Polityka prywatności Videojet

Data wejścia w życie \ 31.07.2020
Wersja 2.1

Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia, w jaki sposób postępujemy z danymi osobowymi udostępnionymi nam na stronach internetowych, stronach mobilnych, aplikacjach mobilnych oraz innych usługach i produktach cyfrowych, jak również w trybie offline kontrolowanych przez Videojet, [privacy@videojet.com ul. Kolejowa 5/7 01-217 Warszawa], lub jakąkolwiek spółkę powiązaną prowadzącą działalność jako Videojet Technologies, która łączy się z niniejszą Polityką Prywatności (łącznie „Strony Videojet”).  Videojet Technologies jest administratorem przetwarzającym dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem.

Niniejsza polityka prywatności nie ma zastosowania do stron internetowych Videojet Technologies, które nie odsyłają do niniejszej polityki prywatności, ani do stron internetowych osób trzecich, do których może odsyłać Videojet Technologies.

Rodzaje informacji, katóre zbieramy

Rodzaje danych osobowych, które możemy gromadzić podczas korzystania ze stron internetowych Videojet Technologies są opisane w tej sekcji i obejmują zarówno informacje, które użytkownik nam dostarcza, jak i informacje, które gromadzimy automatycznie podczas korzystania ze stron internetowych Videojet Technologies.

Do celów niniejszej Polityki Prywatności, „Dane Osobowe” (zwane również „Informacjami osobowymi”) oznaczają informacje, które identyfikują użytkownika lub które mogłyby zostać w rozsądny sposób wykorzystane do jego identyfikacji. Przykładowe dane osobowe to imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail.

Dostarczane informacje

Nie trzeba się rejestrować w serwisie lub programie, aby otrzymać wiele informacji dostępnych poprzez strony Videojet Technologies. Jednakże, niektóre z naszych treści są dostępne tylko dla zarejestrowanych lub zidentyfikowanych użytkowników i będą wymagały od Państwa założenia profilu lub podania konkretnych informacji o sobie w celu dostarczenia Państwu usługi.

Dane osobowe podawane przez użytkownika podczas wizyty na stronach Videojet Technologies

Videojet Technologies gromadzi dane osobowe, które podają Państwo na stronach Videojet Technologies. Dane takie mogą być dostarczane przy zakupie produktu, w celu otrzymania produktów i informacji marketingowych, skontaktowania się z działem obsługi klienta Videojet Technologies lub podczas udzielania odpowiedzi na kwestionariusze i ankiety Videojet Technologies. Dane te obejmują:

 • Informacje kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail
 • Informacje rejestracyjne, takie jak nazwa użytkownika i hasło
 • Informacje o wynagrodzeniu w przypadku świadczenia usługi na rzecz Videojet Technologies
 • Zatrudnienie, wykształcenie i inne informacje ogólne przy zapytaniu o zatrudnienie przez Videojet Technologies
 • Informacje o płatności (takie jak informacje bankowe, numer karty płatniczej, data ważności, adres dostawy i adres rozliczeniowy)
 • Treści, które mogą Państwo dostarczyć (na przykład wypełniając nasz formularz kontaktowy online lub przesyłając inne informacje).

Dane osobowe, które udostępniają Państwo podczas innych interakcji z Videojet Technologies

Mogą Państwo skontaktować się z Videojet Technologies, aby zadać pytania, omówić swoje wątpliwości lub zgłosić problemy dotyczące naszych produktów. Jeśli użytkownik komunikuje się z Videojet Technologies lub żąda informacji od tego podmiotu, może zostać poproszony o podanie swoich danych kontaktowych, jak również wszelkich danych osobowych, które są istotne dla jego żądania.

Informacje, które mogą być zbierane automatycznie

Podczas korzystania ze stron internetowych Videojet Technologies możemy również automatycznie zbierać pewne informacje dotyczące użytkowania i urządzenia, jak opisano poniżej. Państwa adres IP oraz informacje nieidentyfikujące użytkownika dotyczące korzystania ze Strony Videojet Technologies mogą być zbierane automatycznie przy użyciu technologii śledzenia, takich jak pliki cookie. Te informacje zawierają

 • identyfikatory urządzeń i reklam,
 • typ przeglądarki,
 • system operacyjny,
 • dostawcę usług internetowych,
 • strony odwiedzane przed i po skorzystaniu ze Strony,
 • data i godzina wizyty,
 • informacje o klikanych linkach i podstronach przeglądanych na Stronie
 • inne standardowe informacje o logach serwera.

