Jak znakować w branży owoców i warzyw?

Rozwiązania Videojet dla przemysłu owoców i warzyw

Środowiska produkcyjne zakładów pakujących owoce i warzywa należą do najbardziej wymagających i zmiennych — procesy przebiegają w skrajnych temperaturach i wilgotności bądź w obecności wody i pyłu. Liderom produkcji potrzebny jest dostawca systemów znakowania, który rozumie wyzwania i potrafi zaradzić rosnącemu zróżnicowaniu formatów opakowań. Dysponując najszerszą ofertą technologii w branży, firma Videojet odpowiada na te wyzwania gamą ekonomicznych rozwiązań charakteryzujących się długim czasem działania bez przestojów.

  • Zastosowania
  • Dokumenty

Skonstruowane pod kątem długiego czasu sprawności nawet w bardzo trudnych środowiskach:

Drukarki dzięki swojej konstrukcji są z natury proste, dzięki czemu operatorzy mogą skupić się na produkcji:

  • Obrazowy interfejs oparty na menu umożliwia łatwe operowanie urządzeniami oraz aktualizowanie drukowanych informacji
  • Specjalne udoskonalenia technologiczne mające wspomóc tok pracy operatora, na przykład zautomatyzowane ustawianie i kalibracja w drukarkach CIJ firmy Videojet
  • Drukarki, które można łatwo dostosowywać do zmian produktu na linii

Videojet może pomóc we wdrażaniu rozwiązań służących identyfikowalności, w tym kamieni milowych programu PTI (Produce Traceability Initiative), oferując rozwiązania do drukowania bieżącego na opakowaniach zbiorczych:

Tacki, kubki i pojemniki ze sztywnych tworzyw sztucznych

Znakowanie Videojet na pojemnikach z tworzyw sztucznych

Opakowania zbiorcze z tektury falistej oraz opakowania z folii kurczliwej i rozciągliwej

Znakowanie Videojet na opakowaniach zbiorczych owoców i warzyw

Kontakt

Informacja o Produktach:
+48 887 444 100

Materiały Eksploatacyjne:
22-886-00-77

Serwis i Wsparcie Techniczne:
22-886-00-77

×

Kontakt:             

Sprzedaż Urządzeń: 22-292-21-32
Serwis i Materiały: +48 22 886 00 77
×

Kontakt:  

Sprzedaż Urządzeń: 22-292-21-32
Serwis i Materiały: +48 22 886 00 77