursach, które wiążą się z wymogiem podania określonych danych osobowych. Wymagane informacje obejmują przynajmniej imię i nazwisko oraz adres e-mail. W niektórych przypadkach uczestnik musi odpowiedzieć na obowiązkowe pytania z ankiety dotyczące zakresu zainteresowania technicznego oraz danych osobowych. Informacje uzyskane z formularza rejestracyjnego są używane do weryfikacji tożsamości i uprawnień uczestnika, w celu umożliwienia kontaktu ze zwycięzcami oraz do celów związanych z reklamą i sprzedażą naszych produktów. Ponieważ zasady i warunki każdego konkursu mogą się różnić, wszystkie informacje na temat każdego konkursu są wyraźnie przedstawiane podczas zdarzenia.

Opcja powiadamiania znajomego

Jeśli użytkownik decyduje się skorzystać z naszej usługi rekomendacji, aby powiadomić znajomą osobę o naszej witrynie internetowej, poprosimy go o podanie imienia i nazwiska oraz adresu e-mail tej osoby. Automatycznie wyślemy osobie wskazanej przez użytkownika jedną wiadomość e-mail z zaproszeniem do odwiedzenia naszej witryny internetowej, a adres e-mail użytkownika zostanie podany w polu nadawcy tej wiadomości. Adresy e-mail użytkownika ani odbiorcy nie będą wykorzystywane do celów innych niż umożliwienie wysłania jednorazowej wiadomości e-mail do osoby wskazanej przez użytkownika. Firma Videojet przechowuje te informacje jedynie w celu wysłania wspomnianej jednorazowej wiadomości e-mail oraz monitorowania skuteczności naszego programu rekomendacji.

Rejestrowanie odwiedzin

Podobnie jak w przypadku większości standardowych serwerów witryn internetowych używamy plików dziennika do automatycznego rejestrowania takich informacji, jak adresy IP, rodzaj przeglądarki, dostawca usług internetowych (ISP), strony odsyłające/wyjściowe, rodzaj platformy, znacznik daty/godziny oraz liczba kliknięć. Informacje te rejestrujemy w celach analizy trendów, administrowania naszą witryną internetową, śledzenia zbiorczej aktywności użytkowników oraz pozyskiwania danych demograficznych do użytku ogólnego. Nie wykorzystujemy tych informacji do identyfikacji użytkowników. W przypadku obszarów naszej witryny internetowej wymagających rejestracji rejestrujemy adres e-mail użytkownika oraz określone informacje dotyczące jego aktywności w naszej witrynie. Informacje te mogą być powiązane z innymi danymi osobowymi użytkownika i w takim przypadku są one wykorzystywane do wspierania zawodowych relacji użytkownika z firmą Videojet i jej produktami.

Narzędzie Mouseflow

Możemy co jakiś czas korzystać z narzędzia Mouseflow do analizy aktywności na stronach witryny internetowej, aby usprawnić rozwiązywanie problemów dotyczących tej witryny oraz udoskonalać jej funkcjonalność na potrzeby osób odwiedzających. Narzędzie Mouseflow rejestruje kliknięcia i ruchy myszy, przewijanie strony oraz wpisywanie tekstu na tych stronach, dla których jest ono włączone. Zasady polityki prywatności związane z narzędziem Mouseflow można znaleźć pod adresem: http://mouseflow.com/privacy.

Udostępnianie informacji

Firma Videojet nie udostępnia, nie sprzedaje i nie użycza danych osobowych użytkowników do celów promocyjnych ani nie ujawnia danych osobowych stronom trzecim, o ile nie są one powiązane z firmą Videojet. Dystrybutorzy, partnerzy handlowi, oddziały, wykonawcy oraz inni partnerzy biznesowi firmy Videojet mogą mieć dostęp do danych osobowych użytkowników, lecz będą je wykorzystywać wyłącznie w związku z relacjami klienckimi użytkowników z firmą Videojet oraz jej produktami.

