Ostatnie publikacje prasowe

System Codentify® – Wdrażanie w zakładach tytoniowych

Nowa technologia Videojet pomoże wdrażać system Codentify® w zakładach tytoniowych

Specjalny interfejs Codentify® usprawnia integrację rozwiązań Codentify®

Chicago, Illinois – 23 Marca, 2015 – Dyrektywa UE z 2014 r. w sprawie wyrobów tytoniowych i konwencja WHO dotycząca kontroli tych wyrobów nakładają na branżę nowe wymogi w zakresie śledzenia i wymuszają zmiany w procesie produkcyjnym. W efekcie firmy tytoniowe, podobnie zresztą jak inne przedsiębiorstwa zmagające się z problemem nielegalnego handlu i podróbek, coraz częściej sięgają po system Codentify®, który umożliwia śledzenie i uwierzytelnianie produktów oraz cyfrową weryfikację podatkową. Teraz jego wdrożenie może być łatwiejsze dzięki opracowanemu przez firmę Videojet nowemu interfejsowi Codentify®, który zapewnia lepszą integrację i łączność między rozwiązaniami cyfrowej technologii drukowania a wymaganym generatorem kodów Codentify®.

Wdrożenie systemu Codentify® wymaga zaawansowanej technologii znakowania, która będzie w stanie zapewnić szybkość i przepustowość wymaganą przez producentów z branży tytoniowej, a jednocześnie tworzyć czytelne dla urządzeń kody serializacji. Równie ważna jest możliwość integracji z całym wyposażeniem OEM i zapewnienie interfejsu do łączności z używanym przez klienta oprogramowaniem do tworzenia kodów. Anthony Blencowe, dyrektor jednostki biznesowej w firmie Videojet Technologies, wyjaśnia: — Aby lepiej zrozumieć problemy, jakie mogą pojawić się przy wdrażaniu nowego procesu na liniach produkcyjnych, nawiązaliśmy bliską współpracę z szeregiem znaczących firm produkcyjnych z branży tytoniowej, a także z najważniejszymi producentami OEM. Dzięki niej mogliśmy stworzyć produkt, który ułatwia wdrożenie rozwiązań do drukowania Codentify® i zapewnia poprawę ich wydajności.

Interfejs Videojet Codentify® daje firmom produkcyjnym większą swobodę w zakresie fizycznego podłączania urządzeń i wprowadzania przyszłych uaktualnień oprogramowania, pełniąc funkcję autonomicznego modułu umożliwiającego połączenie drukarki na linii produkcyjnej z generatorem kodów Codentify®. Rozwiązania dotychczas stosowane przez producentów wymagały osadzenia w generatorze kodów Codentify® konkretnego sterownika umożliwiającego komunikację z użyciem rodzimego protokołu drukarki. Znacznie utrudnia to dokonywanie zmian i aktualizacji w oprogramowaniu systemu Codentify® i oprogramowaniu układowym drukarki, gdyż każda zmiana wymaga angażowania dostawców.

Menedżer ds. centrum technologicznego Codentify w firmie Philip Morris International dodaje: „Systemy znakowania laserowego często wymagają korygowania parametrów technicznych odpowiednio do sposobu integracji z linią, podłoża na produkcie oraz ustawień drukarki. Moduł interfejsu Codentify® (CIM) stanowiący część interfejsu Videojet Codentify® skutecznie rozwiązuje te problemy z ustawianiem parametrów dzięki oddzieleniu oprogramowania Codentify® od samych systemów drukarek. Edytor szablonów CIM umożliwia definiowanie samego układu, bez konieczności uwzględniania szczegółów technicznych drukarek. Pozwala to utrzymywać równą jakość oznaczeń na każdej linii produkcyjnej po zmianach marki lub układu bez konieczności korzystania z pomocy specjalisty”.

Interfejs Videojet Codentify® pozwala też dodatkowo na podłączenie kamer systemu wizyjnego, co jeszcze bardziej ułatwia integrację z systemami użytkownika i dodaje kluczowy krok do procesu weryfikacji kodów.

Aby ułatwić wytwórcom z branży tytoniowej zachowanie zgodności z wymogami śledzenia i pomóc im przeciwdziałać podrabianiu produktów, firma Videojet dostarcza kompleksowe rozwiązania do znakowania i serializacji, które mogą być stosowane na każdym odcinku linii produkcyjnej. Lasery CO2 firmy Videojet pozwalają nanosić bezpośrednio na opakowania unikalne, niemożliwe do usunięcia oznaczenia, wykorzystując do tego metodę zmiany koloru lub technikę ablacji. Szybkie drukarki atramentowe do druku ciągłego firmy Videojet wyposażone są w technologię Precision Ink DropTM, która pozwala drukować wyraźne, kontrastowe kody Codentify® na opakowaniach i pakietach, a także nanosić ułatwiające śledzenie kody 2D. Za realizację ostatniego etapu procesu agregacji odpowiadają aplikatory etykiet Videojet 9550 z technologią Intelligent MotionTM, które umieszczają na opakowaniach zbiorczych czytelne dla maszyn kody kreskowe.

Mario Bock, globalny dyrektor strategiczny ds. przemysłu tytoniowego w firmie Videojet, podsumowuje: „Wymaganie śledzenia produktów na całej długości łańcucha dostaw dotyczy niemal wszystkich branż, więc rozwiązania Videojet Codentify® mają szansę znaleźć zastosowanie nie tylko w przemyśle tytoniowym, ale również w firmach produkujących napoje, leki i żywność. Zapewniają utrzymanie najwyższej sprawności w warunkach szybkich linii produkcyjnych, łącząc przy tym wiele urządzeń dla ułatwienia zebrania pojedynczych produktów na paletach. Dzięki temu nasi klienci mają w zasięgu ręki rozwiązanie, które zapewni im zgodność z przepisami.

Więcej informacji o rozwiązaniach Videojet Codentify® można znaleźć na stronie www.videojet.pl lub pod numerem 887 444 100

Codentify to znak towarowy firmy Digital Coding & Tracking Association.

###

Informacje o Videojet Technologies:

Firma Videojet Technologies jest światowym liderem w branży identyfikacji wyrobów, oferującym produkty do drukowania na bieżąco, znakowania i kodowania, płyny do konkretnych zastosowań oraz serwis urządzeń w całym cyklu eksploatacji. Pragniemy nawiązywać partnerską współpracę z firmami z branży pakowanych produktów konsumpcyjnych, produktów farmaceutycznych i towarów przemysłowych, aby pomóc im zwiększyć produktywność, chronić i rozwijać markę i być zawsze gotowym na zmiany trendów oraz przepisów. Firma Videojet dysponuje wykwalifikowaną kadrą specjalistów do spraw zastosowań u klientów i jest dostawcą najlepszych rozwiązań technologicznych z zakresu atramentowego druku ciągłego (CIJ), termicznego druku atramentowego (TIJ), znakowania laserowego, nadruków termotransferowych (TTO), znakowania opakowań i etykietowania oraz różnych technik drukowania. Liczba drukarek zainstalowanych przez nas na całym świecie przekracza 325 000. Każdego dnia klienci korzystający z rozwiązań Videojet wykonują ponad dziesięć miliardów nadruków na produktach. Firma oferuje pomoc w zakresie sprzedaży, serwisowania, szkoleń oraz zastosowań swoich rozwiązań za pośrednictwem ponad 3000 pracowników naszych biur w 26 krajach na całym świecie. Firma Videojet posiada także sieć ponad 400 dystrybutorów i producentów OEM, którzy obsługują klientów ze 135 państw.

©2015 Videojet Technologies Inc. All rights reserved.