Videojet – branżowy słownik znakowania

Kontakt

Informacja o Produktach:
+48 887 444 100
Materiały Eksploatacyjne:
22-886-00-77
Serwis i Wsparcie Techniczne:
22-886-00-77

handel.seo@videojet.com

Zintegrowane systemy znakowania w przemyśle dedykowane dla branży opakowań

Opakowanie stanowi niezbędny i kluczowy element w zakresie komercyjnego sukesu dosłownie każdego produktu. Inwestycja w systemy pakowania przekłada się na korzyści dla całego łańcucha produkcyjno-dystrybucyjnego oraz sieci sprzedaży. W przemyśle zauważalna jest tendencja do centralizowania produkji w celu podniesienia eektywności, szczególnie w odniesieniu do aspektów magazynowania, dystrybucji oraz identyikacji.

To w jaki sposób będzie pakowany produkt, może bezpośrednio wpłynąć na wykorzystany zakres technologi, jak również koszty produkcji i dystrybucji. Bardzo często zdarza się, że projektowanie opakowania, które zabezpieczy odpowiednio produkt oraz przyczyni się do jego komercyjnego sukcesu, opiera się na wiedzy i badaniach na temat tego jak konsumenci używają samego produktu.

Branża opakowaniowa obejmuje firmy krajowych oraz duże międzynarodowe przedsiębiorstwa, zdolne do sprostania oczekiwaniom rynku jak również ustanowienia standardów z zakresu jakości, technologii, funkcjonalności i trendów. Te ogromne jednostki opakowaniowe tworzą kompleksowy ekosystem producentów dostarczających:

  • Surowe materiały jak żywica z tworzywa sztucznego , blacha metelowa, celuloza, soda kalcynowana, dostawcy wyposażenia i opakowań
  • Produkty pokrywające jak kleje, środki barwiące oraz powłoki ( materiały powlekające)
  • Elementy pomocniczne, takie jak zakrętki, zgrzewy, wstążki, firmy transportowo-logistyczne, projektanci, firmy wytwarzające produkty konsumpcyjne, szkolenie techniczne i wtórne, laboratoria, dział badania i rozwoju i przepisy
Maszyny do Pakowania
Kartoniarki