Inteligentne rozwiązania z zakresu znakowania

Generowanie niepowtarzalnych kodów pojedynczych sztuk poszczególnych produktów na linii, często przy użyciu tej samej technologii znakowania cyfrowego, która już jest wykorzystywana w firmie. Inteligentne kody, które są trudne do naśladowania przez niepowołane strony trzecie, stanowią istotną podstawę skutecznego systemu ochrony przed podrabianiem i nieautoryzowaną dystrybucją.

Zapobieganie podrabianiu i nieautoryzowanej dystrybucji jest trudnym wyzwaniem. Firmy działające na szarym i czarnym rynku często podejmują drastyczne środki w celu odtworzenia lub odsprzedaży Twoich produktów dla zysku. Inteligentne znakowanie może jednak ułatwić autoryzowanym sprzedawcom zagwarantowanie autentyczności produktu.

Umieszczenie trwałego kodu serii lub partii w jakimś miejscu na produkcie jest pierwszym etapem zabezpieczenia. Inteligentne znakowanie udoskonala podstawowy kod serii lub partii poprzez zmianę i weryfikację określonych znaków w kodzie, utrudniając kopiowanie przez nieupoważnione osoby.

Poniżej przedstawiono kilka sposobów zwiększenia bezpieczeństwa kodów już drukowanych w firmie:

Technika inteligentnego znakowaniaCo to jest?Jak to działa?
Kody samosprawdzalneKody te są zgodne z pewnego rodzaju wstępnie zdefiniowaną regułą lub wzorem, jak na przykład sumowanie cyfr do określonej liczby lub wielokrotności cyfr.Podstawowy sposób, aby umożliwić współpracującym dostawcom wizualne sprawdzenie, czy otrzymany przez nich produkt jest zatwierdzony. Oznaczenie z przeplotem.
Oznaczenia z przeplotem Co najmniej dwa programowo wybrane znaki w obrębie kodu alfanumerycznego częściowo pokrywają się za sobą.wykonywane tylko przy użyciu indywidualnie dostosowanego oprogramowania zarówno na poziomie drukarki, jak i kontrolera, zapewnia dodatkowe zabezpieczenie kodu, ponieważ jest łatwo widoczne, lecz trudne do powielenia.
Dynamiczna zmiana czcionkiWygenerowane przez oprogramowanie kody z niewielkimi segmentami brakujących różnych liter lub cyfr w celu utworzenia niepowtarzalnych kodów na każdym produkcie.Subtelne i dlatego trudne do rozpoznania dla niewprawnego oka dynamicznie zmienione czcionki mogą być nadal poddawane oględzinom przez partnerów w łańcuchu dostaw, aby udowodnić autentyczność produktu.
Kod sprawdzalny Kody utworzone na podstawie niepowtarzalnych algorytmów opartych na oprogramowaniu, które mogą być skanowane i śledzone przy użyciu systemów kontroli wizualnej w łańcuchu dostaw.Niemożliwe do zreplikowania bez znajomości algorytmu i kluczy, sprawdzalne kody dodają niepowtarzalne oznaczenie na każdym egzemplarzu.


Oprogramowanie firmy Videojet generuje kody w sposób całkowicie losowy oraz tworzy kody wyprowadzone i uwzględnia struktury elektronicznego kodu produktu (EPC) lub zarządza wstępnie generowanymi kodami ze źródeł zewnętrznych, umożliwiając śledzenie poszczególnych sztuk produktu w systemie łańcucha dostaw.

Inteligentne znakowanie Videojet

  • Wyprowadzane algorytmicznie
  • Niemożliwe do powtórzenia bez znajomości algorytmów i kluczy
  • Łatwe do wdrożenia przy minimalnych przyrostowych kosztach produkcji
  • Może być łączone dla celów wielowarstwowej weryfikacji i identyfikowalności

Kontakt

Informacja o Produktach:
+48 887 444 100
Materiały Eksploatacyjne:
22-886-00-77
Serwis i Wsparcie Techniczne:
22-886-00-77

handel.seo@videojet.com