Zasady ochrony danych w Videojet

Data wejścia w życie: 10 maja 2018

Niniejsze Zasady prywatności online („Zasady Ochrony Prywatności”) wyjaśniają, w jaki sposób traktujemy Dane Osobowe udostępnione nam w witrynach internetowych, witrynach mobilnych, aplikacjach mobilnych i innych usługach cyfrowych oraz produktach kontrolowanych przez Videojet Technologies Inc., 1500 North Mittel Boulevard, Wood Dale, IL 60191, USA, i jej podmioty zależne działające pod marką Videojet („Videojet”), które zawierają link do niniejszych Zasad Ochrony Prywatności (łącznie „Serwis Videojet”). Videojet jest administratorem danych do przetwarzania Danych Osobowych zgodnie z obowiązującym prawem.

Niniejsze Zasady Ochrony Prywatności nie mają zastosowania do Serwisu Videojet, które nie mają linku do niniejszych Zasad Ochrony Prywatności ani do stron innych firm, z którymi Serwis Videojet może się łączyć.

Rodzaje informacji gromadzonych online

W tej części opisano rodzaje Danych Osobowych, które możemy gromadzić podczas korzystania z Serwisu Videojet i obejmują one zarówno informacje, które przekazuje nam użytkownik, jak i informacje, które zbieramy automatycznie podczas korzystania z Serwisu Videojet.

Dla celów niniejszych Zasad Ochrony Prywatności „Dane Osobowe” oznaczają informacje identyfikujące użytkownika lub które można by wykorzystać do zidentyfikowania użytkownika. Przykłady Danych Osobowych to imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail.

Informacje przekazywane przez użytkowników

Użytkownik nie musi się rejestrować, żeby korzystać z usługi lub programu i uzyskać dużą część informacji dostępnych w Serwisie Videojet. Jednak niektóre z naszych treści są dostępne tylko dla zarejestrowanych lub zidentyfikowanych użytkowników i wymagają skonfigurowania profilu bądź podania konkretnych informacji o sobie w celu dostarczenia treści.

Dane Osobowe przekazywane przez użytkowników podczas odwiedzania Serwisu Videojet

Firma Videojet gromadzi Dane Osobowe, udostępniane przez użytkowników w Serwisie Videojet, na przykład podczas zakupu produktu, proszenia o informacje marketingowe, kontaktowania się z działem obsługi klienta Videojet lub udzielania odpowiedzi w kwestionariuszach bądź ankietach firmy Videojet. Obejmuje to:

 • Dane kontaktowe, takie jak: imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail użytkownika.
 • Dane rejestracji, takie jak: nazwa lub hasło użytkownika.
 • Zatrudnienie, wykształcenie i inne podstawowe informacje osób pytających o zatrudnienie w firmie Videojet.
 • Dane dotyczące płatności (takie jak dane bankowe, numer karty płatniczej, termin jej ważności, adres dostawy i adres rozliczeniowy).
 • Informacje, jakie użytkownik może przekazywać (np. podczas wypełniania online formularza danych kontaktowych lub przekazywania innych informacji).

Dane Osobowe przekazywane przez użytkowników podczas interakcji z Videojet

Użytkownik może się skontaktować z firmą Videojet w celu zadawania pytań, omawiania swoich obaw lub zgłaszania problemów związanych z naszymi produktami lub usługami. Jeśli użytkownik komunikujesz się z nami lub prosi firmę Videojet o informacje, może zostać poproszony o podanie danych kontaktowych, jak również danych osobowych, które są istotne dla prośby użytkownika.

Informacje, które mogą być gromadzone automatycznie

Gdy użytkownik korzysta z Serwisu Videojet, możemy również automatycznie zbierać pewne informacje o użytkowaniu i urządzeniu, zgodnie z poniższym omówieniem.

Adres IP

Możemy rejestrować adres IP (Internet Protocol) komputera lub innego urządzenia elektronicznego podczas odwiedzania stron Serwisu Videojet przez użytkownika. Adres IP identyfikuje urządzenie elektroniczne używane do uzyskania dostępu do stron Serwisu Videojet, co pozwala nam zachować komunikację z komputerem użytkownika, gdy porusza się on po stronach Serwisu Videojet i możemy dostosowywać ich zawartość.

