Videojet wspiera zrównoważony rozwój

W Videojet priorytetowo traktujemy trzy istotne dla naszej działalności obszary: innowacje produktowe, ludzi oraz środowisko. Obszary te stanowią trzy filary, na których opiera się nasza strategia zrównoważonego rozwoju i które są dla nas źródłem wskazówek pozwalających nam stale usprawniać naszą działalność i wywiązywać się ze zobowiązań w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Zrównoważony rozwój

CO TO JEST?

Prowadzenie działalności z myślą o wpływie na społeczeństwo i środowisko oraz o przyszłych pokoleniach.

DLACZEGO TO ROBIMY?

Naszym celem jest wsparcie obecnego pokolenia naszych pracowników i klientów w realizacji własnego potencjału oraz zapewnienie przyszłym pokoleniom takich samych możliwości.

JAK TO ROBIMY?

Wspieramy zrównoważony rozwój poprzez działania naszych pracowników, innowacje produktowe oraz wpływ na środowisko, korzystając przy tym z systemu biznesowego Veralto (VES).

GDZIE WDRAŻAMY?

Koncepcję zrównoważonego rozwoju wdrażamy we wszystkich obszarach naszej działalności, tj. we wszystkich naszych zakładach i w zakładach klientów, w całym łańcuchu dostaw, a także w społecznościach i środowisku, w których jesteśmy aktywni.


Ludzie

Pomaganie ludziom w wykorzystaniu
ich potencjału

Pozyskujemy, zatrudniamy i zatrzymujemy najlepszych pracowników oraz inwestujemy w ich rozwój, nieustannie dbając o zapewnienie im bezpiecznego i atrakcyjnego miejsca pracy.


Innowacje produktowe

Pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z identyfikacją produktów

We wszystkich naszych działaniach koncentrujemy się na klientach. Wprowadzamy innowacje, aby wydłużyć czas działania i zwiększyć niezawodność naszych produktów, umożliwiając klientom realizację celów w zakresie produkcji i zrównoważonego rozwoju.


Środowisko

Pomoc w ograniczaniu wpływu
na środowisko

Dokładamy wszelkich starań, aby ograniczyć emisję, odpady i ślad węglowy poprzez usprawnienie naszej globalnej działalności.


Jako podmiot wchodzący w skład firmy Veralto, angażujemy się w realizację jej celów z zakresu zrównoważonego rozwoju, które opublikowano na stronie internetowej Veralto poświęconej odpowiedzialności społecznej.