Oprogramowanie przeglądarki internetowej można ustawić tak, aby odrzucała wszystkie pliki cookie; jednak pliki cookie mogą umożliwić korzystanie z niektórych podstawowych funkcji strony internetowej, więc mogą one nie działać w przypadku odrzucenia plików cookie.

Adres IP

Możemy zapisać adres protokołu internetowego („IP”) komputera lub innego urządzenia elektronicznego, gdy użytkownik odwiedza strony internetowe Videojet Technologies. Adres IP identyfikuje urządzenie elektroniczne używane do uzyskania dostępu do stron internetowych, co pozwala nam na utrzymanie komunikacji z komputerem podczas poruszania się po stronach internetowych Videojet Technologies oraz na dostosowanie ich treści.

Pliki cookie i inne technologie śledzenia

Zbieramy również informacje o korzystaniu ze stron internetowych Videojet Technologies poprzez technologie śledzenia, takie jak pliki cookie i sygnalizatory internetowe. Plik „cookie” to unikatowy kod numeryczny, który jest przesyłany do komputera użytkownika w celu śledzenia jego zainteresowań i preferencji oraz rozpoznania go jako powracającego gościa. „Znacznik sieci Web” to przezroczysty obraz graficzny umieszczony na stronie internetowej, w wiadomości e-mail lub reklamie, który umożliwia monitorowanie takich wskaźników, jak aktywność użytkowników czy ruch na stronie. Technologie te pomagają zapamiętać Państwa preferencje i pozwalają nam dostarczyć Państwu treści i funkcje, które mogą być dla Państwa najbardziej interesujące na podstawie danych „strumienia kliknięć”, które pokazują Państwa poprzednie działania na stronach Videojet Technologies. Strony Videojet Technologies wykorzystują zarówno Google Analytics jak i Adobe Analytics do celów śledzenia.

Możemy udostępniać informacje o korzystaniu ze stron Videojet Technologies usługodawcom, którzy wspierają nas w personalizacji i dostarczania marketingu i reklamy online. Wykorzystujemy Google Display Advertising (takie jak Retargeting z Google Analytics, Google Display Network Impression Reporting, integracja z DoubleClick Campaign Manager oraz Google Analytics Demographics i Interest Reporting) do (1) wyświetlania naszych reklam na innych stronach internetowych w oparciu o wcześniejsze wizyty na stronach Videojet Technologies, oraz (2) lepszego zrozumienia naszych reklam i korzystania z usług reklamowych. W związku z usługą Google Analytics Demographics i raportowania zainteresowań możemy wykorzystywać dane z reklam Google opartych na zainteresowaniach lub dane osób trzecich (takie jak wiek, płeć i zainteresowania) z Google Analytics w celu zrozumienia i udoskonalenia naszych kampanii marketingowych i zawartości Strony.


Niektóre z naszych reklam online odbywają się za pośrednictwem Google Display Advertising. W ramach tego programu wykorzystujemy funkcje Google Analytics, takie jak Retargeting. W związku z tą funkcją oraz innymi funkcjami oferowanymi przez sieci reklamowe, my oraz operatorzy sieci reklamowych, w tym Google, możemy korzystać z plików cookie osób trzecich (takich jak cookie DoubleClick) – a w niektórych przypadkach z plików cookie pierwszej strony (takich jak cookie Google Analytics) – w celu informowania, optymalizacji i obsługi reklam w Internecie, w oparciu o wcześniejsze wizyty użytkownika na stronach Videojet Technologies. Możemy również wyświetlać reklamy z niektórych firm stowarzyszonych, podczas Państwa odwiedzin stron Videojet Technologies.

W przypadku ujawniania danych w celach biznesowych, o których mowa powyżej, ujawniamy kategorie danych wymienione powyżej w Typach zbieranych przez nas danych.

