Systemy znakowania laserowego — pytania

Znajdziesz tutaj następujące informacje:


Jaka jest różnica między różnymi rodzajami i poziomami mocy laserów i który będzie odpowiedni w moim zastosowaniu?

Większość laserów znakujących zalicza się do jednej z trzech podstawowych grup: o mocy 10 W, 25–30 W i ponad 40 W. W większości współczesnych systemów wykorzystuje się technikę sterowanej wiązki laserowej (wykorzystującej silniki galwanometryczne w osi x–y i generującej znaki o kroju typu solid). Wymagana klasa mocy zależy od zastosowania. Moc idzie w parze z prędkością, więc im szybsza linia, tym większa moc jest potrzebna. Należy także uwzględnić inne czynniki, m.in. podłoże i treść oznakowania (patrz niżej).
Początek strony

Jakie czynniki powinno się wziąć pod uwagę przy wyborze systemu znakowania laserowego?

Oceniając przydatność systemu, należy uwzględnić m.in. szybkość linii, odstęp między produktami, podłoże (materiał), na którym ma być umieszczone oznakowanie, treść oznakowania (ilość treści i wielkość pól), warunki otoczenia oraz potrzeby w zakresie integracji.
Początek strony

Jakie opcje interfejsu są dostępne?

Można korzystać z ręcznego kontrolera z przyciskami membranowymi, zewnętrznego interfejsu operatora z ekranem dotykowym lub komputera PC (z naszym oprogramowaniem Smartgraph). Do podłączenia do sterowników PLC służy adapter Customer Interface Box, umożliwiający wybór wejść cyfrowych w formacie 8 bitów na linię (matryca 256).
Początek strony

Czy produkty znakowane laserowo muszą się przemieszczać?

Nasze lasery działające w technice sterowanej wiązki mogą znakować produkty przemieszczające się na linii produkcyjnej. Mogą one również pracować w trybie stacjonarnym lub statycznym, tzn. kiedy w trakcie nanoszenia oznakowania laserowego wyrób jest nieruchomy.
Początek strony

Jaki jest typowy zakres konserwacji prewencyjnej systemu?

Zakres podstawowej konserwacji prewencyjnej jest minimalny i zależy od warunków zastosowania, m.in. od obecności pyłów lub wilgoci w otoczeniu. Okresowo należy wymieniać filtry w wyciągu dymu, a w razie potrzeby powinno się skontrolować i wyczyścić przedni układ optyczny. Raz w roku zaleca się przeprowadzanie bardziej szczegółowej konserwacji prewencyjnej — zależnie od warunków eksploatacji i stopnia wykorzystania.
Początek strony

Jakie kwestie bezpieczeństwa wiążą się z użyciem systemów znakowania laserowego?

Lasery CO2 są zaliczane do klasy IV i zaleca się ich stosowanie w systemach klasy I. Oznacza to, że konieczne będzie zabezpieczenie punktu znakowania w taki sposób, aby zapobiec patrzeniu na laser i wkładaniu rąk przed wyjściowy układ optyczny. W tym celu zwykle wokół wyjściowego układu optycznego i przenośnika umieszcza się przezroczystą obudowę z tworzywa sztucznego, tak aby ograniczyć dostęp w tych miejscach. W tej podstawowej konfiguracji zazwyczaj stosuje się blokady: jeśli obudowa nie znajduje się w prawidłowym położeniu, praca zostanie zatrzymana. Obowiązek wykonania osłony spoczywa na kupującym, a my służymy informacjami o wymaganiach występujących w konkretnym zastosowaniu.
Początek strony

Jakie są zalety znakowania laserowego?

Systemy znakowania laserowego zapewniają krótszy czas przestojów, eliminację użycia materiałów eksploatacyjnych (z uwagi na koszt i względy środowiskowe), trwałe oznakowanie, ograniczony zakres konserwacji prewencyjnej i mniejsze koszty w porównaniu z tymi, które zwykle wiążą się z eksploatacją drukarek atramentowych.
Początek strony

Kontakt

Informacja o Produktach:
+48-22-307-32-01

handel.seo@videojet.com

×

Kontakt:  

Sprzedaż Urządzeń: +48-22-307-32-01
Serwis i Materiały: +48 22 886 00 77