Miejsce przechowywania danych osobowych użytkowników

Możemy przenosić dane osobowe użytkowników do miejsc znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym lub przechowywać dane w takich miejscach. Dane mogą być również przetwarzane przez pracowników działających poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, którzy pracują dla firmy Videojet lub dla jednego z jej dostawców. Pracownicy ci mogą być zaangażowani m.in. w realizację zamówień użytkownika oraz świadczenie usług wsparcia. Przekazując swoje dane osobowe, użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie, przechowywanie oraz przetwarzanie tych danych. Podejmiemy wszystkie uzasadnione kroki mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych użytkownika oraz przestrzegania zasad naszej Polityki prywatności.

Wymogi prawne

Firma Videojet może być zobowiązana do ujawnienia danych osobowych na mocy nakazu sądowego lub innych wymogów prawnych.

PLIKI COOKIE ORAZ WSKAŹNIKI INTERNETOWE

Pliki cookie zwiększają funkcjonalność naszych witryn internetowych, umożliwiając nam dostosowanie ich zawartości do indywidualnych potrzeb danego użytkownika oraz rozpoznanie go wśród innych użytkowników naszej witryny. Plik cookie to niewielki plik złożony z liter oraz liczb, który nie zawiera żadnych danych osobowych i który za zgodą użytkownika przechowujemy w przeglądarce internetowej lub na dysku twardym urządzenia użytkownika. Plik cookie może zawierać informacje, takie jak identyfikator lub preferencje użytkownika, wykorzystywane przez witrynę internetową w celu spersonalizowania zawartości oraz śledzenia stron odwiedzanych przez użytkownika. Za pomocą plików cookie nie śledzimy danych osobowych umożliwiających identyfikację użytkownika, chyba że postanowi on przekazać nam te informacje np. przez rejestrację lub zalogowanie się w naszej witrynie internetowej. W przypadku rejestracji lub zalogowania śledzimy informacje niezbędne do zapewnienia kontaktu z użytkownikiem.

Używamy następujących plików cookie:

  • Ściśle niezbędne pliki cookie. Są to pliki cookie lub inne mechanizmy śledzenia, które są niezbędne do zapewnienia witrynie internetowej wymaganej funkcjonalności. Należą do nich na przykład pliki cookie umożliwiające korzystanie z koszyka.
  • Analityczne/wydajnościowe pliki cookie. Umożliwiają nam one stwierdzenie obecności oraz liczenie wejść osób odwiedzających, jak również monitorowanie sposobu poruszania się po witrynie internetowej przez osoby z niej korzystające. Pomaga nam to usprawniać funkcjonowanie naszej witryny internetowej, np. przez ułatwienie użytkownikom wyszukiwania wymaganej zawartości.
  • Funkcjonalne pliki cookie. Służą one do rozpoznawania użytkownika odwiedzającego ponownie naszą witrynę internetową. Umożliwia nam to spersonalizowanie zawartości witryny pod kątem danego użytkownika, powitanie go imiennie oraz zapamiętanie jego preferencji (np. wybrany język lub region).

Każda osoba odwiedzająca naszą witrynę internetową jest powiadamiana o stosowaniu plików cookie. Osoba, która nie wyraża zgody na wykorzystywanie przez nas plików cookie, może po prostu zaprzestać korzystania z naszej witryny internetowej.

Niektórzy z naszych partnerów handlowych oraz dostawców oprogramowania używają plików cookie w naszej witrynie internetowej (np. do celów związanych z analizą witryny). Firma Videojet dokłada starań, aby chronić prywatne informacje użytkowników naszej witryny internetowej i dokładnie sprawdza praktyki naszych partnerów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych, jednakże nie mamy dostępu do takich plików cookie ani możliwości ich kontrolowania. Niniejsza Polityka prywatności obejmuje wykorzystanie plików cookie jedynie przez witrynę www.Videojet.pl, natomiast nie obejmuje wykorzystania plików cookie przez partnerów biznesowych lub dostawców oprogramowania.

Ściśle niezbędne pliki cookie wygasają po zakończeniu sesji użytkownika. Wszystkie inne pliki cookie — z wyjątkiem analitycznych/wydajnościowych oraz funkcjonalnych — wygasną po 2 latach.

Zbieramy również informacje za pomocą wskaźników internetowych. Wskaźniki internetowe to niewielkie, niewidoczne obrazy umieszczone w niektórych naszych wiadomościach e-mail w formacie HTML, które pozwalają nam oszacować, jaki procent wiadomości e-mail jest otwieranych przez odbiorców. Dzięki temu możemy ocenić efektywność danej metody komunikacyjnej oraz naszych kampanii marketingowych.

