The Videojet 1880 Continuous Inkjet Printer – Minimize operator interruptions

Drukarka atramentowa do druku ciągłego Videojet 1880

Ograniczenie do minimum interwencji operatora

Model 1880, najbardziej zaawansowana drukarka w naszej ofercie,
powstała z myślą o skróceniu odstępów czasu między operacjami
czyszczenia i wymiany wkładów oraz o uproszczeniu tych
czynności, tak by operatorzy mogą się skupić na produkcji.

Skontaktuj się z nami w sprawie Nowych Urządzeń: +48-22-307-32-01

Dłuższy odstęp czasu między
operacjami czyszczenia
głowicy drukującej

Zaawansowana konstrukcja głowicy drukującej z inteligentną
sekwencją stop-start ogranicza potrzebę czyszczenia głowicy,
ponieważ operator powiadamiany jest o tym tylko wtedy, gdy jest
to potrzebne.

Prosta konserwacja
prewencyjna: 5 minut na rok

Coroczną wykonywaną przez operatora konserwację prewencyjną
łatwo dostosowuje się do harmonogramu produkcji.


Nawet dwa razy dłuższy odstęp czasu między wymianami**

Najlepsze w branży zużycie płynu uzupełniającego — zaledwie 3,5 ml/h. Do wyboru są wkłady
o pojemności 0,75 l oraz 1 l. Odpowiednio dobierając wielkość wkładu, można ograniczyć marnowanie
atramentu lub dwukrotnie zwiększyć odstęp czasu między operacjami wymiany płynu uzupełniającego.

** W porównaniu z innymi modelami Videojet.