Pliki cookies i inne techniki śledzenia

Gromadzimy również informacje na temat korzystania z Serwisu Videojet z zastosowaniem technik śledzenia, takich jak pliki cookie i sygnalizatory WWW. Plik „cookie” to niepowtarzalny kod numeryczny, który jest przesyłany do komputera użytkownika w celu śledzenia jego zainteresowań i preferencji oraz rozpoznawania go jako ponownie odwiedzającego nasze strony. „Sygnalizator WWW” to przezroczysty obraz graficzny umieszczony na stronie internetowej, w wiadomości e-mail lub reklamie, który umożliwia monitorowanie takich działań, jak aktywność użytkownika i ruch na stronie. Techniki te pomagają zapamiętać preferencje użytkownika i umożliwiają nam dostarczyć użytkownikowi treści oraz funkcje, które mogą być dla niego najbardziej interesujące na podstawie danych „clickstream”, które pokazują poprzednie działania użytkownika w Serwisie Videojet.

Korzystamy z reklam odsłonowych Google (takich jak reklama odsłonowa na Facebooku i Instagramie, retargetowanie z wykorzystaniem Google Analytics, Google Display Network Impression Reporting, DoubleClick Campaign Manager Integration oraz Google Analytics Demographics i Interest Reporting), aby (1) wyświetlać użytkownikowi nasze reklamy w innych witrynach na podstawie o jego wcześniejsze wizyty w Serwisie Videojet oraz (2) lepiej zrozumieć wrażenia, jakie wywierają nasze reklamy oraz korzystanie z usług reklamowych. W związku z usługą Google Analytics Demographics i Interest Reporting możemy wykorzystywać dane z reklam Google opartych na zainteresowaniach lub danych odbiorców firm zewnętrznych (takich jak wiek, płeć i zainteresowania) używając Google Analytics do zrozumienia i udoskonalenia naszych kampanii marketingowych oraz zawartości stron.

Niektóre z naszych reklam online odbywają się za pośrednictwem Google Display Advertising. Częścią tego programu są funkcje Google Analytics, takie jak retargeting. W związku z tą funkcją i innymi oferowanymi przez sieci reklamowe, my i operatorzy sieci reklamowych, w tym Google, mogą korzystać z plików cookie stron trzecich (takich jak pliki cookie DoubleClick), a w niektórych przypadkach z własnych plików cookie (takich jak plik cookie Google Analytics) w celu informowania, optymalizowania i wyświetlania reklam w Internecie, na podstawie wcześniejszych wizyt użytkownika na stronach Serwisu Videojet. Możemy także wyświetlać reklamy niektórych podmiotów z nami stowarzyszonych, gdy użytkownik odwiedza Serwisu Videojet.

Użytkownik może zrezygnować z reklam Google, odwiedzając stronę Google Ad Settings. Jeśli użytkownik nie chce, aby jego dane były wykorzystywane przez Google Analytics, może zainstalować dodatek przeglądarki ze stronie rezygnacji Google Analytics.

Ten Serwis Videojet nie jest przeznaczony do reagowania na sygnały „nie śledzić” otrzymywane z przeglądarek.

Więcej o plikach cookie i innych technikach śledzenia, w tym o ich wyłączaniu, można się dowiedzieć na stronie http://www.allaboutcookies.org. Należy pamiętać, że niektóre pliki cookie są niezbędne do funkcjonowania naszych witryn, a ich usunięcie lub wyłączenie zmniejszy funkcjonalność stron.

Śledzenie sprzętu mobilnego

Niektóre strony Serwisu Videojet są dostępne jako aplikacje mobilne lub strony mobilne, z których można korzystać na urządzeniu mobilnym. Jeśli użytkownik korzysta z urządzenia mobilnego do uzyskania dostępu i korzystania z Serwisu Videojet, oprócz innych informacji opisanych powyżej możemy zbierać następujące informacje dotyczące urządzeń mobilnych: identyfikator urządzenia lub reklamy, typ urządzenia, typ sprzętu, adres kontroli dostępu multimediów („MAC”), międzynarodowy identyfikator urządzenia mobilnego („IMEI”), wersja mobilnego systemu operacyjnego, platforma używana do uzyskania dostępu lub pobierania strony Serwisu Videojet (np. Apple, Google, Amazon, Windows), informacje o lokalizacji i informacje o użytkowaniu urządzenie oraz o korzystaniu z Serwisu Videojet.

