Rozwiązania z zakresu widocznego znakowania

Idealne widoczne kody są trwałe, aby uniemożliwić ich usunięcie przez osoby niepowołane. Systemy znakowania laserowego mogą zapewnić trwałe oznakowanie o wysokiej jakości na wielu rodzajach opakowań.

Widoczne kody są ważnym elementem ochrony przed podrabianiem i nieautoryzowaną dystrybucją.
Znakowanie laserowe to widoczne, wyraźne i trwałe kody.

Jak działa system znakowania laserowego?

Przy użyciu sygnału o częstotliwości radiowej dwutlenek węgla (CO 2 ) jest elektronicznie pobudzany w rezonatorze lasera, tworząc wiązkę laserową. Gdy wiązka laserowa jest skupiona na materiale opakowania lub nakierowana na niego poprzez szereg zwierciadeł galwanometru przez soczewki, jest ona absorbowana i wytwarzane jest ciepło. Znaki nanoszone za pomocą sterowanej wiązki laserowej są dobrze wypełnione.

W zależności od typu opakowania technologia laserowa przekształca wytworzone przez wiązkę ciepło na oznakowanie na produkcie:

  • Zmiana koloru na skutek reakcjichemicznej.
  • Grawerowanie na skutek topienia, wypalania lub pękania wierzchniej warstwy powierzchniowej.
  • Ablacja lub usunięcie wierzchniej warstwy albo farby wykończeniowej opakowania skutkujące powstaniem kontrastujących kolorów

Kody laserowe są idealnym rozwiązaniem do widocznego znakowania w celach ochrony marki:

  • Trwałe kody nie mogą być usunięte w obrębie nieautoryzowanych kanałów.
  • Wysokiej jakości oznaczenia umożliwiają wykorzystanie technik inteligentnego, przejrzystego znakowania i budują zaufanie klientów do marki.
  • W celu wzmocnienia ochrony można dodać dodatkowy tekst, logo, kody kreskowe, grafikę i inne informacje.
  • Wysoka niezawodność i korzystny stosunek ceny do wydajności.

Kontakt

Informacja o Produktach:
+48 887 444 100
Materiały Eksploatacyjne:
22-886-00-77
Serwis i Wsparcie Techniczne:
22-886-00-77

handel.seo@videojet.com