Videojet – branżowy słownik znakowania

Zintegrowane rozwiązania do znakowania i kodowania na opakowaniach przemysłowych

Opakowanie jest nieodzownym elementem decydującym o sukcesie komercyjnym praktycznie każdego produktu. Inwestycja w dobre opakowanie przynosi korzyści na każdym etapie łańcucha produkcji, dystrybucji, sprzedaży i konsumpcji. Gdy chodzi o przemysł i pakowanie, istnieje trend ku scentralizowanym ośrodkom produkcyjnym oraz ku wysokiej efektywności w kategoriach produkcji, przechowywania, dystrybucji, identyfikacji oraz identyfikowalności.

Decyzje dotyczące pakowania mogą bezpośrednio wpływać na takie czynniki jak koszty i technologia stosowana w produkcji i dystrybucji. Opakowania często przekonują konsumentów do określonego sposobu konsumpcji produktów, dlatego niezbędna jest głęboka wiedza, dzięki której opakowania będą dobrze zaprojektowane i będą chronić zawarty w nich produkt.

Opakowania pierwotne

Etykietowanie opakowań pierwotnych może polegać na drukowaniu bezpośrednio na powierzchni opakowania albo drukowaniu na papierowych lub plastikowych etykietach, które następnie są nanoszone na powierzchnię. Zazwyczaj wymagane jest, aby na wszystkich etykietach oprócz informacji o produkcie i marce znajdowały się kody ułatwiające śledzenie i monitorowanie produktów, a tym samym usprawniające wycofywanie wadliwych produktów lub zanieczyszczonej żywności z rynku. W przypadku produktów farmaceutycznych muszą być stosowane indywidualne kody umożliwiające wykrywanie podrabianych leków.

Opakowania wtórne

Zadaniem etykietowania na opakowaniach wtórnych jest identyfikacja zawartości kartonowego rękawka lub ładunku zbiorczego oraz zapewnienie, że opakowanie dotrze do właściwego miejsca przeznaczenia. Opakowaniami wtórnymi mogą być kartony z produktami jednostkowymi, rękawki zawierające kilka opakowań, opakowania zbiorcze oraz pełnowymiarowe ładunki paletowe owinięte folią rozciągliwą. Ładunki zbiorcze mogą być zapakowane w pudła transportowe z tektury falistej lub zawinięte w folię kurczliwą do postaci opakowań wysyłkowych.

Opakowania wtórne na każdym z poziomów muszą być opatrzone informacjami umożliwiającymi identyfikację ich zawartości zarówno w formie czytelnej dla człowieka, jak i za pomocą kodu kreskowego 1D lub 2D. Kody te są szczególnie istotne w przypadku produktów spożywczych, a duże sieci spożywcze i sklepy wielkopowierzchniowe nie przyjmują dostaw takich produktów, gdy tych kodów nie mają. Ten wymóg co do opakowania wtórnego dotyczy również innych produktów, między innymi środków higieny osobistej, farmaceutyków, kosmetyków i chemikaliów.

Do branży opakowań należą firmy o zasięgu krajowym oraz duże międzynarodowe przedsiębiorstwa dysponujące globalnymi zasobami, zdolne zaspokajać potrzeby rynków na całym świecie i ustanawiać światowe trendy oraz standardy jakości, technologii i funkcjonalności. Te duże podmioty działają w złożonym ekosystemie:

  • producentów dostarczających surowce, takie jak żywice do wyrobu tworzyw sztucznych, blachy, celuloza czy węglan sodu, a także dostawców sprzętu i opakowań produktów;
  • dostawców substancji uzupełniających, takich jak kleje, farby, środki barwiące i powłoki;
  • producentów artykułów pomocniczych, takich jak nakrętki, uszczelki i taśmy, firm transportowych i logistycznych, projektantów, producentów towarów konsumpcyjnych, firm prowadzących szkolenia techniczne i uzupełniające, laboratoriów, przedsiębiorstw innowacyjno-projektowych oraz organów nadzoru.
bakery-bread-bagging-line
Maszyny do Pakowania
04-cartoning-machine
Kartoniarki