ZARZĄDZANIE DANYMI UŻYTKOWNIKA

Korygowanie i aktualizacja danych

Firma Videojet zapewnia możliwość korygowania lub zmiany informacji zebranych podczas rejestracji. Informacje te można zmienić, powracając na daną witrynę internetową lub wysyłając wiadomość e-mail na adres privacy@Videojet.com. Można zrezygnować z otrzymywania dowolnych biuletynów elektronicznych, postępując według wskazówek podanych w każdym biuletynie lub wysyłając wiadomość e-mail na adres privacy@Videojet.com.

Zasady dotyczące usuwania/rezygnacji

Firma Videojet nie oferuje narzędzi umożliwiających użytkownikowi całkowite usunięcie swoich danych osobowych. Można jednak zrezygnować z otrzymywania od nas przyszłej korespondencji, wysyłając wiadomość e-mail na adres privacy@Videojet.com.

BEZPIECZEŃSTWO

Firma Videojet wykorzystuje bezpieczne sieci danych zabezpieczone standardowymi zaporami firewall oraz systemami ochrony hasłem. Nasza Polityka prywatności oraz bezpieczeństwa jest okresowo weryfikowana oraz w razie potrzeby rozszerzana. Do informacji przekazywanych przez użytkownika mają dostęp wyłącznie upoważnione osoby. Wszelkie szczególnie poufne informacje, takie jak numer karty kredytowej klienta pobrany do celów transakcji handlowej, są przed przesłaniem szyfrowane przy użyciu technologii Secure Socket Layer (SSL). Postępujemy zgodnie z powszechnie przyjętymi w branży normami w celu ochrony przekazywanych danych osobowych zarówno na etapie transmisji, jak również po ich otrzymaniu. Żadna metoda transmisji danych przez Internet lub ich elektronicznego przechowywania nie jest jednak stuprocentowo bezpieczna. Chociaż dokładamy starań, aby przy użyciu komercyjnie dostępnych środków chronić dane osobowe użytkownika, nie możemy zagwarantować ich bezwzględnego bezpieczeństwa. W przypadku pytań na temat bezpieczeństwa w naszej witrynie internetowej można skontaktować się z nami pod adresem e-mail privacy@Videojet.com.

Ochrona prywatności dzieci

Witryny internetowe firmy Videojet nie są skierowane ani przeznaczone dla dzieci w wieku poniżej 13 lat. Nie będziemy świadomie zbierać danych osobowych od dzieci, a w razie odkrycia takiego faktu usuniemy te dane.

Sprzedaż firmy

Firma Videojet może przekazać dane osobowe stronie trzeciej, która nabyła firmę od Videojet, gdy informacje są przekazywane jako istotne aktywa tej nabytej firmy. Użytkownik zostanie powiadomiony o przekazaniu danych zgodnie z procedurą powiadamiania o zmianie, która została opisana w końcowym rozdziale niniejszych zasad.

KONTAKT z firmą Videojet

W przypadku pytań dotyczących Polityki prywatności należy skontaktować się z nami pod adresem e-mail privacy@Videojet.com.

Videojet
Pracownik ds. ochrony prywatności
ul. Kolejowa 5/7
01-217 Warszawa

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka prywatności została zaktualizowana 21 grudnia 2012 r. Jeśli postanowimy zmienić zasady naszej Polityki prywatności, zamieścimy te zmiany tutaj oraz w innych miejscach, które uznamy za odpowiednie, tak aby użytkownik wiedział, jakie informacje zbieramy, w jaki sposób je wykorzystujemy oraz w jakich ewentualnych okolicznościach je ujawniamy. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania niniejszych zasad Polityki prywatności w dowolnym czasie, więc zachęcamy do częstego ich sprawdzania. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian w niniejszej Polityce prywatności powiadomimy użytkowników w tym miejscu, pocztą e-mail lub za pomocą powiadomienia na naszej stronie głównej.

Kontakt

Informacja o Produktach:
+48 887 444 100
Materiały Eksploatacyjne:
22-886-00-77
Serwis i Wsparcie Techniczne:
22-886-00-77