Ochrona danych - Polityka Prywatności

Data wejścia w życie: 10 maja 2018

Niniejsze Zasady Ochrony Prywatności („Zasady Ochrony Prywatności”) wyjaśniają, jak firma Videojet Technologies Inc. i działające pod marką Videojet spółki stowarzyszone („Videojet”) traktują Dane Osobowe przekazywane nam w witrynach internetowych i w innych witrynach mobilnych, aplikacjach mobilnych i innych usługach cyfrowych oraz produktach kontrolowanych przez Videojet, łączących z tymi Zasadami Ochrony Prywatności (zbiorczo „Serwis Videojet”). Videojet jest administratorem danych do przetwarzania Danych Osobowych zgodnie z obowiązującym prawem.

Niniejsze Zasady Ochrony Prywatności nie mają zastosowania do Serwisu Videojet, które nie mają linku do niniejszych Zasad Ochrony Prywatności ani do stron innych firm, z którymi Serwis Videojet może się łączyć.

Podsumowanie

W tej części omówiono pokrótce nasze Zasady Ochrony Prywatności. Szczegółowe informacje zawierają pełne Zasady Ochrony Prywatności.

Gromadzone przez nas informacje

Videojet gromadzi następujące rodzaje informacji z Serwisu Videojet:

 • Informacje przekazywane przez użytkowników. Dane Osobowe podawane przez użytkownika podczas rejestrowania się w celu korzystania z naszych produktów i usług, udzielania odpowiedzi w kwestionariuszach lub ankietach bądź podczas kontaktowania się z działem obsługi klienta firmy Videojet.
 • Informacje gromadzone automatycznie. Adres IP użytkownika i niepozwalające na ustalenie jego tożsamości informacje dotyczące korzystania z Serwisu Videojet mogą być gromadzone automatycznie z wykorzystaniem technologii śledzenia, takich jak pliki cookie. Użytkownik może tak ustawić oprogramowanie przeglądarki internetowej, by odrzucała wszystkie pliki cookie; jednak umożliwiają one korzystanie z niektórych podstawowych funkcji witryny, które mogą nie działać, jeśli użytkownik odrzuci pliki cookie.
 • Informacje gromadzone z innych źródeł. Możemy łączyć informacje o użytkowniku z Serwisu Videojet z informacjami zgromadzonymi offline lub uzyskanymi od stron zewnętrznych.

Jak wykorzystujemy informacje o użytkowniku

Videojet wykorzystuje zgromadzone informacje do następujących celów:

 • zapewnienie użytkownikowi produktów i usług firmy Videojet;
 • oferowanie i dostarczanie informacji o podobnych i/lub powiązanych produktach i usługach;
 • dostosowanie i poprawienie doświadczeń podczas korzystania z Serwisu Videojet;
 • ogólne udoskonalanie naszych produktów i Serwisu Videojet oraz innych celów biznesowych;
 • informowanie i zgłaszanie władzom zgodnie z naszymi obowiązkami prawnymi.

Zgodnie z europejskimi przepisami o ochronie danych firma Videojet musi mieć podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych. Podstawa prawna obowiązująca w konkretnym przypadku będzie zależeć od szczególnych celów opisanych powyżej, dla których firma Videojet przetwarza dane osobowe:

