Ostatnie publikacje prasowe

Nowoczesna Technologia w świecie znakowania – wywiad do magazynu Ważenie Dozowanie Pakowanie 2/2012