Oprogramowanie Videojet

Połączenie zaawansowanej technologii znakowania ze zintegrowanymi rozwiązaniami programowymi pozwala wyszukać lokalizację każdego wyprodukowanego produktu, a wszystko to na jednym ekranie.

Znakowanie
Generuje i importuje niepowtarzalne kody oraz zarządza nimi w celach śledzenia, ochrony oraz zarządzania cyklem życia produktu. Wyjątkowa skalowalność.

Zarządzanie linią produkcyjną
Łączy ze sobą i kontroluje kluczowe elementy na linii produkcyjnej, obejmując szeroką gamę systemów drukowania w celach nanoszenia kodów i weryfikacji systemu kontroli wizualnej. Obsługuje nieograniczoną liczbę poziomów agregacji oraz interfejs transakcji z późniejszym zarządzaniem materiałami i systemami pakowania.
 

Dystrybucja
Oprogramowanie Videojet rejestruje przepływ produktu i realizację transakcji oraz tworzy powiązania między wysyłką produktu a miejscem przeznaczenia. Integruje się z różnymi systemami zarządzania magazynem i łańcuchem dostaw

Dane
Zapewnia punkt gromadzenia danych poszczególnych sztuk na potrzeby interfejsu i wymiany z istniejącym systemem ERP lub innymi systemami zarządzania. Konfigurowalne automatyczne wysyłanie danych i elastyczny format na potrzeby różnych systemów w ramach przedsiębiorstwa.

Raportowanie
Umożliwia pełne obrazowanie historii śledzenia według produktu, zabezpieczenia przed podrobieniem, agregacji oraz innych informacji w internetowym narzędziu do raportowania.


 

Kontakt

Informacja o Produktach:
+48 887 444 100
Materiały Eksploatacyjne:
22-886-00-77
Serwis i Wsparcie Techniczne:
22-886-00-77

handel.seo@videojet.com