Znakowanie produktów jednorazowych – dyrektywa plastikowa UE

Dyrektywa Plastikowa UE, oficjalnie znana jako “Dyrektywa w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych wyrobów plastikowych na środowisko”, została przyjęta przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej w roku 2019. Głównym celem dyrektywy jest ograniczenie zużycia jednorazowych plastikowych wyrobów, które mają tendencję do gromadzenia się w środowisku, zwłaszcza na plażach i w oceanach.

Główne Elementy Dyrektywy:

 1. Zakaz niektórych wyrobów jednorazowego użytku: Dyrektywa zakazuje sprzedaży wybranych wyrobów jednorazowego użytku, takich jak słomki, sztućce, talerze, mieszadła do kawy, patyczki do uszu oraz plastikowe produkty zawierające tlenek polistyrenu.
 2. Cele recyklingu: W celu zwiększenia recyklingu, dyrektywa określa konkretne cele dotyczące recyklingu dla butelek plastikowych i innych opakowań.
 3. Edukacja i świadomość: Dyrektywa plastikowa stawia również na edukację i świadomość społeczną, nakładając na państwa członkowskie obowiązek propagowania alternatyw dla plastiku oraz promowania świadomości dotyczącej problemów związanych z plastikiem.
 4. Opłaty za plastikowe torby: W niektórych krajach UE wprowadzane są opłaty za plastikowe torby, aby zniechęcić do ich używania i promować korzystanie z toreb wielokrotnego użytku.
Znakowanie produktów plastikowych

Znakowanie produktów jednorazowych

Kwestia znakowania produktów jednorazowych w ramach Dyrektywy Plastikowej UE jest istotnym elementem, mającym na celu zwiększenie świadomości konsumentów oraz ułatwienie im świadomych wyborów. Oto główne aspekty dotyczące znakowania:

 1. Znakowanie produktów plastikowych: Dyrektywa nakłada wymóg na producentów, aby na opakowaniach jednorazowych produktów plastikowych umieszczali odpowiednie oznaczenia informacyjne. Mogą to być np. ostrzeżenia dotyczące szkodliwości dla środowiska, instrukcje dotyczące segregacji odpadów lub informacje na temat możliwości recyklingu.
 2. Oznaczenia dla lepszej identyfikacji: Oznaczenia mają pomóc konsumentom w szybszym i łatwiejszym identyfikowaniu produktów, które mają negatywny wpływ na środowisko, oraz tych, które są bardziej przyjazne dla niego. Na przykład, produktom przyjaznym dla środowiska może towarzyszyć znak informujący o ich biodegradowalności lub możliwości wielokrotnego użytku.
 3. Informacje o segregacji odpadów: W ramach działań mających na celu poprawę efektywności procesu recyklingu, niektóre produkty jednorazowe mogą być oznakowane instrukcjami dotyczącymi właściwej segregacji odpadów. To pomaga konsumentom w prawidłowym postępowaniu z odpadami i minimalizacji ich wpływu na środowisko.
 4. Standardy i wytyczne: W celu zapewnienia spójności i skuteczności oznakowania, UE może opracowywać standardy oraz wytyczne dotyczące sposobu umieszczania informacji na opakowaniach jednorazowych produktów plastikowych.
 5. Edukacja konsumentów: Istotną rolę w skutecznym funkcjonowaniu oznakowania odgrywa edukacja konsumentów. Organizacje rządowe oraz pozarządowe mogą prowadzić kampanie informacyjne, mające na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat znaczenia oznakowania i jego interpretacji.

W skrócie, znakowanie produktów jednorazowych jest ważnym narzędziem służącym poprawie świadomości konsumentów oraz wspieraniu bardziej zrównoważonych wyborów. Jest to integralna część działań podejmowanych w ramach Dyrektywy Plastikowej UE mających na celu zmniejszenie negatywnego wpływu plastiku na środowisko naturalne.

Harmonogram wprowadzania zmian i wymogów:

 • 3 lipca 2021 r. zakaz wprowadzania do obrotu 10 plastikowych produktów jednorazowego użytku,
 • 3 lipca 2021 roku wszystkie kubki jednorazowe, plastikowe, jak i papierowe – oznakowanie określoną grafiką,
 • od 2025 r. nakrętki i wieczka plastikowe – przymocowane na stałe do butelek i pojemników
 • od 2025 r. wszystkie butelki plastikowe wykonane w minimum 25 proc. z materiału pochodzącego z recyklingu, a od 2030 r. – w 30 proc.;
 • do 2025 r. poziom zbiórki i recyklingu plastikowych butelek na napoje jednorazowego użytku ma wynieść 77 proc., a do 2029 r. – 90 proc.

Oznakowanie produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych

Czy Twoje produkty są dostosowane do nowego rozporządzenia o znakowaniu produktów jednorazowych? Odkryj jak Videojet może pomóc znakować szybko, precyzyjnie i z najwyższą jakością. Nasze drukarki i materiały radzą sobie w każdych warunkach produkcyjnych. Wilgoć czy zapylenie nie są straszne drukarkom przemysłowym Videojet.

Znakuj zgodnie z nowym rozporządzeniem z drukarkami Videojet

 • Urządzenia do znakowania produktów na każdego rodzaju powierzchni – nadruk dat, kodów kreskowych, danych zmiennych.
 • Druk przemysłowy laserem, tuszem, oznaczanie tworzyw etykietą.
 • Rozwiązania automatyczne do linii produkcyjnych, automatyczna diagnostyka i przewidywanie błędów, zdalny serwis.

Kontakt

Informacja o Produktach:
+48-22-307-32-01

handel.seo@videojet.com

×

Kontakt:  

Sprzedaż Urządzeń: +48-22-307-32-01
Serwis i Materiały: +48 22 886 00 77