Informacje gromadzone z innych źródeł

Możemy łączyć informacje o użytkowniku z wizyty na jednej stronie Serwisu Videojet z informacjami o użytkowniku z wizyt na innych stronach Serwisu Videojet. Możemy również łączyć informacje o użytkowniku zebrane za pośrednictwem Serwisu Videojet z informacjami, które zebraliśmy w trybie offline, a także z informacjami dostarczonymi nam przez osoby trzecie, takimi jak dostawcy list stron trzecich.

Jak wykorzystujemy informacje o użytkowniku

Używamy Danych Osobowych użytkownika, aby dostarczyć mu żądane produkty i usługi, komunikować się z nim, doskonalić jego doświadczenie w Serwisie Videojet, ogólnie udoskonalać nasze produkty i usługi oraz do innych wewnętrznych celów biznesowych. Te sposoby korzystania mogą również obejmować rejestrację, organizację, strukturyzację, przechowywanie, adaptację lub zmianę, wyszukiwanie, konsultację, wykorzystanie, ujawnienie poprzez przekazanie, rozpowszechnianie lub inne udostępnianie, dostosowanie lub łączenie, ograniczenie, usunięcie bądź zniszczenie Danych Osobowych. Dane Osobowe, które zbieramy o użytkowniku, mogą być przechowywane przez dziesięć lat po ostatniej interakcji z użytkownikiem, po czym zostaną zarchiwizowane tylko na tak długo, jak to jest uzasadnione dla celów określonych powyżej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zapewnienie produktów i usług żądanych przez użytkownika

Jeśli użytkownik zdecyduje się na zakup naszych produktów lub otrzyma nasze usługi, wykorzystujemy Dane Osobowe, które użytkownik udostępnia za pośrednictwem Serwisu Videojet do zarządzania zamówieniami i fakturami, przetwarzania płatności, odpowiadania na pytania, dostarczania żądanych produktów lub usług i oferowania optymalnych doświadczeń klienta.

Marketing

Użytkownik może również otrzymywać informacje marketingowe od firmy Videojet i naszych podmiotów stowarzyszonych, takie jak oferty dotyczące podobnych lub pokrewnych produktów bądź usług, zaproszenia do udziału w ankietach dotyczących naszych produktów lub powiadomienia o specjalnych promocjach. W takich przypadkach wykorzystamy dane kontaktowe użytkownika i inne Dane Osobowe do wysyłania użytkownikowi informacje marketingowe.

Dostosowane doświadczenia użytkownika

Podane przez użytkownika Dane Osobowe mogą służyć do tworzenia dostosowanych ofert, informacji lub usług zgodnych z zainteresowaniami i preferencjami użytkownika. Możemy również wykorzystywać adres IP i dane użytkownika, które otrzymujemy automatycznie, z plików cookie lub podobnych technik śledzenia, aby nasz Serwis Videojet był łatwiejszy w użyciu i nawigowaniu, a także do personalizowania treści udostępnianych w Serwisie Videojet poprzez przewidywanie informacji i usługi, które mogą zainteresować użytkownika.

Biznes i doskonalenie produktów

W celu odkrycia nowych faktów, które mogą pomóc firmie Videojet w lepszym zrozumieniu potrzeb klienta oraz w udoskonalaniu, opracowywaniu i ocenianiu produktów, usług, materiałów oraz programów, firma Videojet analizuje informacje przekazane przez użytkownika. Do tych celów firma Videojet nie wykorzystuje informacji, które mogą bezpośrednio zidentyfikować użytkownika.

Analityka i doskonalenie stron

Możemy wykorzystywać przekazane przez użytkownika informacje i gromadzone przez nas automatycznie o korzystaniu z Serwisu Videojet przez użytkownika do monitorowania schematów ruchów i preferencji użytkownika do doskonalenia stron, analityki i optymalizacji.