Mogą Państwo zrezygnować z Google Ads odwiedzając http://www.google.com/ads/preferences. Jeśli nie chcecie Państwo, aby Państwa dane były wykorzystywane przez Google Analytics, mogą Państwo zainstalować dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics, dostępny na stronie rezygnacji z Google Analytics.

Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookie i innych technologii śledzenia, w tym jak je wyłączyć, proszę odwiedzić stronę http://www.allaboutcookies.org/. Należy pamiętać, że niektóre pliki cookie są niezbędne do funkcjonowania naszych stron, a ich usunięcie lub wyłączenie ograniczy funkcjonalność strony.

Śledzenie na urządzeniach mobilnych

Niektóre Strony Videojet Technologies dostępne są jako aplikacje mobilne lub strony mobilne, z których można korzystać na urządzeniu mobilnym. W przypadku korzystania z urządzenia mobilnego w celu uzyskania dostępu do stron internetowych Videojet Technologies i korzystania z nich, oprócz innych informacji opisanych powyżej, możemy gromadzić następujące informacje dotyczące urządzenia mobilnego: identyfikator urządzenia lub reklamy, typ urządzenia, typ sprzętu, adres kontroli dostępu do mediów („MAC”), tożsamość międzynarodowego urządzenia mobilnego („IMEI”), wersja mobilnego systemu operacyjnego użytkownika, platforma wykorzystana do uzyskania dostępu lub pobrania strony internetowej Videojet Technologies (np. Apple, Google, Amazon, Windows), informacje o lokalizacji oraz informacje o użytkowaniu urządzenia i korzystaniu ze stron internetowych Videojet Technologies.

Informacje zebrane z innych źródeł

Możemy połączyć informacje na temat Państwa ze stron Videojet Technologies z informacjami zebranymi w trybie offline dla realizacji celów określonych w niniejszym dokumencie. Wszelkie dane osobowe uzyskiwane w trybie offline od Państwa lub innych podmiotów będą przetwarzane zgodnie z wymaganiami niniejszej Polityki Prywatności oraz mających zastosowanie przepisów prawa.

Jak wykorzystujemy Państwa informacje

Dane osobowe użytkownika wykorzystujemy w celu dostarczenia mu zamówionych produktów i usług, komunikowania się z nim, poprawy jakości usług na stronach internetowych Videojet Technologies, ogólnego doskonalenia naszych produktów i usług oraz dla innych wewnętrznych celów biznesowych, w tym wykrywania incydentów związanych z bezpieczeństwem, debugowania w celu identyfikacji i naprawy błędów, które naruszają istniejącą funkcjonalność, świadczenia usług w naszym imieniu lub na żądanie użytkownika (np. obsługa marketingu internetowego i reklamy) oraz realizacji transakcji. Zastosowania te mogą również obejmować nagrywanie, porządkowanie, strukturyzację, przechowywanie, adaptację lub modyfikację, odzyskiwanie, konsultowanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez transmisję, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, zestawianie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie danych osobowych. Dane osobowe, które gromadzimy na temat użytkownika, będą przechowywane tylko przez tak długi czas, jak jest to uzasadnione, dla realizacji celów określonych powyżej oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Dostarczanie zamówionych Produktów i Usług

Jeśli zdecydujesz się na zakup produktu lub skorzystasz z naszych usług, wykorzystamy dane osobowe, które podadzą Państwo za pośrednictwem strony internetowej Videojet Technologies do zarządzania zamówieniami i fakturami, przetwarzania płatności, odpowiadania na Państwa pytania, świadczenia usług, o które proszą Państwo i oferowania optymalnej obsługi klienta.

Marketing

Użytkownik może również otrzymywać informacje marketingowe od Videojet Technologies i powiązanych z nim podmiotów, takie jak oferty dotyczące produktów lub usług powiązanych z Videojet Technologies, zaproszenia do udziału w ankietach dotyczących naszych produktów lub powiadomienia o specjalnych promocjach. W takich przypadkach wykorzystamy Państwa dane kontaktowe i inne dane osobowe w celu przesłania Państwu informacji marketingowych.

