Łączność Bluetooth

Łączność Bluetooth® connectivity

Drukarka 6230 jest dostępna z funkcją Bluetooth®*,umożliwiającą sterowanie nią za pomocą aplikacji Videojet 6230 na telefonie z systemem Android** zamiast za pomocą interfejsu HMI.

Skontaktuj się z nami w sprawie Nowych Urządzeń: +48-22-307-32-01

Zaawansowana kontrola

Cechy sprawnościowe

 • Jako graficzny interfejs użytkownika może służyć
  telefon komórkowy zamiast specjalnego kontrolera
 • Telefonu można używać jako „karty pamięci”
  do przenoszenia zadań do oprogramowania
  VideojetConnect™ Design*** i drukarki 6230.
 • Telefonem można wybrać zadanie, odczytując kod kreskowy,
  co dodatkowo zmniejsza ryzyko wystąpienia błędu człowieka.

* Do korzystania z aplikacji Videojet 6230 wymagany jest adapter Bluetooth USB. Firma Videojet gwarantuje działanie drukarki 6230 wyłącznie z zalecanymi, dostarczonymi przez Videojet adapterami Bluetooth USB, które są zgodne z obowiązującymi przepisami FCC lub CE. Informacje na temat dodatkowych certyfikatów wymaganych w danym kraju można uzyskać w lokalnym urzędzie administracji państwowej.

** Aplikacja Videojet 6230 obsługuje system Android w wersji 4.4.4 (KitKat) lub nowszej. Do połączenia Bluetooth podczas korzystania z aplikacji 6230 firmy Videojet niezbędny jest telefon z systemem Android.

***Zależnie od dostępności w danym kraju

® Logotyp i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy Bluetooth SIG, Inc., a firma Videojet posługuje się takimi znakami na zasadzie licencji. Inne znaki towarowe i nazwy handlowe należą do odpowiednich właścicieli.