Funkcja przekazywania do znajomego

Jeśli nasza usługa polecania jest dostępna i użytkownik zdecyduje się na korzystanie z niej, by poinformować znajomego o Serwisie Videojet, poprosimy użytkownika o podanie imienia i nazwiska oraz adresu e-mail znajomego. Adres e-mail użytkownika pojawi się jako nadawca e-maila i automatycznie wyślemy znajomemu użytkownika jednorazowy e-mail z zaproszeniem do odwiedzenia Serwisu Videojet. Zarówno adres e-mail użytkownika, jak i adres e-mail odbiorcy nie będą wykorzystywane do żadnych innych celów, z wyjątkiem ułatwienia wysłania tego jednorazowego e-maila do znajomego. Videojet przechowuje te informacje wyłącznie w celu wysłania tego jednorazowego e-maila i śledzenia sukcesu naszej usługi polecania.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Zgodnie z europejskimi przepisami o ochronie danych firma Videojet musi mieć podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych. Podstawa prawna obowiązująca w konkretnym przypadku będzie zależeć od szczególnych celów opisanych powyżej, dla których firma Videojet przetwarza dane osobowe:

 • W pewnych przypadkach firma Videojet może prosić użytkownika o zgodę na gromadzenie i przetwarzanie Danych Osobowych użytkownika. Jeśli użytkownik zdecyduje się wyrazić zgodę, może później ją wycofać, kontaktując się z nami zgodnie z opisem w części „Twoje wybory dotyczące prywatności”. Należy pamiętać, że wycofanie zgody nie będzie mieć wpływu na już wykonane przetwarzanie.
 • W innych przypadkach przetwarzanie Danych Osobowych użytkownika może być konieczne w celu zapewnienia zgodności z obowiązującym prawem lub przepisami bądź w celu wykonania umowy, której użytkownik podlega. Użytkownik może nie móc zrezygnować z tego przetwarzania lub rezygnacja przez użytkownika może wpłynąć na naszą zdolność do wywiązania się z zobowiązań umownych, które w przeciwnym razie byłyby użytkownikowi należne.
 • W jeszcze innych przypadkach, firma Videojet może przetwarzać Dane Osobowe użytkownika na podstawie uzasadnionych interesów firmy Videojet dotyczących informowania użytkownika o naszych produktach i usługach oraz badaniach naukowych i możliwościach edukacyjnych. Użytkownik ma prawo do zrezygnowania z wszelkiego takiego przetwarzania Danych Osobowych użytkownika. Można to uczynić kontaktując się z nami, zgodnie z omówieniem w części „Twoje wybory dotyczące prywatności”.

Jakie informacje udostępniamy

Udostępniamy jedynie Dane Osobowe użytkownika stronom trzecim, zgodnie z poniższym omówieniem. Nie sprzedajemy ani nie ujawniamy Danych Osobowych osobom trzecim dla ich celów marketingowych.

Reklama zewnętrzna i internetowa reklama behawioralna

Użytkownik może otrzymywać reklamy internetowe produktów i usług firmy Videojet na stronach internetowych i w usługach mobilnych osób trzecich. Takie reklamy są dostosowane do użytkownika, na przykład na podstawie informacji dostarczanych przez firmę Videojet lub odwiedzaną stronę internetową osoby trzeciej, lub aktywności przeglądania, zakupów bądź zainteresowań użytkownika. Tego typu dostosowane reklamy internetowe mogą pochodzić z kilku źródeł, takich jak:

 • Możemy udostępnić naszym dostawcom usług reklamowych nieidentyfikujące dane użytkownika, które uzyskaliśmy z plików cookie i innych technik śledzenia w naszym Serwisie Videojet.
 • Niektóre strony Serwisu Videojet mogą uczestniczyć w reklamie behawioralnej online (jest to czasami nazywane reklamą retargetowaną lub reklamą opartą na zainteresowaniach). Użytkownik może zidentyfikować takie strony klikając ikonę „AdChoices” w reklamie. Nasi partnerzy sieci reklamowej mogą umieszczać i wykorzystywać pliki cookie w Serwisie Videojet i na innych stronach internetowych podmiotów trzecich w celu zbierania informacji o działaniach użytkownika i zapewnienia reklam online, które są oparte na zainteresowaniach użytkownika. W reklamie behawioralnej online firmy Videojet, użytkownik zobaczy ikonę „AdChoices”. Kliknięcie tej ikony lub łącza przeniesie użytkownika do witryny internetowej, na której można zarządzać lub zrezygnować z używania danych o historii przeglądania przez użytkownika, używanych do dostarczania internetowych reklam behawioralnych. Jeśli użytkownik zrezygnuje, nadal może zobaczyć reklamy online, w tym reklamy firmy Videojet, które opierają się na innych informacjach (np. na podstawie treści przeglądanej strony, a nie na wcześniejszych działaniach clickstream). W niektórych przypadkach zewnętrzni reklamodawcy nadal mogą zbierać dane o aktywności przeglądania przez użytkownika, ale nie będą ich wykorzystywać do wyświetlania reklam opartych na dotychczasowym przeglądaniu w Internecie. Użytkownik może też zrezygnować teraz na stronie http://youradchoices.com
 • Niektóre przeglądarki internetowe mogą przesyłać sygnały „nie śledź” do stron internetowych, z którymi przeglądarka się komunikuje. Do czasu Wejścia w Życie tych Zasad Ochrony Prywatności nie ustalono jeszcze standardu branżowego dotyczącego reagowania na takie sygnały. W związku z tym firma Videojet obecnie nie reaguje na te sygnały. Jak wspomniano powyżej, na stronie http://youradchoices.com użytkownik może zrezygnować z reklamodawców, którzy korzystają z historii przeglądania do wyświetlania reklam behawioralnych online. .