Indywidualne doświadczenia użytkowników

Podane przez Państwa dane osobowe mogą być wykorzystywane do tworzenia niestandardowych ofert, informacji lub usług dostosowanych do Państwa zainteresowań i preferencji. Ponadto, możemy korzystać z adresu IP użytkownika oraz danych, które uzyskujemy automatycznie za pomocą plików cookie lub podobnych technologii śledzenia w celu ułatwienia korzystania i nawigacji na naszych stronach internetowych Videojet Technologies, jak również w celu personalizacji treści udostępnianych na stronach internetowych Videojet Technologies poprzez przewidywanie informacji i usług, które mogą być interesujące dla użytkownika.

Doskonalenie biznesu i produktów

W celu odkrycia nowych faktów, które mogą pomóc Videojet Technologies lepiej zrozumieć potrzeby klientów i pomóc ulepszyć, rozwijać i oceniać produkty, usługi, materiały i programy, Videojet Technologies analizuje podane przez Państwa informacje. Do tych celów Videojet Technologies nie wykorzystuje informacji, które mogą bezpośrednio identyfikować użytkownika.

Analityka i usprawnienia w miejscu pracy

Możemy wykorzystywać informacje podane przez użytkownika oraz informacje zbierane automatycznie o korzystaniu przez użytkownika ze stron Videojet Technologies do monitorowania wzorców ruchu użytkowników oraz preferencji w celu poprawy, analizy i optymalizacji strony.

Podstawa prawna przetwarzania

Zgodnie z obowiązującym prawem, Videojet Technologies musi mieć podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych użytkownika. Podstawa prawna, która ma zastosowanie w danym przypadku, zależy od tego, w którym z opisanych powyżej szczególnych celów Videojet Technologies przetwarzane są dane osobowe użytkownika:

 • W niektórych przypadkach, w których to może być wymagane przez obowiązujące prawo, Videojet Technologies może poprosić użytkownika o zgodę na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych. Jeśli zdecydują się Państwo na wyrażenie zgody, mogą Państwo później wycofać swoją zgodę, kontaktując się z nami w sposób opisany w sekcji „Wybór Państwa prywatności”.  Należy pamiętać, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie, które już miało miejsce.
 • W innych przypadkach przetwarzanie danych osobowych może być konieczne w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami prawa lub regulacjami lub w celu realizacji umowy, której użytkownik podlega. Użytkownik może nie mieć możliwości zrezygnowania z tego przetwarzania lub decyzja o wycofaniu może mieć wpływ na naszą zdolność do wykonania zobowiązania umownego wobec danego użytkownika.
 • W pozostałych przypadkach Videojet Technologies może przetwarzać dane osobowe użytkownika w oparciu o uzasadnione interesy Videojet Technologies w zakresie komunikowania się z użytkownikiem o naszych produktach i usługach oraz o badaniach naukowych i możliwościach edukacyjnych.  Użytkownik ma prawo do rezygnacji z przetwarzania jego danych osobowych.  Mogą Państwo to zrobić kontaktując się z nami w sposób opisany w sekcji „Wybór prywatności użytkownika”. 

Udostępniane informacje

Możemy udostępniać informacje o korzystaniu przez użytkownika ze stron Videojet Technologies w pewnych celach biznesowych, jak określono poniżej:

Reklama zewnętrzna i reklama behawioralna online

Użytkownik może otrzymywać reklamy online produktów i usług Videojet Technologies na stronach internetowych i usługach mobilnych osób trzecich, które są dostosowane do jego potrzeb, na przykład na podstawie informacji podanych przez użytkownika na stronie internetowej Videojet Technologies lub stronie internetowej osoby trzeciej, którą odwiedza, lub na podstawie aktywności przeglądania, zakupów lub zainteresowań. Tego typu dostosowane do potrzeb reklamy internetowe mogą pochodzić z kilku źródeł, np:

