Serializacja opakowań produktów farmaceutycznych

Serializacja opakowań produktów farmaceutycznych

wp-pharmaceutical-packaging-serialization-pl

Kody DataMatrix stały się standardem w wielu programach serializacji o zasięgu regionalnym i krajowym.

Wysoką rozdzielczość drukowania kodów umożliwiającą oddanie szczegółów niezbędnych do tworzenia symboli DataMatrix oraz drukowanie w kilku wierszach można osiągnąć zarówno przy użyciu znakowania laserowego, jak i termicznego druku atramentowego (TIJ).

Pobierz biuletyn informacyjny dotyczący serializacji opakowań produktów farmaceutycznych zawierający przegląd systemów drukowania kodów DataMatrix w technologii laserowej i TIJ.Podaj swoje dane, aby uzyskać dostęp do informacji