Ostatnie publikacje prasowe

Drukarki Videojet 1620 Ultra High Speed i 1650 Ultra High Speed

Drukarki atramentowe do druku ciągłego Videojet 1620 Ultra High Speed oraz 1650 Ultra High Speed

Firma VIDEOJET® przedstawia nową generację ultraszybkich drukarek atramentowych do druku ciągłego, dzięki którym można drukować więcej informacji z zachowaniem wyższej jakości i przy większych szybkościach.

Warszawa, Polska — 13 czerwca 2013 r. — Firma Videojet Technologies Inc., światowy lider w dziedzinie produkcji urządzeń, płynów i akcesoriów do nanoszenia kodów, drukowania i znakowania laserowego na potrzeby branży identyfikacji produktów, przedstawiła dzisiaj kolejne urządzenia uzupełniające gamę sprawdzonych drukarek atramentowych serii 1000. Drukarki Videojet 1620 Ultra High Speed i 1650 Ultra High Speed, które charakteryzują się niezwykle wysoką szybkością pracy, zostały wyposażone w system Videojet Precision Ink Drop™ oraz opatentowaną technologię CleanFlow™ firmy Videojet. Dzięki urządzeniom 1620 UHS i 1650 UHS można teraz drukować więcej informacji, nie rezygnując przy tym z wysokiej szybkości procesów pakowania. Wykorzystany w drukarce 1650 UHS system kontroli jakości nadruków firmy Videojet oraz wbudowane narzędzia zwiększające produktywność pozwalają na zmniejszenie liczby kosztownych błędów, całkowicie eliminując główne przyczyny nieplanowanych przestojów.

KONIEC Z WYBIERANIEM POMIĘDZY WIELKOŚCIĄ NADRUKU A SZYBKOŚCIĄ PRACY
Dzięki wprowadzeniu do sprzedaży urządzeń 1620 UHS i 1650 UHS klienci mogą skorzystać z rozwiązania umożliwiającego wyeliminowanie klasycznego problemu zachowania równowagi pomiędzy potrzebą nanoszenia wysokiej jakości nadruków zawierających dużą ilość informacji a ciągle zwiększającymi się szybkościami pracy linii produkcyjnych. Na możliwość nanoszenia takich nadruków na liniach pracujących przy wysokich szybkościach wpływają ograniczenia obecnie wykorzystywanej technologii druku atramentowego. Drukarki 1620 UHS i 1650 UHS technologicznie przewyższają dotychczasowe rozwiązania dzięki zastosowaniu innowacyjnego systemu Precision Ink Drop™ firmy Videojet, który łączy w sobie czołową w branży technologię głowic drukujących, zaawansowane funkcje oprogramowania oraz specjalnie opracowane atramenty. W praktyce oznacza to, że producenci mogą szybciej nanosić wykorzystywane dotąd nadruki lub zdecydować się na dodanie kolejnych wierszy przy zachowaniu obecnej szybkości, nie rezygnując przy tym z czytelności oznaczeń. Nowe drukarki UHS firmy Videojet spełniają z naddatkiem nawet najbardziej surowe wymagania określone dla zastosowań, w których konieczne jest utrzymanie bardzo wysokiej szybkości (przemysł przetwórczy i produkcja napojów) oraz druk dużej ilości informacji (przemysł mleczarski). Drukarki Videojet 1620 UHS i 1650 UHS są nawet o 40 procent szybsze niż urządzenie Videojet Excel UHS będące dotychczasowym punktem odniesienia w branży.

OPTYMALIZACJA ILOŚCI MIEJSCA WYKORZYSTYWANEGO NA OPAKOWANIU
Utrzymanie wysokiej jakości nadruków jest istotne nie tylko z punktu widzenia ich czytelności, ale także potrzeby ich nanoszenia na maksymalnie małej powierzchni. Biorąc pod uwagę bardzo wysokie koszty projektowania opakowań, odpowiednie wykorzystanie tego ograniczonego i niezwykle cennego miejsca ma kluczowe znaczenie dla promocji produktu oraz samej marki. Aby to ułatwić, w ramach systemu DYNAMIC CALIBRATION™ zastosowano najbardziej zaawansowane w branży rozwiązania pomiarowe i sterujące, które pozwalają na automatyczną regulację parametrów natrysku i tym samym zagwarantowanie wysokiej jakości nadruków. W przypadku zmiany warunków otoczenia w urządzeniach 1620 UHS i 1650 UHS ma miejsce optymalizacja procesu drukowania, pozwalająca na zagwarantowanie zawsze najwyższej jakości druku. Dzięki zastosowaniu innowacyjnego systemu Precision Ink Drop™ możliwe jest uzyskanie większej gęstości nadruku i jego wyższej jakości, przez co okienka wydruku mogą pozostać niewielkie i dyskretnie wkomponowane w cały wzór opakowania, a zarazem wyraźne i czytelne dla klientów.

LICZY SIĘ KAŻDA MINUTA — DŁUŻSZY CZAS PRACY
Podczas pracy z dużą szybkością i w warunkach wysokiej wydajności osiągnięcie celów w zakresie produkcji wiąże się z maksymalnym wykorzystaniem linii. Firma Videojet dobrze rozumie, że wszelkie nieplanowane przestoje mają bezpośredni wpływ na wydajność, a w konsekwencji — na wysokość generowanych zysków. Urządzenia Videojet 1620 UHS i 1650 UHS pozwalają na zmniejszenie liczby nieplanowanych przestojów dzięki zaawansowanym rozwiązaniom, takim jak na przykład opatentowana głowica drukująca CleanFlow™. Technologia CleanFlow™, która przeciwdziała nawarstwianiu się atramentu prowadzącemu do wyłączenia urządzenia, zapewnia przepływ przefiltrowanego powietrza pod ciśnieniem, gwarantując uzyskiwanie z większą niezawodnością wyraźnych i niezmiennych oznakowań nawet pod koniec długich przebiegów produkcyjnych. Unikatowa konstrukcja głowicy drukującej oraz trwały rdzeń ograniczają planowany czas przestoju, zapewniając długie odstępy pomiędzy planowanymi przeglądami konserwacyjnymi — nawet do 14 000 godzin.

