Technologia termotransferowa

Jak działa technologia druku termotransferowego

Technologia termotransferowa firmy Videojet zapewnia doskonałe znakowanie opakowań elastycznych.

Technologia termotransferowa stanowi postęp w stosunku do tradycyjnych analogowych metod znakowania, takich jak stemplowanie na gorąco i znakowarki rolkowe. TTO wprowadza technologię cyfrową do systemów konfekcjonowania elastycznych opakowań foliowych, często spotykanych w wielu branżach przemysłu spożywczego. Druk termotransferowy jest procesem, w którym oznakowanie jest nanoszone na elastyczną folię lub etykietę przy użyciu termicznej głowicy drukującej oraz specjalnej taśmy. W procesie drukowania powstaje na opakowaniu kod o bardzo wysokiej rozdzielczości, który jest czytelny i nie pogarsza walorów estetycznych szaty graficznej ani wzornictwa foliowego opakowania.


  • Zalety
  • Szczególne wymagania zastosowań
  • Dokumenty
nadruk termotransferowy

Technologia termotransferowa o wysokiej rozdzielczości

W druku termotransferowym wykorzystuje się głowicę termiczną o wysokiej rozdzielczości (300 dpi) oraz taśmę termotransferową. Głowica podgrzewa wybrane części taśmy, powodując przeniesienie zawartych w niej kolorowych atramentów na elastyczne opakowanie. Z tej metody drukowania można korzystać na liniach o przepustowości do 400 opakowań na minutę. W odróżnieniu od starszych technologii analogowych, jak stemplowanie na gorąco czy znakowarki rolkowe, wysokorozdzielcze głowice termotransferowe umożliwiają nie tylko nanoszenie standardowych informacji o numerze partii i dacie przydatności, ale też logo, grafiki i kodów kreskowych.Technologia termotransferowa

Ekonomiczne rozwiązanie dla firm pakujących

Programowanie drukarek termotransferowych nie jest trudne, co pozwala ich operatorom szybko zmieniać nadrukowywane informacje. W porównaniu do starszych metod znakowania, takich jak stemplowanie na gorąco czy znakowarki rolkowe, pozwala to skrócić czas przestoju i zmniejszyć nakład pracy — nie ma konieczności wymiany barwników ani rolek. W zaawansowanych systemach TTO stosuje się taśmę dwustronną, której napięcie może być precyzyjnie kontrolowane. Pozwala to wyeliminować podatne na awarie urządzenia mechaniczne, takie jak ramiona balansujące, i zaoszczędzić na kosztach taśmy, której położenie podlega dokładnemu sprawdzaniu.145x120-TTOtech-RealTimeData

Zmiana danych w czasie rzeczywistym

Systemy TTO są rozwiązaniami cyfrowymi, co oznacza, że wyposażono je w zegar czasu rzeczywistego i funkcje komunikacyjne. Bardziej zaawansowane drukarki mają nie tylko możliwość nadrukowywania niezmiennych kodów, ale także oznaczania każdego opakowania innymi informacjami. W zależności od wymagań produkcji mogą to być rozszerzone informacje ułatwiające śledzenie (jak na przykład sygnatury czasowe pakowania) lub złożone kody, obejmujące unikalne numery seryjne oraz odpowiednie kody kreskowe.

technologia termotransferowa - druk przerywany

Drukowanie przerywane

Drukowanie w trybie przerywanym stosuje się tam, gdzie folia porusza się z przerwami (rusza i zatrzymuje). Czas stopu (sterowanej przerwy w ruchu) w cyklu wykorzystywany jest na drukowanie. Maszyna pakująca wysyła drukarce sygnał do opuszczenia głowicy na materiał opakowania, a następnie głowica zaczyna się poruszać się względem niego w poprzek i wykonuje nadruk. Po zakończeniu głowica drukująca unosi się do pozycji startowej, aby móc rozpocząć znakowanie kolejnego opakowania.technologia termotransferowa - druk ciągły

Drukowanie ciągłe

Na liniach pozostających w ruchu ciągłym drukowanie na materiale opakowaniowym odbywa się, gdy folia jest w ruchu. Folia przesuwa się między głowicą drukującą a rolką dociskową. Po sygnale uruchamiającym z maszyny pakującej głowica drukująca zostaje dociśnięta do rolki dociskowej i rozpoczyna się drukowanie. W miarę przeciągania folii przez urządzenie do napełniania wykonywany jest nadruk na każdym opakowaniu. Sygnał do zatrzymania drukowania powoduje uniesienie głowicy drukującej.145x120-TTOtech-Ribbon

Taśma

Taśma TTO jest wykonana z folii poliestrowej pokrytej po jednej stronie bardzo cienką warstwą suchego atramentu i odpowiednim smarem dla głowicy drukującej po drugiej stronie. Jako tuszu używa się materiałów opartych na żywicach bądź mieszaninie wosków i żywic. Dobór taśmy termotransferowej zależy od konkretnego zastosowania i wymagań związanych ze znakowaniem.

Kontakt

Informacja o Produktach:
+48 887 444 100
Materiały Eksploatacyjne:
22-886-00-77
Serwis i Wsparcie Techniczne:
22-886-00-77

handel.seo@videojet.com