Podmioty zależne, partnerzy kanałów dystrybucji i dostawcy

Mamy relacje z podmiotami zależnymi, partnerami kanałów dystrybucji i dostawcami, którzy pomagają nam w prowadzeniu naszej działalności i dla których może być konieczne uzyskanie dostępu do Danych Osobowych w trakcie świadczenia usług firmy Videojet lub w związku ze sprzedażą i dystrybucją naszych produktów oraz usług. Nie będziemy upoważniać tych stron do wykorzystywania Danych Osobowych użytkownika w jakimkolwiek celu, który nie jest związany z działaniami firmy Videojet lub jej podmiotów zależnych i nie udostępniamy Danych Osobowych z krajów wymagających zgody, chyba że uzyskano odpowiednią zgodę przed udostępnianiem podmiotom zależnym. Wymagamy ich do postępowania z Danymi Osobowymi użytkownika zgodnie z niniejszymi Zasadami Ochrony Prywatności.

Strony co-brandigowe

Możemy współpracować z innymi firmami w celu dostarczania użytkownikowi treści lub usług na podstawie wspólnego „co-brandingu”. Na stronie co brandingowej pojawi się logo firmy Videojet i logo partnera co-brandingu. Użytkownik powinien się zapoznać z zasadami ochrony prywatności przez naszych partnerów co-brandingowych, ponieważ mogą one różnić się w niektórych aspektach od naszych zasad. Zapoznanie się z tymi Zasadami pomoże użytkownikowi podjąć świadomą decyzję w sprawie podawania swoich informacji na danej stronie.

Zgłaszanie produktów

Jeśli użytkownik skontaktuje się z firmą Videojet w sprawie swoich doświadczeń związanych z korzystaniem z jednego z naszych produktów, możemy wykorzystać informacje użytkownika przesyłając raporty do właściwego organu regulacyjnego, zgodnie z wymogami prawa.

Prawa i obowiązki prawne

W pewnych ograniczonych okolicznościach firma Videojet może być zmuszona do ujawnienia Danych Osobowych użytkownika w celu wywiązania się z prawnego obowiązku lub żądania, na przykład w celu spełnienia obowiązków sprawozdawczych właściwych organów regulacyjnych dotyczących bezpieczeństwa naszych produktów lub w związku ze sprzedażą bądź transferem jednej z naszych linii produktowych albo działów, w tym usług świadczonych przez jedną lub więcej spółek zależnych firmy Videojet. W takich przypadkach podejmiemy działania mające na celu ochronę Danych Osobowych użytkownika w możliwie najszerszym zakresie. Zastrzegamy sobie również prawo do wykorzystywania Danych Osobowych do dochodzenia i ścigania użytkowników, którzy naruszają nasze Zasady lub którzy dopuszczają się zachowania niezgodnego z prawem bądź szkodliwego dla innych osób albo mienia innych osób.

Zmiana organizacji

W przypadku podjęcia przez firmę Videojet decyzji o reorganizacji lub zbycia naszej firmy poprzez sprzedaż, fuzję bądź przejęcie, firma Videojet może udostępniać Dane Osobowe użytkownika faktycznym lub przyszłym nabywcom. Od rzeczywistych lub przyszłych nabywców będziemy wymagać traktowania tych Danych Osobowych w sposób zgodny z niniejszymi Zasadami Ochrony Prywatności.

