Jak znakować w przemyśle mleczarskim?

Dla producentów z branży mleczarskiej krótki okres przydatności produktu do spożycia i duży nacisk na czystość odciskają znaczące piętno na operacjach pakowania. Zmieniające się wzory opakowań, coraz więcej smaków oraz rodzajów oferowanych wyrobów, a także zwiększona liczba zmian produktów to dodatkowe utrudnienia.

Klienci, korzystając z produktów firmy Videojet, zyskują wydłużony czas działania, higieniczną pracę i funkcje ułatwiające zmiany produktów, dzięki czemu ich pracownicy mogą mniej czasu poświęcać obsłudze drukarek, a więcej działaniom operacyjnym.

  • Zastosowania
  • Dokumenty

Opracowane pod kątem wydłużonego czasu działania służą osiąganiu maksymalnego zaplanowanego czasu produkcji:

Drukarki Videojet są zaprojektowane tak pod kątem zaprogramowanych, jak i elastycznych systemów produkcji, a ponadto ułatwiają szybkie, wydajne oraz dokładne zmiany produktu na linii:
  • Obrazowy interfejs oparty na menu umożliwia łatwe operowanie urządzeniami oraz aktualizowanie drukowanych informacji
  • Pola gotowości oraz kontrola jakości nadruków pozwalają zapobiegać błędom znakowania
  • Prosta integracja drukarki na linii dzięki zastosowaniu uchwytów głowicy drukującej, wsporników i innych akcesoriów pozwalających na maksymalizację wydajności i uproszczenie wykonywania zmian

Butelki, kubki, tacki i pojemniki ze sztywnych tworzyw sztucznych
Torebki, zamknięcia i folie z elastycznych tworzyw sztucznych
blank
blank
blank
Opakowania zbiorcze z tektury falistej oraz opakowania z folii kurczliwej i rozciągliwej
  • Broszury
  • Studia przypadków
  • Ulotki
  • Biuletyny informacyjne

Kontakt

Informacja o Produktach:
+48-22-307-32-01

handel.seo@videojet.com

×

Kontakt:  

Sprzedaż Urządzeń: +48-22-307-32-01
Serwis i Materiały: +48 22 886 00 77