Integracja systemu znakowania w farmacji

Integracja systemu znakowania z całą linią

Na całym świecie serializację postrzega się jako ważny pierwszy krok na drodze do identyfikacji wyrobów farmaceutycznych i kontrolowania ich przepływu od wytworzenia po konsumpcję. W branży wyrobów farmaceutycznych skuteczna i zgodna z przepisami serializacja polega na umieszczaniu najwyższej jakości kodów 2D DataMatrix na każdym produkcie wytwarzanym na linii, tak aby mógł on być identyfikowany i śledzony w całym łańcuchu dostaw.

Zdajemy sobie sprawę, że czytelność i kontrast nie podlegają dyskusji, gdy chodzi o zgodność z przepisami, identyfikowalność i wysoką prędkość odczytu. Firma Videojet może dostarczyć pakiety weryfikacyjne i drukarki, które ułatwiają przestrzeganie regulacji technicznych normy 21 CFR, część II, pomagając w prowadzeniu potrzebnej dokumentacji.

Pobierz plik PDF
integrate-printing-image


W przypadku 66% niegotowych do serializacji linii produkcyjnych nie planuje się żadnych działań w ciągu kolejnych 12 miesięcy
‘Co trzeba wiedzieć’
Stan serializacji
Firma Videojet zintegruje najlepsze urządzenia do znakowania z Państwa linią produkcyjną


… niezależnie od technologii pakowania

Oferujemy urządzenia umożliwiające maksymalnie wydajne znakowanie na linii pakującej — przed instalacją pakowania, za nią lub w jej obrębie:Maszyna pakująca w kartony:
Zintegrowane z maszyną pakującą w kartony lub z umieszczonym za nią przenośnikiem.
W razie potrzeby drukowanie może się także odbywać przed nią, na opakowaniu zbiorczym.
Waga kontrolna:
Integracja znakowania z wyposażeniem do ważenia kontrolnego przyczynia się do poprawy ogólnej jakości druku i jakości kodu DataMatrix dzięki wykorzystaniu precyzyjnego prowadzenia materiału zapewnianego przez wagę kontrolną.
 
Przenośnik z chwytakiem poprzecznym:
Umieszczanie oznakowań widocznych lub ukrytych na wierzchu lub na spodzie butelek wyrobów farmaceutycznych. Można do tego łatwo przystosować weryfikację oznakowania w dalszej części linii, gdy butelka jest przytrzymywana przez przenośnik.Aplikator etykiet na butelkach:
Wiele możliwości znakowania kontaktowego lub bezkontaktowego etykiet przed ich naklejeniem. Precyzyjna kontrola etykiet ułatwia drukowanie wysokiej jakości znaków alfanumerycznych i kodów kreskowych.
Koło gwiazdowe do fiolek/ampułek:
Precyzyjny ruch koła gwiazdowego zapewnia dokładne umiejscowienie kropli, co ma krytyczne znaczenie dla jakości kodów identyfikacyjnych umieszczanych na małych opakowaniach wyrobów farmaceutycznych.
Termoformierka:
Integracja z mechaniką precyzyjną i elementami sterowania przyczynia się do wysokiej jakości znakowania na materiałach foliowych, w tym na folii metalowej zamykającej blistry oraz na innego rodzaju foliach barierowych.

W każdym przypadku staramy się wykorzystać nasze międzynarodowe doświadczenie, aby zagwarantować, że klient inwestuje w najlepszą technologię znakowania – idealną w konkretnym zastosowaniu i dostosowaną do linii produkcyjnej w sposób zapewniający maksymalną wydajność i jak najmniejsze zakłócenia.

Podgląd filmu

… niezależnie od systemu sterowania linią

Systemy Videojet integrują się z przepływem informacji: 

Komunikacja asynchroniczna:
Umożliwia drukarce wysyłanie informacji bez żądania do systemu sterowania linią. Funkcja ta niesie dwojakie korzyści: aktywne powiadamianie o zdarzeniu dotyczącym drukarki oraz mniejsze natężenie ruchu sieciowego. Przekłada się to na szybsze przesyłanie powiadomień i wyższą potencjalną wydajność linii.


 

Zarządzanie buforem:
Rozwiązania z zakresu serializacji mają różne wymagania wobec pamięci drukarki.
Drukarki Videojet można skonfigurować do druku buforowanego lub niebuforowanego zależnie od sposobu wprowadzania danych. Inteligentne urządzenia znakujące są w stanie wskazywać numery, które są jeszcze dostępne do wykorzystania. Dzięki temu producent może zastosować wolne kody, co przyczynia się do ochrony inwestycji.


Unicode:
Dzięki obsłudze kodu Unicode drukarki Videojet mogą tworzyć ponad 1 000 000 znaków, co pozwala na stosowanie dużo większej liczby języków używanych na całym świecie.

Dowiedz się więcej o możliwościach integracji urządzeń do kodowania i znakowania firmy Videojet.

Systemy Videojet są w stanie znakować przy wysokich prędkościach produkcji bez szkody dla rozdzielczości druku.
Każdy system zapewnia maksymalny czas pracy bez przestojów.


Serializacja, znakowanie zgodnie z przepisami
– możemy się tym zająć
 

Przygotowanie linii i sprzętu do znakowania wymaga starannego planowania. Firma Videojet może pomóc w znalezieniu idealnego rozwiązania dla każdej linii produkcyjnej. Firma Videojet ściśle współpracuje z największymi producentami OEM, aby zapewnić bezproblemową integrację swoich urządzeń do drukowania i znakowania z już istniejącymi liniami klienta oraz aby proces znakowania doskonale sprawdził się w danym profilu działalności.

Najprostsze rozwiązanie do
najbardziej złożonych kodów.

Obejmuje zdalne sterowanie drukarkami w krytycznych zastosowaniach znakowania.

Dowiedz się więcej