Dane i adres Firmy

Videojet Technologies Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 5/7
01-217 Warszawa
tel. +48 887 444 100 email: handel.seo@videojet.com

NIP: 899-10-02-121
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
KRS: 0000046883
Kapitał zakładowy: 50 000 zł, wniesiony w całości


Wyświetl większą mapę

Kontakt

Informacja o Produktach:
+48 887 444 100

Materiały Eksploatacyjne:
22-886-00-77

Serwis i Wsparcie Techniczne:
22-886-00-77

×

Kontakt:             

Sprzedaż Urządzeń: 22-292-21-32
Serwis i Materiały: +48 22 886 00 77
×

Kontakt:  

Sprzedaż Urządzeń: 22-292-21-32
Serwis i Materiały: +48 22 886 00 77