 • W pewnych przypadkach, firma Videojet może prosić użytkownika o zgodę na gromadzenie i przetwarzanie Danych Osobowych użytkownika. Jeśli użytkownik zdecyduje się wyrazić zgodę, może później ją wycofać, kontaktując się z nami zgodnie z opisem w części „Twoje wybory dotyczące prywatności”. Należy pamiętać, że wycofanie zgody nie będzie mieć wpływu na już wykonane przetwarzanie.
 • W innych przypadkach przetwarzanie Danych Osobowych użytkownika może być konieczne w celu zapewnienia zgodności z obowiązującym prawem lub przepisami bądź w celu wykonania umowy, której użytkownik podlega. Użytkownik może nie móc zrezygnować z tego przetwarzania lub rezygnacja przez użytkownika może wpłynąć na naszą zdolność do wywiązania się z zobowiązań umownych, które w przeciwnym razie byłyby użytkownikowi należne.
 • W jeszcze innych przypadkach, firma Videojet może przetwarzać Dane Osobowe użytkownika na podstawie uzasadnionych interesów firmy Videojet dotyczących informowania użytkownika o naszych produktach i usługach oraz badaniach naukowych i możliwościach edukacyjnych. Użytkownik ma prawo do zrezygnowania z wszelkiego takiego przetwarzania Danych Osobowych użytkownika. Można to uczynić kontaktując się z nami, zgodnie z omówieniem w części „Twoje wybory dotyczące prywatności”

Przetwarzanie może obejmować rejestrację, organizację, strukturyzację, przechowywanie, adaptację lub zmianę, wyszukiwanie, konsultację, wykorzystanie, ujawnienie poprzez przekazanie, rozpowszechnianie lub inne udostępnianie, dostosowanie lub łączenie, ograniczenie, usunięcie bądź zniszczenie Danych Osobowych. Dane Osobowe, które zbieramy o użytkowniku, mogą być przechowywane przez dziesięć lat po ostatniej interakcji z użytkownikiem, po czym zostaną zarchiwizowane tylko na tak długo, jak to jest uzasadnione dla celów określonych powyżej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Jakie informacje udostępniamy

Bez zgody użytkownika firma Videojet nie sprzedaje ani nie ujawnia Danych Osobowych, z wyjątkiem:

 • Podmiotów stowarzyszonych i zewnętrznych usługodawców w celu świadczenia usług i informacji na naszych stronach, w tym do celów marketingu internetowego i reklam oraz wspierania naszych działań biznesowych. Wymagamy od takich stron postępowania z Danymi Osobowymi użytkownika z niniejszymi Zasadami Ochrony Prywatności.
 • Spółek stowarzyszonych w celu oferowania i dostarczania informacji o powiązanych produktach i usługach. Nie udostępniamy Danych Osobowych z krajów wymagających zgody, chyba że uzyskano odpowiednią zgodę przed udostępnieniem danych podmiotom stowarzyszonym. Wymagamy od takich stron postępowania z Danymi Osobowymi użytkownika zgodnie z niniejszymi Zasadami Ochrony Prywatności.
 • Partnerów kanałów dystrybucji w związku ze sprzedażą i dystrybucją naszych produktów i usług. Wymagamy od takich stron postępowania z Danymi Osobowymi użytkownika zgodnie z niniejszymi Zasadami Ochrony Prywatności.
 • Innym firmom w związku ze sprzedażą bądź transferem jednej z naszych linii produktowych albo działów, w tym usług świadczonych przez jedną lub więcej spółek stowarzyszonych firmy Videojet.
 • Organom regulacyjnym lub zgodnie z potrzebą w celu wywiązania się firmy Videojet z prawnego obowiązku lub wymogów prawnych.

W przypadku podjęcia przez firmę Videojet decyzji o reorganizacji lub zbyciu naszej firmy poprzez sprzedaż, fuzję bądź przejęcie, firma Videojet może udostępniać Dane Osobowe użytkownika faktycznym lub przyszłym nabywcom. Od rzeczywistych lub przyszłych nabywców będziemy wymagać traktowania tych Danych Osobowych w sposób zgodny z niniejszymi Zasadami Ochrony Prywatności.

Można znaleźć wszystkie nasze spółki stowarzyszone tutaj.