 • Możemy dzielić się z naszymi dostawcami usług reklamowych informacjami nieidentyfikującymi użytkownika, które uzyskaliśmy z plików cookie i innych technologii śledzenia na naszych stronach internetowych Videojet Technologies.
 • Niektóre strony internetowe Videojet Technologies uczestniczą w reklamie behawioralnej online (jest to również czasami nazywane reklamą typu re-target lub reklamą opartą na zainteresowaniach). Strony te można rozpoznać po łączu „Wybór reklamy” w stopce. Nasi partnerzy sieci reklamowej mogą umieszczać i używać pliki cookie na stronach internetowych Videojet Technologies oraz na innych stronach internetowych osób trzecich w celu zbierania informacji o Państwa działaniach w celu dostarczenia Państwu reklam online, które są oparte na Państwa zainteresowaniach. Kiedy reklama Videojet Technologies oparta o mechanizmy behawioralne zostanie dostarczona do Państwa, zobaczą Państwo ikonę „Ad Choices”. Kliknięcie ikony lub łącza spowoduje przejście do strony internetowej, na której można zarządzać lub zrezygnować z korzystania z danych dotyczących historii przeglądania, które są wykorzystywane do dostarczania internetowych reklam behawioralnych. W przypadku rezygnacji, użytkownik może nadal oglądać reklamy online, w tym reklamy z Videojet Technologies, które są oparte na innych informacjach (np. w oparciu o treść oglądanej strony, a nie wcześniejszą aktywność w strumieniu kliknięć). W niektórych przypadkach mogą być nadal zbierane dane dotyczące aktywności przeglądania stron internetowych przez tych reklamodawców, ale nie będą oni wykorzystywać tych danych do dostarczania reklam, które są oparte na Państwa dotychczasowym zachowaniu podczas przeglądania Internetu. Mogą Państwo również zrezygnować teraz, klikając tutaj.
 • Niektóre przeglądarki internetowe mogą wysyłać sygnały „nie śledź” do stron internetowych, z którymi dana przeglądarka komunikuje się. Na dzień wejścia w życie niniejszej Polityki Prywatności nie ustalono jeszcze standardu branżowego dotyczącego sposobu reagowania na te sygnały. Dlatego Videojet Technologies nie odpowiada obecnie na te sygnały. Jak wspomniano powyżej, można zrezygnować z reklamodawców, którzy korzystają z historii przeglądania do dostarczania internetowych reklam behawioralnych poprzez odwiedzenie adchoices.

Podmioty stowarzyszone, sprzedawcy i dostawcy

Posiadamy relacje z dostawcami i firmami stowarzyszonymi, które pomagają nam w prowadzeniu działalności i dla których dostęp do danych osobowych może być konieczny w trakcie świadczenia usług dla Videojet Technologies. Wymagamy, aby strony te wykorzystywały dane osobowe użytkownika zgodnie z obowiązującym prawem i uzasadnioną ochroną prywatności, a także nie udostępniały danych osobowych z krajów, które wymagają zgody, chyba że wcześniej uzyskano zgodę na ich udostępnienie podmiotom powiązanym.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy:

 • Udostępniliśmy podmiotom powiązanym następujące kategorie danych osobowych, określone w ustawie California Consumer Privacy Act (CCPA): osobiste numery identyfikacyjne, informacje o cechach chronionych, informacje handlowe oraz informacje na temat pracy i powiązane z zatrudnieniem.
 • Udostępniliśmy dane osobowe (które mogą należeć do dowolnej kategorii CCPA) usługodawcom, dla realizacji celów biznesowych.

Lista podmiotów powiązanych znajduje się tutaj.

Strony oznaczone wspólną marką

Możemy współpracować z innymi firmami w celu dostarczenia Państwu treści lub usług na zasadzie współpracy lub „wspólnej marki”. Na wspólnej stronie zauważą Państwo logo Videojet Technologies oraz logo partnera wspólnej marki wyświetlane na ekranie. Należy zapoznać się z indywidualną polityką prywatności naszych partnerów wspólnej marki, ponieważ mogą się one różnić pod pewnymi względami od naszych. Zapoznanie się z tymi zasadami pomoże Państwu w podjęciu świadomej decyzji o tym, czy podać swoje informacje na danej stronie.

Sprawozdania na temat produktów

Jeśli użytkownik skontaktuje się z Videojet Technologies w związku z jego doświadczeniem w korzystaniu z jednego z naszych produktów, możemy wykorzystać informacje podane przez niego przy składaniu raportów do wyznaczonego rządowego organu regulacyjnego, zgodnie z wymogami prawa.