Ochrona prywatności dzieci

Firma Videojet nie zbiera świadomie ani nie wykorzystuje jakichkolwiek Danych Osobowych bezpośrednio od dzieci w Serwisie Videojet (Videojet definiuje „dzieci” jak małoletnich poniżej 18 roku życia). Świadomie nie pozwalamy dzieciom zamawiać produktów, komunikować się z nami ani korzystać z jakichkolwiek naszych usług online. Jeśli użytkownik jest rodzicem i wie, że dziecko użytkownika przekazało nam informacje, należy skontaktować się z nami, korzystając z jednej z poniższych metod i spróbujemy rozwiązać ten problem.

Twoje wybory dotyczące prywatności

Użytkownik ma prawo przejrzeć i otrzymać kopię swoich Danych Osobowych, które przechowujemy, a także ma prawo poprosić nas o korektę niedokładnych lub niekompletnych Danych Osobowych. Użytkownik może mieć prawo otrzymania w formacie czytelnym w komputerze przekazanych nam danych i przekazać takie dane do innego administratora danych. Użytkownik może także poprosić o usunięcie swoich Danych Osobowych lub ograniczeń ich przetwarzania bądź sprzeciwić się przetwarzaniu Danych Osobowych użytkownika. Aby uzyskać dostęp do swoich Danych Osobowych, zgłosić problem, złożyć skargę lub poprosić o korektę bądź zrezygnować z poszczególnych programów, należy skontaktować się z naszym Privacy Leader, klikając link „Kontakt” w Serwisie Videojet, z której użytkownik korzysta, wykorzystując z danych kontaktowych firmy Videojet w używanej aplikacji mobilnej Videojet lub pisząc do nas na adres privacy@videojet.com. Można też wysłać pismo na adres:

Videojet
Privacy Leader
1500 North Mittel Boulevard
Wood Dale, IL 60191
USA

Lokalny organ ochrony danych w miejscu zamieszkania użytkownika jest odpowiedzialny za zapewnienie, że obowiązujące przepisy dotyczące prywatności są przestrzegane w danej lokalizacji. W sprawie uzyskania więcej informacji na temat praw do ochrony prywatności użytkownika lub gdy użytkownik nie może rozwiązać problemu bezpośrednio u nas i pragnie złożyć skargę, powinien skontaktować się z lokalnymi organami ochrony danych.

We wszystkich wiadomościach przekazywanych do firmy Videojet należy podawać swój adres e-mail, adres strony internetowej, aplikację mobilną i/lub konkretny produkt Videojet, do którego użytkownik przekazał swoje Dane Osobowe (np. videojet.com) oraz szczegółowe wyjaśnienie swojego wniosku. Jeśli użytkownik chce usunąć, zmienić lub poprawić swoje Dane Osobowe i kontaktuje się z nami za pośrednictwem poczty e-mail, w temacie wiadomości powinien wpisać „Prośba o usunięcie” lub „Prośba o zmianę/poprawienie”. Odpowiemy na wszystkie uzasadnione prośby w odpowiednim czasie i być może będziemy musieli potwierdzić tożsamość użytkownika, aby móc przetwarzać pewne prośby.

Bezpieczeństwo danych

Firma Videojet utrzymuje uzasadnione mechanizmy kontroli technicznej, administracyjnej i fizycznej w celu zabezpieczenia Danych Osobowych gromadzonych za pośrednictwem Serwisu Videojet . Jednak zawsze istnieje ryzyko, że nieuprawniona strona trzecia może przechwycić transmisję internetową lub że ktoś znajdzie sposób na obejście naszych systemów bezpieczeństwa. Zachęcamy do zachowania ostrożności przy przesyłaniu Danych Osobowych przez Internet, w szczególności informacji finansowych. Firma Videojet nie może zagwarantować, że nieuprawnione osoby trzecie nie uzyskają dostępu do Danych Osobowych użytkownika; w związku z tym, przesyłając Dane Osobowe do Serwisu Videojet należy rozważyć związane z tym korzyści oraz ryzyko.

