Dobór atramentów do znakowania pod kątem trwałości w cyklu życia produktu

selecting-coding-inks

Wskutek zwiększonego nacisku na identyfikowalność produktów producenci muszą mieć możliwość identyfikacji i śledzenia produktów oraz komponentów przez cały cykl życia produktów.

Pobierz naszą ulotkę użytkową i dowiedz się, dlaczego wybór właściwego atramentu ma kluczowe znaczenie.

Powrót do sekcji
Wypełnij formularz