Przejrzystość łańcucha dostaw

Atramentowe drukowanie dużych znaków (LCM) zwiększa funkcjonalność opakowań wysyłkowych.

Opakowania wysyłkowe dostosowane do potrzeb klienta mogą uniemożliwiać nieautoryzowane działania w łańcuchu dostaw.

Umieszczenie kodu kreskowego na opakowaniu wysyłkowym umożliwia pełne śledzenie towarów w systemie łańcucha dostaw. W połączeniu z oprogramowaniem firmy Videojet, gdy kod kreskowy jest skanowany przez autoryzowanego sprzedawcę, informacja o odbiorze zostaje elektronicznie zarejestrowana, co zapewnia jeszcze większą przejrzystość łańcucha dostaw

Oprogramowanie umożliwia ciągłe monitorowanie każdej sztuki, kartonu i opakowania wysyłkowego w miarę ich przepływu w łańcuchu dostaw. Ten proces agregacji jest możliwy dzięki zastosowaniu inteligentnego znakowania, które jest sprawdzane na każdym etapie procesu pakowania i pozwala na weryfikację produktu bez otwierania pojemnika wysyłkowego. Natomiast znakowanie na zewnętrznej stronie umożliwia dokładną identyfikację bez konieczności zaglądania do środka.

Druk atramentowy dużych znaków (LCM) umożliwia drukowanie na opakowaniach wysyłkowych obrazów i kodów w wysokiej rozdzielczości o niezmiennie wysokiej jakości. W przeciwieństwie do innych technologii druku kontaktowego lub drukowania etykiet stosowanych przy znakowaniu opakowań zbiorczych druk LCM jest niezawodnym i opłacalnym sposobem umieszczania wysokiej jakości informacji bezpośrednio na opakowaniach wysyłkowych.

Dodanie na opakowaniach wysyłkowych kodów kreskowych, logo i specjalnych danych dotyczących dystrybucji umacnia zaufanie do partnerów dystrybucyjnych i zapobiega przedostawaniu się nieautoryzowanych towarów do oficjalnych kanałów sprzedaży detalicznej

Znakowanie opakowań pozwala na sprawne identyfikowanie, datowanie, inwentaryzację i śledzenie wszystkich sztuk w miarę ich przepływu w łańcuchu dostaw. Łańcuchy dostaw wrażliwe na nadużycia polegające na podrabianiu lub nieautoryzowanej dystrybucji mogą wykorzystać tę prostą metodę weryfikacji autoryzowanych danych w kodzie kreskowym, aby zapobiec przyjęciu nieautoryzowanych towarów przez oficjalnych sprzedawców.

Kontakt

Informacja o Produktach:
+48 887 444 100
Materiały Eksploatacyjne:
22-886-00-77
Serwis i Wsparcie Techniczne:
22-886-00-77

handel.seo@videojet.com