Prawa i obowiązki prawne

W pewnych ograniczonych okolicznościach, Videojet Technologies może zaistnieć konieczność ujawnienia danych osobowych użytkownika w celu spełnienia obowiązku prawnego lub żądania, na przykład w celu spełnienia obowiązków sprawozdawczych wobec naszych organów regulacyjnych w zakresie bezpieczeństwa naszych produktów, lub w związku ze sprzedażą lub przekazaniem jednej z naszych linii produktów lub oddziałów, co obejmuje usługi świadczone za pośrednictwem jednej lub więcej ze stron Videojet Technologies. W takich przypadkach podejmiemy działania w celu ochrony Państwa danych osobowych w możliwym zakresie. Zastrzegamy sobie również prawo do wykorzystywania Danych osobowych w celu prowadzenia dochodzeń i ścigania użytkowników, którzy naruszają nasze zasady lub dopuszczają się zachowań niezgodnych z prawem lub szkodliwych dla innych osób lub własności innych osób.

Zmiana w organizacji

W przypadku gdy Videojet Technologies podejmie decyzję o reorganizacji lub zbyciu naszej działalności poprzez sprzedaż, fuzję lub przejęcie, Videojet Technologies może udostępnić dane osobowe użytkownika aktualnym lub potencjalnym nabywcom.  Firma Gala Networks Europe Ltd. będzie wymagać od każdego obecnego lub potencjalnego nabywcy, aby traktował te dane osobowe w sposób zgodny z niniejszymi zasadami.

Prywatność dzieci

Nie gromadzimy świadomie ani nie wykorzystujemy świadomie żadnych danych osobowych ze stron Videojet Technologies od dzieci (Videojet Technologies definiuje „dzieci” jako osoby niepełnoletnie poniżej 18 roku życia). Świadomie nie pozwalamy dzieciom zamawiać naszych produktów, komunikować się z nami ani korzystać z żadnych naszych usług online. Jeśli jesteście Państwo rodzicami i dowiedzą się Państwo, że Państwa dziecko przekazało nam informacje, proszę skontaktować się z nami przy użyciu jednej z metod określonych poniżej, a my będziemy współpracować z Państwem w celu rozwiązania tego problemu.

Państwa wybory dotyczące prywatności

Mają Państwo prawo do informacji o naszych praktykach dotyczących danych, a także o podmiotach, którym udostępniliśmy Państwa dane osobowe oraz o możliwości odmowy wyrażenia zgody i konsekwencjach takiej odmowy.  Mają Państwo również prawo do wglądu i otrzymania kopii Państwa danych osobowych, które przechowujemy, a także do poproszenia nas o poprawienie niedokładnych lub niekompletnych danych osobowych dotyczących Państwa.  Mają Państwo prawo do otrzymywania danych, które nam udostępniliście w formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz do przekazywania tych danych innemu administratorowi. Użytkownik może również zażądać usunięcia swoich danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania, lub sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych dotyczących użytkownika. Będziemy przestrzegać wszelkich innych praw, które mogą przysługiwać Państwu zgodnie z obowiązującym prawem, oprócz tych wymienionych powyżej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, użytkownik może również poprosić o dostęp do informacji na temat kategorii gromadzonych Danych osobowych, źródeł, z których dane te są pozyskiwane, powodów ich gromadzenia oraz tego, komu są one udostępniane.

Aby uzyskać dostęp do danych osobowych użytkownika, skorzystać z innych praw, złożyć skargę lub wniosek o poprawienie danych lub zrezygnować z poszczególnych programów, należy skontaktować się z naszym Biurem ds. Prywatności, klikając łącze „Kontakt” na stronie internetowej Videojet Technologies, z której użytkownik korzysta, korzystając z informacji kontaktowych na stronie Videojet Technologies aplikacji mobilnej Videojet Technologies, z której użytkownik korzysta, lub wysyłając wiadomość e-mail na adres privacy@videojet.com. Mogą Państwo również wysłać list na następujący adres:

Videojet Technologies
Inspektor Ochrony Danych
(Andrew Heaton – andrew.heaton@danaher.com lub privacy@danaher.com, telefon +12028030478)
ul. Kolejowa 5/7
01-217 Warszawa

Wiele krajów posiada organ ochrony danych osobowych, który zapewnia przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych. Aby uzyskać więcej informacji na temat prawa do prywatności, lub jeśli nie jesteś w stanie rozwiązać problemu bezpośrednio z nami i chcą Państwo złożyć skargę, proszę skontaktować się z lokalnymi władzami.