Wybory użytkownika dotyczące prywatności

Użytkownik ma prawo przejrzeć i otrzymać kopię swoich Danych Osobowych, które przechowujemy, a także ma prawo poprosić nas o korektę niedokładnych lub niekompletnych Danych Osobowych. Użytkownik ma prawo otrzymania w formacie czytelnym w komputerze przekazanych nam danych i przekazać takie dane do innego administratora danych. Użytkownik może także poprosić o usunięcie swoich Danych Osobowych lub ograniczeń ich przetwarzania bądź sprzeciwić się przetwarzaniu Danych Osobowych użytkownika. Aby uzyskać dostęp do swoich Danych Osobowych, zgłosić problem, złożyć skargę lub poprosić o korektę bądź zrezygnować z poszczególnych programów, należy skontaktować się z naszym Privacy Leader, klikając link „Kontakt” w Serwisie Videojet, z której użytkownik korzysta, wykorzystując z danych kontaktowych firmy Videojet w używanej aplikacji mobilnej Videojet lub pisząc do nas na adres privacy@videojet.com. Można też wysłać pismo na adres:

Videojet
Privacy Leader
1500 North Mittel Boulevard
Wood Dale, IL 60191
USA

Lokalny organ ochrony danych w miejscu zamieszkania użytkownika jest odpowiedzialny za zapewnienie, że obowiązujące przepisy dotyczące prywatności są przestrzegane w danej lokalizacji. W sprawie uzyskania więcej informacji na temat praw do ochrony prywatności użytkownika lub gdy użytkownik nie może rozwiązać problemu bezpośrednio u nas i pragnie złożyć skargę, powinien skontaktować się z lokalnymi organami ochrony danych.

Bezpieczeństwo

Firma Videojet stosuje mechanizmy kontroli w celu ochrony i zabezpieczenia Danych Osobowych, ale gdy użytkownik udostępnia Dane Osobowe przez Internet, zawsze istnieje ryzyko, że nieuprawniona strona trzecia uzyska dostęp do takich informacji.

Uzyskiwanie dostępu do naszych witryn na całym świecie

Korzystając z tej strony, użytkownik rozumie, że Dane Osobowe użytkownika będą gromadzone, przechowywane i przetwarzane w Stanach Zjednoczonych oraz w każdym kraju, do którego możemy przekazywać dane użytkownika w trakcie naszej działalności biznesowej. Firma Videojet może przesyłać Dane Osobowe użytkownika do podmiotów stowarzyszonych na całym świecie. Takie podmioty stowarzyszone mogą z kolei przekazywać Dane Osobowe użytkownika do innych podmiotów stowarzyszonych. Niektóre podmioty stowarzyszone mogą znajdować się w krajach, które nie zapewniają odpowiedniego poziomu ochrony danych. Pomimo tego, wszystkie podmioty stowarzyszone muszą postępować z Danymi Osobowymi w sposób zgodny z niniejszymi Zasadami Ochrony Prywatności. Więcej informacji na temat stosowanych przez nas zabezpieczeń podczas transgranicznego przesyłu Danych Osobowych można uzyskać po skontaktowaniu się z nami wykorzystując dane z części „Wybory użytkownika dotyczące prywatności”.

Zmiany w Zasadach Ochrony Prywatności

Zalecamy regularne sprawdzanie niniejszych Zasad Ochrony Prywatności, ponieważ co pewien czas możemy zmieniać lub aktualizować część tych Zasad Ochrony Prywatności, z zastrzeżeniem wszelkich obowiązujących wymagań dotyczących zgody. Wszystkie zmiany będą niezwłocznie publikowane na tej stronie. Tutaj też, u góry strony, będzie podawana nowa data ich wejścia w życie.

