Firma Videojet ma możliwości oraz doświadczenie w opracowywaniu atramentów, które pozwalają jej znaleźć właściwe rozwiązanie odpowiadające konkretnym potrzebom w zakresie znakowania części

Nasz doświadczony zespół chemików zajmujących się atramentami CIJ składa się z ekspertów w dziedzinie tworzenia atramentów, które spełniają rozmaite wymagania pod względem zastosowania, środowiska produkcyjnego i trwałości. Aktywnie monitorują oni trendy w zakresie materiałów i wymagania dotyczące znakowania, aby przygotować nasze rozwiązania do druku atramentowego pod kątem nowych potrzeb naszych klientów.

Prowadzone przez nas procesy rozwojowe nie kończą się w laboratoriach, lecz obejmują także próby w warunkach rzeczywistych przeprowadzane bezpośrednio u klienta. Zawsze zachęcamy klientów do uczestniczenia w fazach badań, aby weryfikowali, czy dany atrament spełnia wymogi danego zastosowania. Dzięki temu ugruntowanemu podejściu stale przezwyciężane są nawet największe trudności w zakresie drukowania i znakowania.

Dysponując atramentami w ponad 340 wariantach, firma Videojet jest odpowiednim partnerem przy dobieraniu optymalnego atramentu do danego zastosowania.

Przyczepność i czytelność Producenci na ogół rozumieją, że rodzaj znakowanego materiału ma wpływ na zachowanie się atramentu. Niektóre materiały, takie jak papier, zwykle dobrze nadają się do większości rodzajów atramentów, natomiast tworzywa sztuczne, guma, metale i kompozyty używane w przemyśle motoryzacyjnym i lotniczym mogą sprawiać większe trudności. Czy wiesz, że na przykład nowe tworzywa sztuczne o wysokich parametrach zawierające specjalne plastyfikatory mogą stanowić poważne wyzwanie, gdy chodzi o przyczepność oznakowania atramentowego?

Co więcej, na przyczepność i trwałość oznakowania mogą wpływać wszelkie zmienne czynniki środowiskowe, takie jak wilgoć, temperatura i wilgotność. Jest to szczególnie istotne w przemyśle, w którym oczekuje się, że oznakowania pozostaną czytelne przez wiele lat, i w którym części mogą mieć styczność z rozpuszczalnikami, takimi jak paliwo i smary. Ponadto procesy produkcji muszą być dostosowane do czasów schnięcia i wulkanizacji, zwłaszcza w celu zapewnienia trwałości oznakowań oraz ich odporności na ścieranie przez cały okres eksploatacji części.

Dodatkowo na przyczepność i czytelność oznakowania wpływ ma także czas, jaki upływa od wykonania nadruku do jego pierwszego kontaktu z mechanizmem przenoszącym materiał, np. przenośnikiem taśmowym lub prowadnicą bądź z innym produktem. Te okoliczności procesu produkcji mogą być przyczyną problemów polegających na przykład na przebijaniu atramentu lub rozmazywaniu się oznakowań. Dlatego, chcąc wybrać najlepszy atrament, należy je uwzględnić.

Mając zatem świadomość wielu różnych czynników, należy odpowiedzieć sobie na kilka niżej zamieszczonych pytań, aby przygotować się do rozmowy z ekspertem na temat wyboru atramentu:

  1. Na jaki materiał (np. ABS, PE, PEX, PP, PVC, Al, Mg, Ni, stal, Ti, Zn, stopy, kompozyty, włókno szklane, szkło, nylon, guma itd.) mają być nanoszone oznakowania?
  2. Czy przed rozpoczęciem znakowania lub po jego zakończeniu na powierzchni produktu pojawiają się jakiekolwiek powłoki lub zanieczyszczenia pochodzące z procesu produkcji?
  3. Czy powierzchnia produktu jest zróżnicowana kolorystycznie i jakie wymogi zostały określone przez Ciebie lub Twojego klienta pod względem kontrastu oznakowań odczytywanych wzrokowo lub maszynowo?
  4. Jakie jest środowisko produkcyjne? Na jakie skrajne temperatury będą narażone drukarka i produkt, a na jakie oznakowanie będzie musiało być odporne?
  5. Kiedy i jakie elementy, które mogą wpłynąć na czas schnięcia atramentu, wchodzą w kontakt z oznakowaniem po zakończeniu drukowania?
  6. Jakie jest środowisko eksploatacji danego produktu i jakie właściwości atramentu są dodatkowo potrzebne (np. odporność na wysokie temperatury i olej, odporność na ścieranie)?