Witryny innych firm i wtyczki mediów społecznościowych

Niniejsze Zasady Ochrony Prywatności nie mają zastosowania do Serwisu Videojet, które nie mają linku do niniejszych Zasad Ochrony Prywatności ani do stron innych firm, z którymi firma Videojet może się łączyć. Serwis Videojet może korzystać z wtyczek mediów społecznościowych (np. z przycisku „Lubię to” Facebooka, przycisku „Twitter”), by umożliwić łatwe udostępnianie informacji innym osobom. Gdy użytkownik odwiedza Serwis Videojet, operator wtyczki mediów społecznościowych może umieścić plik cookie w komputerze lub innym urządzeniu elektronicznym, dzięki któremu może on rozpoznawać osoby, które wcześniej odwiedzały nasz serwis. Jeśli użytkownik jest zalogowany na portalu społecznościowym (np. Facebook, Twitter) podczas przeglądania naszego Serwisu Videojet, wtyczka do mediów społecznościowych umożliwia tej witrynie społecznościowej otrzymywanie informacji o wizycie użytkownika w naszym Serwisie Videojet. Wtyczka do mediów społecznościowych pozwala również stronie internetowej mediów społecznościowych na dzielenie się informacjami o działaniach użytkownika w naszym Serwisie Videojet z innymi użytkownikami ich strony mediów społecznościowych. Te ustawienia udostępniania są zarządzane przez portal społecznościowy i podlegają jego zasadom ochrony prywatności.

Uzyskiwanie dostępu do naszych witryn na całym świecie

Ten serwis jest własnością firmy Videojet w Stanach Zjednoczonych i jest przez nią obsługiwany, ale informacje przekazywane przez użytkownika będą dostępne dla naszych podmiotów zależnych i dostawców w innych krajach, zgodnie z tymi zasadami. Ponadto, jeśli użytkownik odwiedza ten serwis z kraju innego niż Stany Zjednoczone, komunikacja użytkownika z nami spowoduje przesłanie informacji przez granice państw. Poziom ochrony prawnej Danych Osobowych nie jest taki sam we wszystkich krajach; jednak zastosujemy środki bezpieczeństwa opisane w niniejszych Zasadach Ochrony Prywatności, by zapewnić bezpieczeństwo danych użytkownika. Korzystając z tej strony, użytkownik rozumie, że Dane Osobowe użytkownika będą przechowywane i przetwarzane w Stanach Zjednoczonych oraz w każdym kraju, do którego możemy przekazywać dane użytkownika w trakcie naszej działalności biznesowej.

Informacje dla mieszkańców Kalifornii

Z zastrzeżeniem pewnych ograniczeń wynikających z Kalifornijskiego Kodeksu Cywilnego § 1798.83, mieszkańcy Kalifornii mogą poprosić nas o dostarczenie im (i) listy niektórych kategorii Danych Osobowych, które ujawniliśmy stronom trzecim w celu realizowania bezpośredniego marketingu podczas poprzedniego roku kalendarzowego oraz (ii) tożsamości tych stron trzecich. W tym celu mieszkańcy Kalifornii mogą skontaktować się z nami pod adresem privacy@videojet.com.

Zmiany w Zasadach Ochrony Prywatności

Dane Osobowe użytkownika będziemy wykorzystywać wyłącznie w sposób opisany w Zasadach Ochrony Prywatności, obowiązujących w czasie gromadzenia informacji od użytkownika lub gdy uzyskamy na to upoważnienie od użytkownika. Jednak i z zastrzeżeniem wszelkich obowiązujących wymogów uzyskania zgody, zastrzegamy sobie prawo do zmiany w dowolnym momencie warunków niniejszych Zasad Ochrony Prywatności. Wszystkie zmiany niniejszych Zasad Ochrony Prywatności będą publikowane na tej stronie z nową datą ich wejścia w życie. Firma Videojet zachęca do regularnego przeglądania niniejszych Zasad Ochrony Prywatności pod kątem nowych zmian. Wszystkie Dane Osobowe zgromadzone podczas stałego korzystania z Serwisu Videojet będą przetwarzane zgodnie z nowymi, obowiązującymi Zasadami Ochrony Prywatności.


Kontakt

Informacja o Produktach:
+48 887 444 100
Materiały Eksploatacyjne:
22-886-00-77
Serwis i Wsparcie Techniczne:
22-886-00-77

handel.seo@videojet.com