Jak dekorować produkty konsumenckie?

Wyzwaniem firm jest budowanie marek w coraz bardziej konkurencyjnych środowiskach, gdzie ryzyko utowarowienia nigdy nie było tak wysokie. Dekoracja produktu to sprawdzona strategia jego wyróżniania pozwalająca na zwiększenie udziału marki w rynku oraz poprawę rentowności.

Dekorowanie produktów konsumenckich (np. środków higieny osobistej wykonanych z włókniny) oraz przemysłowych to procesy zmierzające do wyróżnienia produktu końcowego poprzez promowanie i wzmacnianie marki, zwiększanie rzeczywistego lub postrzeganego działania produktu, przekazywanie informacji o korzystaniu z niego oraz sprawianie konsumentowi przyjemności. Decydując się na zastosowanie strategii promowania produktu, przedsiębiorstwo może wykorzystać siłę już istniejącej marki lub wprowadzić na rynek nowe.

 • Zastosowania
 • Dokumenty

Dekoracja produktów konsumpcyjnych może w natychmiastowy sposób poprawić pozycję rynkową marki, gdyż pozwala im w widoczny sposób odróżnić się od produktów nieudekorowanych:

 • Wywołanie zainteresowania u klienta i zwiększenie świadomości marki
 • Podniesienie poziomu satysfakcji konsumenta, lojalności i wykorzystania produktu
 • Stworzenie możliwości sprzedaży krzyżowej
 • Możliwość zastosowania wyższej ceny
 • Obniżenie całkowitych wydatków na marketing

Szybkie systemy drukowania atramentowego instalowane bezpośrednio na linii oraz szybkoschnące, kolorowe atramenty oferowane przez firmę Videojet to elementy elastycznego i kompletnego systemu:

 • Drukarka binarna typu array BX firmy Videojet, jako sprawdzone rozwiązanie do dekorowania produktów w obrębie wielu różnych zastosowań, gotowe do pracy z prędkością linii produkcyjnej
 • Bezpośrednia integracja na linii produkcyjnej w celu zagwarantowania zwrotu z inwestycji
 • Lepsza kontrola wydatków na usługi i konserwację dzięki szeregowi propozycji firmy Videojet umożliwiających precyzyjniejsze przewidywanie kosztów i czasu działania urządzeń
 • Atramenty wykorzystywane w praktyce na całym świecie, w tym atramenty funkcjonalne w celu zapewnienia ochrony przed wilgocią

Aby móc w widoczny sposób odróżnić od siebie poszczególne marki, można w obrębie wielu różnych branż zastosować szereg koncepcji w zakresie dekoracji produktu:

 • Oferowane przez firmę Videojet rozwiązania do dekoracji produktów mogą służyć do nadruku marek i logo, a także informacji wspomagających działania promocyjne, przypominających o konieczności dokonania zakupu, treści zindywidualizowanych, kuponów służących do udziału w loteriach, porad domowych i ciekawostek, instrukcji użycia oraz wielu innych elementów
 • Produkty wykonane z włókniny, takie jak pieluszki dziecięce, pieluchy dla osób dorosłych oraz wkładki higieniczne dla kobiet doskonale nadają się do tego, żeby wykorzystać na nich rozwiązania firmy Videojet dotyczące dekorowania produktu
 • Dekoracja produktu, poprzez widoczne wyróżnienie produktów oferowanych przez podmioty działające w innych branżach, w tym produktów jednorazowego użytku oraz materiałów budowlanych, może stanowić dopełnienie podejmowanych działań reklamowych
 • Broszura
 • Ulotki użytkowe

Kontakt

Informacja o Produktach:
+48 887 444 100
Materiały Eksploatacyjne:
22-886-00-77
Serwis i Wsparcie Techniczne:
22-886-00-77

handel.seo@videojet.com