Ostatnie publikacje prasowe

Videojet przedstawia nowe drukarki atramentowe: 1550 i 1650

Firma Videojet przedstawia drukarki atramentowe nowej generacji: 1550 i 1650, stworzone z myślą wydłużeniu czasu sprawności oraz ograniczeniu błędów drukowania

Nowe drukarki poprawiają dostępność i zwiększają całkowitą efektywność sprzętu

Warszawa, Polska — 19 listopada 2012 r. — Firma Videojet Technologies Inc., światowy lider w dziedzinie produkcji urządzeń do znakowania oraz płynów i akcesoriów dla przemysłu identyfikacji produktów, przedstawił dzisiaj dwie drukarki nowej generacji z niezawodnej serii 1000 — drukarkę atramentową 1550 i 1650. Drukarki atramentowe 1550 i 1650 są wyposażone w nowe opcje zwiększające produktywność i rentowność. Drukarki umożliwiają pomiar czasu pracy oraz całkowitej efektywności sprzętu (OEE), a ponadto oferują narzędzia do ich analizy i zwiększania. Drukarki 1550 i 1650 są łatwe w obsłudze oraz są wyposażone w funkcję kontroli jakości nadruku, która pomaga ograniczyć liczbę błędów oraz zapewnić wydruk odpowiedniego oznaczenia na właściwych produktach.

Dzięki innowacyjnej konstrukcji zapewniającej klientom wysoki poziom dostępności na liniach produkcyjnych oraz odpowiednie metryki do analizy tych danych, drukarki Videojet 1550 oraz 1650 ograniczają czas nieplanowanych przestojów. Umożliwia to głowica drukująca CleanFlow™ oraz system przepływu atramentu Dynamic Calibration™. Drukarki 1550 i 1650 są odporne na zastój atramentu, który prowadzi do awarii — są one wyposażone w funkcję automatycznego czyszczenia, co oznacza zredukowanie częstotliwości czyszczenia głowicy drukującej oraz dodatni przepływ przefiltrowanego powietrza w celu zapewniania bardziej niezawodnego drukowania, wyraźnych i spójnych nadruków, nawet pod koniec długich serii produkcyjnych. Unikatowa konstrukcja głowicy drukującej oraz trwały rdzeń ograniczają planowany czas przestoju, zapewniając długie odstępy pomiędzy planowanymi przeglądami konserwacyjnymi — nawet do 14 000 godzin.

Drukarki atramentowe 1550 i 1650 również pomagają klientom kontrolować czas pracy poprzez zapewnienie metryk dostępności całkowitej efektywności sprzętu. Pomiar dostępności umożliwia również bardziej precyzyjne informowanie o sposobie obsługi linii produkcyjnych przez klienta, dzięki czemu można analizować dostępność w ramach całej fabryki. „Każda firma stara się uzyskać 100-procentowy poziom czasu pracy linii produkcyjnej. Ostatnie badania przeprowadzone przez firmę Videojet wśród klientów posiadających łącznie ponad 400 drukarek serii 1000 na aktywnych liniach produkcyjnych wykazały w ubiegłym miesiącu średnio 99,9% dostępności.¹ Drukarki atramentowe 1550 i 1650 firmy Videojet pozwalają klientom ograniczyć czas przestoju oraz zwiększyć dostępność” — powiedział Dennis Howe, wiceprezes firmy Videojet.

USPRAWNIENIE PROCESU DZIĘKI NARZĘDZIOM ZWIĘKSZAJĄCYM PRODUKTYWNOŚĆ

Oprócz zapewniania metryk dostępności użytkownicy muszą być w stanie wychwycić i wyeliminować główne bezpośrednie przyczyny nieplanowanego przestoju, aby usprawnić proces. Drukarki Videojet 1550 i 1650 przedstawiają informacje o czasie przestoju w logiczny sposób, aby zapewnić skuteczne i wydajne rozwiązywanie problemów. Drukarka umożliwia analizowanie danych dotyczących dostępności w celu wykrycia technicznych i operacyjnych przyczyn przestoju. Zrozumienie bezpośredniej przyczyny jest krytycznym czynnikiem umożliwiającym wdrożenie i uzyskanie stabilnych usprawnień procesu.

