Praca w Videojet

Dlaczego Videojet?

Możliwe, że kupiłeś lub używałeś dzisiaj produktu związanego w jakiś sposób z Videojet. Od nanoszenia terminów przydatności po znakowanie na potrzeby śledzenia i monitorowania, nasze technologie pomagają zagwarantować autentyczność i bezpieczeństwo dla konsumentów produktów sprzedawanych na całym świecie na rynkach spożywczym, farmaceutycznym i przemysłowym.

Imprint the WORLD w Videojet — weź udział w ekscytującej podróży ciągłego doskonalenia. Jako światowy lider branży oznaczania i kodowania nasz stały wzrost oznacza większe możliwości dla naszych pracowników — mogą zaplanować ścieżkę kariery i podążać nią do sukcesu.

Jako pracownik firmy Videojet możesz:

 • Odgrywać rolę we wprowadzaniu głównych marek konsumenckich na rynek światowy.
 • Uzyskać wgląd w łańcuchy wartości produktów konsumenckich i przemysłowych oraz nauczyć się zwiększać satysfakcję klientów.
 • Wykorzystać możliwości systemu biznesowego Danaher (DBS).
 • Uzyskać dostęp do międzynarodowej sieci możliwości rozwoju zawodowego poprzez firmę Videojet, platformę identyfikacji produktów i system Danaher.

MARZ o wielkich celach, OSIĄGAJ je i WYKORZYSTAJ swój potencjał w Videojet. Imprint the WORLD!

Polecane filmy

Vidyard Thumbnail
Nasza rola na świecie
Vidyard Thumbnail
Jedna firma Videojet
Vidyard Thumbnail
Nasz wspólny cel
 • Kim jesteśmy?
 • Nasza kultura
 • Odpowiedzialność społeczna firmy
 • Różnorodność i integracja
Careers-website-graphic-pl

Nasza kultura

Każdego dnia ponad 4000 pracowników firmy Videojet na całym świecie wspólnie osiąga niesamowite wyniki jako jedna firma Videojet. Będziesz współpracować i uczyć się od zróżnicowanych i utalentowanych pracowników firmy w ramach naszych przewodnich zasad:

Nasi pracownicy:

 • Stawiają klientów na pierwszym miejscu we wszystkich swoich działaniach.
 • Dążą do wykreowania wysokiej klasy rozwiązań i możliwości.
 • Codziennie odnoszą wspólne sukcesy, działając z entuzjazmem, pokorą i uczciwością.
 • Są odpowiedzialni wobec siebie nawzajem oraz wobec naszych udziałowców i społeczności, w których żyjemy i pracujemy.

Odpowiedzialność społeczna firmy

W Videojet i Danaher w naturalny sposób od lat praktykujemy odpowiedzialność społeczną — od promowania troski o środowisko i działań ekologicznych po poprawę jakości życia dzięki innowacjom. Odpowiedzialność społeczna nie jest po prostu czymś, co firma Danaher wdrożyła; jest nieodłącznym elementem wszystkich naszych działań. Nasze przełomowe rozwiązania i osiągnięcia mają na celu zmianę świata na lepsze.

Myślimy o odpowiedzialności społecznej firmy (CSR) w odniesieniu do tego, jak możemy:

 • Poprawić jakość życia dzięki innowacjom
 • Promować odpowiedzialną troskę o środowisko
 • Inwestować w światowej klasy zespół pracowników i rozwijać go
 • Osiągać sukcesy uczciwie
 • Wykazywać przywództwo i odpowiedzialność w naszych społecznościach na całym świecie

Zgodnie z naszą kulturą stale poszukujemy możliwości doskonalenia przez ukierunkowanie na innowacyjność, zmniejszenie ilości odpadów oraz zapewnienie bezpieczeństwa naszym pracownikom i społecznościom.

Zrównoważony rozwój firmy Videojet — broszura

Odpowiedzialność społeczna firmy Danaher — raport

Różnorodność i integracja

W Videojet i Danaher wierzymy, że środowisko nastawione na integrację to środowisko dojrzałe do innowacji i pomysłów — ponieważ integracja tworzy pracownikom przestrzeń do samorealizacji — i w konsekwencji do najlepszych pomysłów. Staramy się więc przyciągać i rozwijać zawodowo pracowników, którzy cenią sobie różnice oraz wykorzystywać swoją różnorodność myślenia, stylu pracy i doświadczenia do rozwoju naszej kultury. Jesteśmy pracodawcą realizującym politykę równych szans i podejmujemy decyzje o zatrudnieniu w oparciu o umiejętności, doświadczenie i aspiracje zawodowe.

W celu ułatwienia zadań naszym liderom wszyscy liderzy firm Videojet i Danaher biorą udział w corocznych szkoleniach dotyczących różnorodności, które poświęcone są rzeczywistym problemom różnorodności, z jakimi mają do czynienia pracodawcy.

Naszego dyrektora ds. różnorodności wspiera rada ds. różnorodności i integracji firmy Danaher. Wspólnie prowadzą organizację na drodze do bardziej zintegrowanego środowiska pracy. Rada ds. różnorodności i integracji składa się z liderów reprezentujących rozmaite środowiska społeczne, kultury, regiony i punkty widzenia. Obszary zainteresowania rady, działającej przy patronacie i wsparciu dyrektora naczelnego, obejmują:

 • Cele różnorodności
 • Kryteria najlepszych praktyk
 • Zaangażowanie pracowników
 • Praktyki integracji w naszym środowisku pracy
 • Dostęp do różnych rynków klientów

Videojet to pracodawca prowadzący politykę równych szans. Nie dyskryminujemy kandydatów ani pracowników ze względu na rasę, płeć, wyznanie, wiek, pochodzenie, kolor skóry, niepełnosprawność, orientację seksualną, tożsamość płciową czy status weterana. Zapewniamy miejsce pracy, w którym nie ma miejsca na dyskryminację ani prześladowanie.