Technologia termotransferowa

Jak działa technologia druku termotransferowego

Technologia termotransferowa firmy Videojet zapewnia doskonałe znakowanie opakowań elastycznych.

Technologia termotransferowa stanowi postęp w stosunku do tradycyjnych analogowych metod znakowania, takich jak stemplowanie na gorąco i znakowarki rolkowe. TTO wprowadza technologię cyfrową do systemów konfekcjonowania elastycznych opakowań foliowych, często spotykanych w wielu branżach przemysłu spożywczego. Druk termotransferowy jest procesem, w którym oznakowanie jest nanoszone na elastyczną folię lub etykietę przy użyciu termicznej głowicy drukującej oraz specjalnej taśmy. W procesie drukowania powstaje na opakowaniu kod o bardzo wysokiej rozdzielczości, który jest czytelny i nie pogarsza walorów estetycznych szaty graficznej ani wzornictwa foliowego opakowania.


  • Zalety
  • Szczególne wymagania zastosowań
  • Dokumenty
nadruk termotransferowy

Technologia termotransferowa o wysokiej rozdzielczości

W druku termotransferowym wykorzystuje się głowicę termiczną o wysokiej rozdzielczości (300 dpi) oraz taśmę termotransferową. Głowica podgrzewa wybrane części taśmy, powodując przeniesienie zawartych w niej kolorowych atramentów na elastyczne opakowanie. Z tej metody drukowania można korzystać na liniach o przepustowości do 400 opakowań na minutę. W odróżnieniu od starszych technologii analogowych, jak stemplowanie na gorąco czy znakowarki rolkowe, wysokorozdzielcze głowice termotransferowe umożliwiają nie tylko nanoszenie standardowych informacji o numerze partii i dacie przydatności, ale też logo, grafiki i kodów kreskowych.Technologia termotransferowa

Ekonomiczne rozwiązanie dla firm pakujących

Programowanie drukarek termotransferowych nie jest trudne, co pozwala ich operatorom szybko zmieniać nadrukowywane informacje. W porównaniu do starszych metod znakowania, takich jak stemplowanie na gorąco czy znakowarki rolkowe, pozwala to skrócić czas przestoju i zmniejszyć nakład pracy — nie ma konieczności wymiany barwników ani rolek. W zaawansowanych systemach TTO stosuje się taśmę dwustronną, której napięcie może być precyzyjnie kontrolowane. Pozwala to wyeliminować podatne na awarie urządzenia mechaniczne, takie jak ramiona balansujące, i zaoszczędzić na kosztach taśmy, której położenie podlega dokładnemu sprawdzaniu.145x120-TTOtech-RealTimeData

Zmiana danych w czasie rzeczywistym

Systemy TTO są rozwiązaniami cyfrowymi, co oznacza, że wyposażono je w zegar czasu rzeczywistego i funkcje komunikacyjne. Bardziej zaawansowane drukarki mają nie tylko możliwość nadrukowywania niezmiennych kodów, ale także oznaczania każdego opakowania innymi informacjami. W zależności od wymagań produkcji mogą to być rozszerzone informacje ułatwiające śledzenie (jak na przykład sygnatury czasowe pakowania) lub złożone kody, obejmujące unikalne numery seryjne oraz odpowiednie kody kreskowe.

Drukowanie przerywane

Drukowanie w trybie przerywanym stosuje się tam, gdzie folia porusza się z przerwami (rusza i zatrzymuje). Czas stopu (sterowanej przerwy w ruchu) w cyklu wykorzystywany jest na drukowanie. Maszyna pakująca wysyła drukarce sygnał do opuszczenia głowicy na materiał opakowania, a następnie głowica zaczyna się poruszać się względem niego w poprzek i wykonuje nadruk. Po zakończeniu głowica drukująca unosi się do pozycji startowej, aby móc rozpocząć znakowanie kolejnego opakowania.technologia termotransferowa - druk ciągły

Drukowanie ciągłe

Na liniach pozostających w ruchu ciągłym drukowanie na materiale opakowaniowym odbywa się, gdy folia jest w ruchu. Folia przesuwa się między głowicą drukującą a rolką dociskową. Po sygnale uruchamiającym z maszyny pakującej głowica drukująca zostaje dociśnięta do rolki dociskowej i rozpoczyna się drukowanie. W miarę przeciągania folii przez urządzenie do napełniania wykonywany jest nadruk na każdym opakowaniu. Sygnał do zatrzymania drukowania powoduje uniesienie głowicy drukującej.145x120-TTOtech-Ribbon

Taśma

Taśma TTO jest wykonana z folii poliestrowej pokrytej po jednej stronie bardzo cienką warstwą suchego atramentu i odpowiednim smarem dla głowicy drukującej po drugiej stronie. Jako tuszu używa się materiałów opartych na żywicach bądź mieszaninie wosków i żywic. Dobór taśmy termotransferowej zależy od konkretnego zastosowania i wymagań związanych ze znakowaniem.

Kontakt

Informacja o Produktach:
+48 887 444 100
Materiały Eksploatacyjne:
22-886-00-77
Serwis i Wsparcie Techniczne:
22-886-00-77

handel.seo@videojet.com