ODPOWIEDNIE OZNAKOWANIE POTWIERDZAJĄCE SIŁĘ MARKI

Błędy znakowania — kody, w których brakuje jednej cyfry, nieistniejące daty, oznakowania na niewłaściwych produktach, literówki — są zjawiskiem powszechnym. Te błędy mogą oznaczać straty, konieczność ponownego wykonania pracy, grzywny ustawowe oraz potencjalne szkody marki producenta. Najczęstszą przyczyną błędów oznaczania jest błąd operatora. Drukarki Videojet 1550 i 1650 są wyposażone w funkcje kontroli jakości nadruku, które pomagają kontrolować i eliminować błędy, zapewniając maksymalną produktywność linii produkcyjnej klienta oraz integralność marki.

MNIEJ PROBLEMÓW DZIĘKI PROSTEJ OBSŁUDZE

Drukarki Videojet 1550 i 1650 zapewniają ograniczoną i uproszczoną interakcję, dzięki czemu użytkownicy mogą się skupić na produkcji. Operatorzy mogą dotrzeć do wszystkich typowych czynności w ramach pięciu dotknięć ekranu lub nawet szybciej — umożliwia to duży i jasny ekran dotykowy. Drukarki 1550 i 1650 pomagają zapewnić lepszą kontrolę nad parametrami pracy oraz efektywnym i wydajnym zarządzaniem linią produkcyjną. Ponadto system płynów Videojet Smart Cartridge™ eliminuje bałagan, odpady oraz błędy, a gdy nadejdzie czas planowanej konserwacji, można bez trudu przeprowadzić wymianę modułowego systemu rdzenia drukarki 1550 i 1650. Dzięki temu klienci mogą szybko i sprawnie wznowić produkcję.

„Nieustannie staramy się ograniczać częstotliwość i czas trwania planowanych i nieplanowanych przestojów, tak aby nasze drukarki mogły pracować z maksymalną dostępnością i gotowością” — powiedział Dennis Howe. „Projektując bardziej dostępne urządzenia, upraszczając i ograniczając interakcję oraz zwiększając przydatność informacji, stworzyliśmy rozwiązanie do znakowania i drukowania, które zapewnia obecnie maksymalny poziom czasu pracy oraz dostępności na rynku”.

Więcej informacji na temat drukarek Videojet 1550/1650 oraz serii Videojet 1000 można uzyskać pod telefonem 22-886-00-77 lub w witrynie internetowej http://www.videojet.com/pl/Videojet_1000_line_ink_jet_printers.

¹ Wynik 99,9% dostępności osiągnięto na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród klientów posiadających łącznie ponad 400 drukarek na aktywnych liniach produkcyjnych. Ponad połowa ankietowanych klientów odnotowała 100% dostępności. Szczegółowe wyniki mogą się różnić.

# # #

Informacje o firmie Videojet

Firma Videojet Technologies Inc. jest światowym liderem w dziedzinie urządzeń, płynów i akcesoriów do nanoszenia kodów, drukowania i znakowania laserowego na potrzeby branży identyfikacji produktów. Jako ekspert w dziedzinie ciągłego druku atramentowego (CIJ), termicznego druku atramentowego (TIJ), znakowania opakowań, nadruku termotransferowego (TTO), drukowania w szyku oraz technologii laserowych może się poszczycić ponad 275 000 urządzeń zainstalowanych na całym świecie. Sprzedaż, serwis, szkolenia, wsparcie administracyjne oraz aplikacyjne są oferowane przez bezpośrednie placówki firmy znajdujące się na całym świecie, m.in. w Austrii, Brazylii, Chile, Chinach, Francji, Hiszpanii, Holandii, Indiach, Irlandii, Japonii, Kanadzie, Korei, Meksyku, Niemczech, Polsce, Portugalii, Rosji, Singapurze, Szwajcarii, Turcji, Wielkiej Brytanii i Włoszech. Sieć dystrybucyjna firmy Videojet obejmuje ponad 175 dystrybutorów i producentów OEM, którzy obsługują 135 krajów.

©2012 Videojet Technologies Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Videojet oraz Uptime Peace of Mind są zastrzeżonymi znakami handlowymi firmy Videojet Technologies Inc.

znakowarka laserowa | drukarka termotrnsferowa | etykieciarka automatyczna | drukarka przemysłowa | laser co2 | laser światłowodowy | laser UV