We wszystkich komunikatach kierowanych do Videojet Technologies należy podać adres e-mail, adres strony internetowej, aplikacji mobilnej i/lub konkretnego produktu Videojet Technologies, którego dane osobowe zostały przekazane (np. Videojet.pl) oraz szczegółowe uzasadnienie wniosku. Jeśli chcą Państwo usunąć, zmienić lub poprawić swoje dane osobowe i kontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, prosimy o umieszczenie w temacie wiadomości „Wniosek o usunięcie” lub „Wniosek o zmianę/korektę”. Odpowiemy na wszystkie racjonalnie uzasadnione prośby w odpowiednim czasie i może zaistnieć potrzeba dalszego potwierdzenia Państwa tożsamości w celu przetworzenia niektórych żądań.

Po otrzymaniu Państwa prośby, być może będziemy musieli skontaktować się z Państwem w celu dalszej weryfikacji odpowiednich danych. Użytkownik może być uprawniony, zgodnie z obowiązującym prawem, do złożenia wniosku za pośrednictwem autoryzowanego przedstawiciela.  Aby wyznaczyć upoważnionego agenta do wykonywania w Państwa imieniu Państwa praw i wyborów, proszę przedstawić wystarczający dowód nadania upoważnienia.

Dodatkowe zawiadomienie dla mieszkańców Kalifornii

Z zastrzeżeniem pewnych ograniczeń wynikających z California Civil Code § 1798.83, mieszkańcy Kalifornii mogą zwrócić się do AIG o dostarczenie im (i) listy pewnych kategorii Danych Osobowych, które AIG ujawniła osobom trzecim dla ich celów marketingu bezpośredniego w ciągu poprzedniego roku kalendarzowego, oraz (ii) tożsamości tych osób trzecich. Aby złożyć tę prośbę, mieszkańcy Kalifornii mogą skontaktować się z nami pod adresem privacy@videojet.com.

Oprócz wyżej wymienionych sposobów ochrony prywatności, zgodnie z obowiązującym prawem, mieszkańcy Kalifornii mogą również zrezygnować ze sprzedaży swoich danych osobowych, klikając łącze „Nie sprzedawaj moich danych osobowych” lub dzwoniąc na bezpłatny numer (844) 842-6676. Nie będziemy dyskryminować Państwa za korzystanie z Państwa praw, a wszelkie różnice w usługach wynikające z Państwa decyzji o nieprzekazywaniu nam danych osobowych są racjonalnie związane z wartością tych danych.

Bezpieczeństwo danych

Videojet Technologies utrzymuje racjonalne techniczne, administracyjne i fizyczne środki kontroli w celu zabezpieczenia wszelkich danych osobowych gromadzonych poprzez Strony Videojet Technologies. Zawsze jednak istnieje pewne ryzyko, że nieupoważniona osoba trzecia może przechwycić transmisję internetową lub że ktoś znajdzie sposób na zablokowanie naszych systemów bezpieczeństwa. Wzywamy do zachowania ostrożności przy przesyłaniu danych osobowych przez Internet, a zwłaszcza informacji finansowych. Videojet Technologies nie może zagwarantować, że nieupoważnione osoby trzecie nie uzyskają dostępu do Państwa danych osobowych; dlatego też, przekazując dane osobowe do stron internetowych Videojet Technologies, muszą Państwo rozważyć zarówno korzyści, jak i ryzyko.