Znajomość odpowiedzi na powyższe pytania pozwoli na szybkie zawężenie wyboru atramentów do kilku najbardziej odpowiednich opcji. Dla producentów części samochodowych i lotniczych korzystna będzie współpraca z takim dostawcą rozwiązań w zakresie znakowania, który potrafi służyć radą przy wyborze atramentu. Firma Videojet z chęcią pomoże przy ustalaniu najlepszego systemu znakowania do konkretnych zastosowań.

Poznaj rozwiązania dla producentów przemysłu motoryzacyjnegoPoznaj rozwiązania dla producentów przemysłu lotniczego
Galeria atramentów

Tusz przenikający olej

Na metalowych częściach mogą niekiedy występować smary ułatwiające procesy formowania, zginania i obróbki. Oprócz tych smarów przyczepność atramentu lub tuszu mogą obniżać oleje stosowane jako środki przeciwrdzewne, chyba że używa się tuszów o specjalnym składzie. Wyjątkowe rozpuszczalniki i żywice w tuszach firmy Videojet przenikających olej zapewniają doskonałą przyczepność tuszu do powierzchni mimo takich warstw ochronnych.

Tusz wysokokontrastowy

Kryjące atramenty pigmentowe opracowane są tak, aby tworzyły bardzo dobrze widoczne oznakowania, przy czym zwykle nanoszone są na powierzchnie w ciemnych kolorach. Są one również odporne na ciśnienie i wysoką temperaturę, które występują przy kontakcie między produktami podczas obróbki. Dostępna jest cała gama kolorów, z których część opracowano specjalnie tak, aby tworzyły wysoki kontrast na powierzchniach zarówno w ciemnych, jak i jasnych kolorach.

Atrament do wulkanizacji na gorąco/parą

Atramenty do wulkanizacji na gorąco i parą mogą być idealnym rozwiązaniem do druku na wytłaczanych produktach z tworzyw sztucznych i gumy, gdzie wysokie temperatury i para pod ciśnieniem mogą pogarszać przyczepność atramentu. W toku tych procesów inne atramenty mogą blaknąć lub znikać, natomiast atramenty firmy Videojet odporne na wysoką temperaturę i parę cechują się dobrym zachowaniem kolorów i przyczepnością w całym procesie wulkanizacji i przez cały okres eksploatacji produktu.


 

Tusz nieprzebijający/odporny na wysoką temperaturę

Tusze nieprzebijające/odporne na wysoką temperaturę firmy Videojet zostały opracowane w celu zminimalizowania zjawisk przemieszczania i przebijania oznakowań. Może to być szczególnie istotne w przypadku produktów, które są ciepłe podczas znakowania, na przykład produktów wytłaczanych, lub takich, których oznakowania mogą mieć bezpośredni kontakt z innymi produktami lub materiałami podczas przechowywania lub użytkowania. W takich sytuacjach uzyskanie właściwej przyczepności kodu może sprawiać trudność, ale specjalne tusze mogą pomóc w utrzymaniu integralności kodu.

Czarny atrament kryjący pigmentowy


Pigmentowe, kryjące czarne atramenty są idealnym rozwiązaniem do zastosowań wymagających odporności na blaknięcie, światłotrwałości i mocnej czerni. Te cechy sprawiają, że szczególnie dobrze nadają się do nanoszenia na rozmaitych częściach lotniczych i podawane są w specyfikacjach znakowania części dla wielu dostawców i producentów w przemyśle lotniczym.

Niewidoczny tusz fluorescencyjny, widoczny w świetle UV

Na niektórych częściach samochodowych i lotniczych konieczne może być nanoszenie dyskretnych, fluorescencyjnych oznakowań oraz informacji o marce, które będą się uwidaczniać tylko w świetle UV, w celu dokonania odczytu maszynowego albo odczytania przez człowieka. Niewidoczne tusze fluorescencyjne są dostępne w różnych kolorach. Umożliwiają tworzenie nierzucających się w oczy nadruków na potrzeby znakowania i śledzenia produktów w łańcuchu dostaw.


 

Tusz odporny na rozpuszczalniki i substancje chemiczne; termoutwardzalny

Wiele części samochodowych i lotniczych narażonych jest na działanie rozpuszczalników w otoczeniu, takich jak oleje, smary, substancje zapobiegające zamarzaniu i paliwo. Oznakowania nadrukowane tuszami odpornymi na rozpuszczalniki/substancje chemiczne firmy Videojet w wyniku utwardzania w wysokich temperaturach (ok. 175°C/350°F przez 30 minut) stają się odporne na przemieszczanie lub przebijanie oraz usuwanie pod wpływem pary, zwykłego ścierania i wielu rozpuszczalników.