Oprogramowanie CLARiCOM – produkty CLARiSUITE, CLARiSOFT i CLARiNET

CLARiSUITE, CLARiSOFT, CLARiNET
 • Zalety
 • Dokumenty
 • Filmy

CLARiSUITE

CLARiSUITE to w pełni zintegrowane rozwiązanie łączące znakowanie produktów ze scentralizowaną bazą danych nadruków oraz, opcjonalnie, z zewnętrznymi systemami produkcyjnymi.

CLARiSOFT

CLARiSOFT® to intuicyjne w obsłudze oprogramowanie do projektowania nadruków, stanowiące ujednolicone rozwiązanie projektowe do wszystkich operacji znakowania. Zastosowana technologia zapewnia spójne i precyzyjne nanoszenie oznaczeń na właściwe opakowania, nawet w przypadku używania wielu różnych technologii znakowania i kodowania.

CLARiNET

CLARiNET® to oprogramowanie do zarządzania znakowaniem opakowań stanowiące scentralizowane rozwiązanie z zakresu zarządzania informacjami. Oprogramowanie obsługuje wiele technologii znakowania i urządzeń etykietujących, dodatkowo integrując obsługę przygotowania kodów kreskowych i sprawdzanie poprawności pakowania. Rozwiązanie pomaga zapewnić poprawność znakowania opakowań, zwiększyć wydajność linii produkcyjnych i zmniejszyć koszty operacyjne.

——————————————————————————————————————————————————–

Rozwiązania Videojet CLARiSUITE do kontroli jakości nadruków zapewniają naniesienie odpowiedniego kodu w odpowiednim miejscu na odpowiednim produkcie i opakowaniu.

Jak działa kontrola jakości nadruków?

Oprogramowanie CLARiSUITE — rozwiązanie do scentralizowanego zarządzania nadrukami oraz kontroli drukowania — jest w pełni zintegrowanym rozwiązaniem wiążącym oznaczanie produktów ze scentralizowaną bazą danych nadruków. Drukarki Videojet w zakładzie są zarządzane z centralnej bazy danych nadruków, dzięki czemu tworzenie nadruków i zarządzanie nimi nie odbywa się już na hali produkcyjnej.

Jakie są korzyści dla klienta?

Korzyści wydajnościowe na produkcji:

 • Minimalny czas przygotowania drukarki
 • Ograniczenie interwencji operatora

Mniej problemów:

 • Ograniczenie ponownego przetwarzania dzięki wyeliminowaniu błędów znakowania
 • Ograniczenie zwrotów dzięki spójnemu oznaczaniu i możliwości śledzenia
 • Ograniczenie ryzyka dzięki dostarczaniu prawidłowych i czytelnych kodów

Bezpieczne i sprawne zarządzanie danymi:

 • Ograniczenie czasu przestoju dzięki ciągłej dostępności odpowiednich nadruków
 • Ograniczenie działań i czasu na dodawanie nowych nadruków na produkty i opakowania

Ochrona marki:

 • Wzrost satysfakcji klienta dzięki spójności i niezawodności nadruków
 • Działy pakowania mogą zapewnić sobie jeszcze ściślejszą kontrolę jakości, weryfikując kody na dalszych etapach produkcji z użyciem opcjonalnych skanerów kodów kreskowych lub urządzeń wizyjnych.

Doświadczenie firmy Videojet wykracza poza drukowanie kodów. Zapewniamy integrację systemów, która zabezpiecza i usprawnia zarządzanie danymi nadruków.

Odpowiednie rozwiązanie dla linii pakującej

Od prostych nadruków daty po seryjne kody opakowań transportowych — rozwiązania kontroli jakości nadruków CLARiSUITE stanowią wydajne, elastyczne i skalowalne narzędzie, które współpracuje z większością drukarek Videojet

Vidyard Thumbnail

Dutch Gold Honey — analiza przypadku

„Wdrożenie oprogramowania CLARiSUITE wyeliminowało 99,9% naszych problemów ze znakowaniem.”

Jim Gerlach, koordynator produkcji w firmie Dutch Gold Honey

Kontakt

Informacja o Produktach:
+48-22-307-32-01

handel.seo@videojet.com

×

Kontakt:  

Sprzedaż Urządzeń: +48-22-307-32-01
Serwis i Materiały: +48 22 886 00 77