NARZĘDZIA ZWIĘKSZAJĄCE PRODUKTYWNOŚĆ W CELU USPRAWNIENIA PROCESU
Drukarka Videojet 1650 UHS umożliwia osiągnięcie zupełnie nowego poziomu wydajności produkcyjnej. Oprócz przeglądania metryk dostępności użytkownicy muszą być w stanie wychwycić i wyeliminować główne bezpośrednie przyczyny nieplanowanego przestoju. Drukarka Videojet 1650 UHS przedstawia informacje o czasie przestoju w logiczny sposób, aby zapewnić skuteczne i wydajne rozwiązywanie problemów. Zrozumienie bezpośredniej przyczyny jest krytycznym czynnikiem umożliwiającym wdrożenie i uzyskanie stabilnych usprawnień procesu. Ta drukarka umożliwia analizowanie danych dotyczących dostępności w celu wykrycia technicznych i operacyjnych przyczyn przestoju.

KONTROLA JAKOŚCI NADRUKÓW SŁUŻY UTRZYMANIU SIŁY MARKI
Błędy znakowania — kody, w których brakuje jednej cyfry, nieistniejące daty, oznakowania na niewłaściwych produktach, literówki — są zjawiskiem powszechnym. Te błędy mogą oznaczać straty, konieczność ponownego wykonania pracy, grzywny ustawowe oraz potencjalne szkody dla marki producenta oraz jego zysków. Najczęstszą przyczyną błędów oznaczania jest błąd operatora. Drukarka Videojet 1650 UHS jest wyposażona we wbudowane funkcje kontroli jakości nadruku, które pomagają kontrolować i eliminować błędy, zapewniając maksymalną wydajność linii produkcyjnej oraz integralność marki.

MNIEJ PROBLEMÓW DZIĘKI PROSTEJ OBSŁUDZE
Zarówno drukarka Videojet 1620 UHS, jak i Videojet 1650 UHS zapewnia ograniczoną i uproszczoną interakcję, dzięki czemu użytkownicy mogą się skupić na produkcji. Wykorzystywany standardowo system dostarczania płynów Smart CartridgeTM pozwala na wyeliminowanie wycieków oraz zagwarantowanie, że używany jest zawsze prawidłowy atrament. Dzięki zastosowanemu w urządzeniu 1650 UHS dużemu, jasnemu wyświetlaczowi z interfejsem dotykowym operatorzy mogą wykonać wszystkie typowe czynności w ramach pięciu dotknięć ekranu lub nawet szybciej. Drukarki UHS pomagają zapewnić lepszą kontrolę nad parametrami pracy oraz efektywnym i wydajnym zarządzaniem linią produkcyjną.

„Nieustannie staramy się ograniczać częstotliwość i czas trwania planowanych i nieplanowanych przestojów, tak aby nasze drukarki mogły pracować z maksymalną dostępnością i gotowością. Ma to szczególne znaczenie w przypadku zastosowań, w których konieczne jest utrzymanie bardzo wysokiej szybkości, gdyż skutki takich przestojów są w tych warunkach znacznie poważniejsze” — powiedział Wojciech Czapnik, Product Champion w firmie Videojet. „Projektując bardziej niezawodne urządzenia, upraszczając i ograniczając interakcję oraz zwiększając przydatność informacji, stworzyliśmy rozwiązanie do znakowania i drukowania, które zapewnia obecnie najdłuższy czas sprawności spośród wszystkich rozwiązań na rynku”.

Więcej informacji na temat drukarek atramentowych do druku ciągłego UHS firmy Videojet można znaleźć w witrynie internetowej http://uhs.videojet.com

# # #

Informacje o firmie Videojet
Firma Videojet Technologies Inc. jest światowym liderem we wszystkich technologiach znakowania, płynach i akcesoriach na potrzeby branży identyfikacji produktów. Jako ekspert w dziedzinie ciągłego druku atramentowego (CIJ), termicznego druku atramentowego (TIJ), znakowania opakowań zbiorczych, termicznego druku atramentowego (TTO) oraz technologii znakowania laserowego może się poszczycić ponad 325 000 urządzeń zainstalowanych na całym świecie. Sprzedaż, serwis, szkolenia, wsparcie administracyjne oraz aplikacyjne są oferowane przez bezpośrednie placówki firmy znajdujące się na całym świecie, m.in. w Austrii, Brazylii, Chile, Chinach, Francji, Hiszpanii, Holandii, Indiach, Irlandii, Japonii, Kanadzie, Korei, Meksyku, Niemczech, Polsce, Portugalii, Rosji, Singapurze, Szwajcarii, Turcji, Wielkiej Brytanii i Włoszech. Tylko na terenie Stanów Zjednoczonych pracuje ponad 250 pracowników sprzedaży bezpośredniej i obsługi. Sieć dystrybucyjna firmy Videojet obejmuje ponad 175 dystrybutorów i producentów OEM, którzy obsługują 135 krajów.

© 2013 Videojet Technologies Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Videojet oraz Uptime Peace of Mind są zastrzeżonymi znakami handlowymi firmy Videojet Technologies Inc.