Strony internetowe osób trzecich i wtyczki do mediów społecznościowych

Niniejsza polityka prywatności nie ma zastosowania do stron internetowych Videojet Technologies, które nie odsyłają do niniejszej polityki prywatności, ani do stron internetowych osób trzecich, do których może odsyłać stron internetowych Videojet Technologies. Strony internetowe Videojet Technologies mogą korzystać z wtyczek do mediów społecznościowych (np. przycisk „Lubię to” w serwisie Facebook, przycisk „Udostępnij w serwisie Twitter”), aby umożliwić łatwe dzielenie się informacjami z innymi. Gdy użytkownik odwiedza strony internetowe Videojet Technologies, operator wtyczki społecznościowej może umieścić plik cookie na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu elektronicznym, które umożliwia temu operatorowi rozpoznanie osób, które wcześniej odwiedziły naszą stronę internetową lub inne strony lub usługi oraz otrzymanie informacji, że użytkownik odwiedził naszą stronę internetową Videojet Technologies. Wtyczka do serwisów społecznościowych pozwala również na dzielenie się informacjami o Państwa działaniach na naszej stronie internetowej Videojet Technologies z innymi użytkownikami ich serwisów społecznościowych. Te ustawienia udostępniania są zarządzane przez stronę internetową mediów społecznościowych i regulowane przez jej politykę prywatności.

Dostęp do naszych stron na całym świecie

Ta strona jest własnością i jest obsługiwana przez Videojet Technologies w Stanach Zjednoczonych, ale informacje podane przez użytkownika będą dostępne dla naszych oddziałów, sprzedawców i dostawców w innych krajach zgodnie z niniejszymi zasadami. Ponadto, jeśli odwiedzają Państwo tę stronę z kraju innego niż Stany Zjednoczone, Państwa komunikacja z nami z pewnością doprowadzi do transferu informacji ponad granicami międzynarodowymi. Poziom ochrony prawnej danych osobowych nie jest taki sam we wszystkich krajach, jednak w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych podejmiemy środki bezpieczeństwa opisane w niniejszej Polityce Prywatności. Korzystając z tej strony, użytkownik rozumie, że jego dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane w Stanach Zjednoczonych oraz w każdym kraju, do którego Videojet Technologies może przekazywać jego dane w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej.

Videojet Technologies może przekazywać dane osobowe użytkownika do powiązanych z nim oddziałów na całym świecie.  Te podmioty stowarzyszone mogą z kolei przekazywać dane osobowe użytkownika innym powiązanym podmiotom.  Niektóre podmioty powiązane mogą znajdować się w krajach, które nie zapewniają odpowiedniego poziomu ochrony danych.  Niemniej jednak, wszystkie podmioty powiązane z Videojet Technologies są zobowiązane do traktowania danych osobowych w sposób zgodny z niniejszymi zasadami. Przekazujemy dane osobowe użytkownika za granicę lub stronie trzeciej tylko wtedy, gdy jesteśmy przekonani o istnieniu odpowiedniego poziomu ochrony w celu ochrony integralności i bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych. Tam, gdzie jest to konieczne, włączając w to przekazywanie danych podmiotom powiązanym, korzystamy z zatwierdzonych przez Unię Europejską standardowych klauzul umownych w celu zapewniania takiej ochrony. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat zabezpieczeń, jakie posiadamy w zakresie transgranicznego przekazywania danych osobowych, prosimy o kontakt z nami, korzystając z informacji podanych w sekcji „Wybór Państwa prywatności”.

Zmiany w naszej Polityce Prywatności

Dane osobowe będziemy wykorzystywać wyłącznie w sposób opisany w niniejszej Polityce Prywatności obowiązującej w momencie, gdy informacje zostały od Państwa zebrane lub w sposób przez Państwa upoważniony. Zastrzegamy sobie jednak prawo do zmiany warunków niniejszej Polityki Prywatności w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem wszelkich obowiązujących wymogów dotyczących zgody. Wszelkie zmiany w niniejszej Polityce Prywatności zostaną odzwierciedlone na tej stronie z nową datą wejścia w życie. Videojet Technologies zachęca do regularnego przeglądania niniejszej Polityki Prywatności pod kątem wszelkich zmian. Wszelkie dane osobowe zebrane podczas dalszego korzystania ze stron internetowych Videojet Technologies będą przetwarzane zgodnie z aktualnie obowiązującą Polityką Prywatności.

Kontakt

Informacja o Produktach:
+48 887 444 100

Materiały Eksploatacyjne:
22-886-00-77

Serwis i Wsparcie Techniczne:
22-886-00-77

×

Kontakt:             

Sprzedaż Urządzeń: 22-292-21-32
Serwis i Materiały: +48 22 886 00 77
×

Kontakt:  

Sprzedaż Urządzeń: 22-292-21-32
Serwis i Materiały: +48 22 886 00 77