Proces serializacji produktów farmaceutycznych

Fakty dotyczące serializacji

Niezależne ankiety przeprowadzone wśród grona 2000 pracowników sektora farmaceutycznego i medycznego pokazują stopień zaawansowania firm farmaceutycznych w zakresie wdrażania rozwiązań dotyczących serializacji.

Zobacz co powiedzieli specjaliści w ankiecie.

W 58% zakładów funkcjonują linie,
których dotyczy dyrektywa w sprawie przeciwdziałania podrabianiu produktów leczniczych (FMD)
lub ustawa o bezpieczeństwie łańcucha dostaw leków (DSCSA).

We wszystkich zakładach działa co najmniej jedna taka linia, a w 10% spośród nich istnieje więcej niż 15 takich linii.


Prawie połowa linii (48%) dopiero zostanie przygotowana do serializacji.


Z 75% linii objetych przepisami o serializacji około połowa jest dedykowana do opakowań kartonowych.


75% linii objętych serializacją wymaga, aby produkty były pakowane zbiorczo w większe pakiety


Dla 66% linii, które nie są przystosowane do serializacji:

W przypadku 66% niegotowych do serializacji linii nie planuje się żadnych działań w ciągu kolejnych 12 miesięcy!


69% zakładów będzie szukać standardowego rozwiązania do serializacji na wszystkich liniach.


60% respondentów kupi drukarkę do serializacji bezpośrednio u jej producenta, natomiast 26% uzyska ją od integratora systemów serializacji.


77% producentów z branży farmaceutycznej mogłoby zarekomendować firmę Videojet.

Znakowanie zgodne z restrykcyjnymi przepisami

Biuletyn informacyjny na temat serializacji opakowań wyrobów farmaceutycznych

Systemy termicznego druku atramentowego do globalnego śledzenia i monitorowania

*Niezależne badania przeprowadzone przez TechValidate (ankieta) 8 września 2015r. TVID: 7F9 8DB 2C5

Śledzenie i monitorowanie — sposób na zaufanie po stronie pacjentów oraz kontrolowanie kosztów i przeciwdziałanie podrabianiu po stronie dostawcy.

Dowiedz się więcej


Zalecenia dotyczące produktu

Dowiedz się więcej


Przygotuj się do serializacji

Skontaktuj się z nami