Zgodność z dyrektywą RoHS

Dyrektywa 2011/65/EU Unii Europejskiej nałożyła obowiązek ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym do 1 lipca 2006 r. Sprzęt do znakowania i kodowania firmy Videojet Technologies, sprzedawany pod marką Videojet, Willett, Marsh i Cheshire, zalicza się do kategorii narzędzi do zastosowań przemysłowych o dużej skali i nie jest objęty programem ograniczenia stosowania niebezpiecznych substancji (RoHS). Jednakże dbając o odpowiedzialną postawę na arenie międzynarodowej, firma Videojet dobrowolnie zamierza ograniczyć obecność w swoich produktach wszystkich substancji objętych programem RoHS.

Videojet stawia sobie za cel dostarczanie bezpiecznych urządzeń o wysokiej jakości i niezawodności. Zobowiązuje się również do zmniejszenia udziału wszelkich materiałów, których używanie jest niezgodne z dyrektywą RoHS, i będzie działać w tym kierunku, podtrzymując obietnicę składaną klientom: długi czas sprawności — spokojna głowa.

Podsumowując, chociaż dyrektywa RoHS nie odnosi się bezpośrednio do sprzętu do znakowania i kodowania Videojet, zobowiązujemy się z biegiem czasu spełnić jej wymagania, zapewniając jednocześnie jakość i sprawność na poziomie, jakiego oczekują użytkownicy produktów Videojet.

Kontakt

Informacja o Produktach:
+48-22-307-32-01

handel.seo@videojet.com

×

Kontakt:  

Sprzedaż Urządzeń: +48-22-307-32-01
Serwis i Materiały: +48 22 886 00 77