Pliki cookies i inne techniki śledzenia

Gromadzimy również informacje na temat korzystania z Serwisu Videojet z zastosowaniem technik śledzenia, takich jak pliki cookie i sygnalizatory WWW. Plik „cookie" to niepowtarzalny kod numeryczny, który jest przesyłany do komputera użytkownika w celu śledzenia jego zainteresowań i preferencji oraz rozpoznawania go jako ponownie odwiedzającego nasze strony. „Sygnalizator WWW” to przezroczysty obraz graficzny umieszczony na stronie internetowej, w wiadomości e-mail lub reklamie, który umożliwia monitorowanie takich działań, jak aktywność użytkownika i ruch na stronie. Techniki te pomagają zapamiętać preferencje użytkownika i umożliwiają nam dostarczyć użytkownikowi treści oraz funkcje, które mogą być dla niego najbardziej interesujące na podstawie danych „clickstream”, które pokazują poprzednie działania użytkownika w Serwisie Videojet.

Korzystamy z reklam odsłonowych Google (takich jak reklama odsłonowa na Facebooku i Instagramie, retargetowanie z wykorzystaniem Google Analytics, Google Display Network Impression Reporting, DoubleClick Campaign Manager Integration oraz Google Analytics Demographics i Interest Reporting), aby (1) wyświetlać użytkownikowi nasze reklamy w innych witrynach na podstawie o jego wcześniejsze wizyty w Serwisie Videojet oraz (2) lepiej zrozumieć wrażenia, jakie wywierają nasze reklamy oraz korzystanie z usług reklamowych. W związku z usługą Google Analytics Demographics i Interest Reporting możemy wykorzystywać dane z reklam Google opartych na zainteresowaniach lub danych odbiorców firm zewnętrznych (takich jak wiek, płeć i zainteresowania) używając Google Analytics do zrozumienia i udoskonalenia naszych kampanii marketingowych oraz zawartości stron.

Niektóre z naszych reklam online odbywają się za pośrednictwem Google Display Advertising. Częścią tego programu są funkcje Google Analytics, takie jak retargeting. W związku z tą funkcją i innymi oferowanymi przez sieci reklamowe, my i operatorzy sieci reklamowych, w tym Google, mogą korzystać z plików cookie stron trzecich (takich jak pliki cookie DoubleClick), a w niektórych przypadkach z własnych plików cookie (takich jak plik cookie Google Analytics) w celu informowania, optymalizowania i wyświetlania reklam w Internecie, na podstawie wcześniejszych wizyt użytkownika na stronach Serwisu Videojet. Możemy także wyświetlać reklamy niektórych podmiotów z nami stowarzyszonych, gdy użytkownik odwiedza Serwisu Videojet.

Użytkownik może zrezygnować z reklam Google, odwiedzając stronę Google Ad Settings. Jeśli użytkownik nie chce, aby jego dane były wykorzystywane przez Google Analytics, może zainstalować dodatek przeglądarki ze stronie rezygnacji Google Analytics.

Wykorzystujemy narzędzie Highspot w celu gromadzenia danych dotyczących Państwa aktywności w naszych kampaniach marketingowych, oraz zachowania na naszej stronie internetowej. Dane zbierane to : adres IP, przeglądarka internetowa,, odwiedzane strony, otwarte wiadomości email, kliknięte łącza internetowe, oraz inne wykorzystywanie inormacji. Dane mogą być wykorzystywane do analizy treści pod kątem relewantności i przydatności, w celu lepszego przygotowania potencjalnych informacji dopasowanych indywidualnie do Pańśtwa potrzeby i zainteresowania. Więcej o polityce prywatności Highspot możecie Państwo przeczytać tutaj.

Ten Serwis Videojet nie jest przeznaczony do reagowania na sygnały „nie śledzić” otrzymywane z przeglądarek.

Więcej o plikach cookie i innych technikach śledzenia, w tym o ich wyłączaniu, można się dowiedzieć na stronie http://www.allaboutcookies.org. Należy pamiętać, że niektóre pliki cookie są niezbędne do funkcjonowania naszych witryn, a ich usunięcie lub wyłączenie zmniejszy funkcjonalność stron.

Kontakt

Informacja o Produktach:
+48 887 444 100
Materiały Eksploatacyjne:
22-886-00-77
Serwis i Wsparcie Techniczne:
22-886-00-77

handel.seo@videojet.com