Znakowanie przewodów – drukarka do kabli, przewodów, rur

Znakowanie kabli – drukarki do przewodów

Dobór odpowiedniej drukarki pod znakowanie przewodów rur i elementów wytłaczanych nie jest rzeczą łatwą. Wydajność rozwiązań z zakresu znakowania przewodów; drukarka do kabli i rur musi przystawać do realiów procesu produkcyjnego. Przestoje urządzeń znakujących, które prowadzą do zatrzymania procesu wytłaczania mogą skutkować kosztownymi przerwami w pracy, koniecznością ponownego jej wykonania oraz powstawaniem odpadów. Niedostateczny kontrast lub jakość oznaczeń, a także przebijanie atramentu to kolejne wyzwania, które mogą wpływać na pogorszenie jakości Twoich produktów. Firma Videojet dysponuje bogatą wiedzą z zakresu zastosowań i całą gamą rozwiązań pozwalających na sprostanie tym wyzwaniom, tak aby pomóc Ci zmaksymalizować wydajność Twojej działalności.

  • Zastosowania
  • Dokumenty

Drukarki do kabli i usługi opracowane pod kątem długiego czasu sprawności, które pozwalają zmaksymalizować wydajność wytłaczarki:

  • Rozwiązania do ciągłego druku atramentowego z zaawansowaną głowicą drukującą CleanFlowTMoraz opatentowanymi systemami zarządzania atramentem, które wydłużają czas sprawności, nawet w przypadku stosowania atramentów pigmentowych o dużym kontraście
  • Rozwiązania do znakowania laserowego dzięki dużym polom znakowania pozwalają na szybką pracę i optymalizację ustawień zasilania, co przekłada się na dłuższy czas eksploatacji rezonatora lasera
  • Systemy wyciągowe dymu skonstruowane specjalnie pod kątem usuwania żrących oparów powstających podczas obróbki laserowej PCW umożliwiają utrzymanie soczewki lasera w czystości
  • Elastyczne możliwości w zakresie serwisu i konserwacji, dzięki którym eksploatowane przez klientów urządzenia firmy Videojet działają zawsze na najwyższych obrotach

Rozwiązania opracowane z myślą o nanoszeniu wysokiej jakości oznaczeń odpowiadających jakości Twoich produktów:

Systemy druku przemysłowego, które umożliwiają dotrzymanie tempa wymagającemu środowisku produkcyjnemu:

Rury PCW oraz z innych tworzyw sztucznych

znakowanie przewodów
  • Broszury
  • Ulotki użytkowe
  • Studia przypadków
  • Biuletyny informacyjne

Kontakt

Informacja o Produktach:
+48-22-307-32-01

handel.seo@videojet.com

×

Kontakt:  

Sprzedaż Urządzeń: +48-22-307-32-01
Serwis i Materiały: +48 22 886 00 77