iAssure™
Prawidłowy kod za każdym razem

Zupełnie inna drukarka TTO

Technologia iAssure™ firmy Videojet — wbudowany
kontroler jakości znakowania — pomaga zredukować ilość
odpadów i przeróbek bez dodatkowego sprzętu, instalacji i
szkoleń.


Powrót iAssure™ Inteligentna
konserwacja
Inteligentna
konstrukcja
Inteligentna aplikacja VideojetConnect™ Dokumenty


Ograniczenie ilości odpadów i przeróbek dzięki technologii iAssure™ — wbudowanemu kontrolerowi jakości znakowania

Jak działa iAssure™

Technologia iAssure™ stale sprawdza, czy nie ma błędów druku — wykonuje zdjęcie każdego kodu, ocenia jakość, a w przypadku przekroczenia wybranych limitów odrzuca kod lub zatrzymuje linię. Technologia iAssure™ jest wbudowana wyłącznie w modele DataFlex® 6530 53 mm i 6330.


  

Kody przedstawiono tylko w celach ilustracyjnych

Jak to działa?

  • Rejestracja obrazu – Wbudowane czujniki tworzą idealny obraz zużytego przy drukowaniu odcinka taśmy TTO, gdy taśma zostaje skokowo przesunięta w celu wykonania następnego nadruku.
  • Analiza obrazu – Każdy obraz jest przetwarzany w czasie rzeczywistym oraz oceniany pod kątem jakości i obecności.
  • Porównywanie obrazu – Oceniana jest jakość i obecność kodu; na tej podstawie nadruk zostaje zatwierdzony lub odrzucony.
  • Wyzwolenie stanu usterki -Jeśli zadana liczba kolejnych kodów jest nieudana, drukarka wyzwala stan usterki, czego efektem jest zatrzymanie linii albo skierowanie produktu do obszaru odrzucenia lub kontroli.


  

Kontrola jakości nadruków

Technologia iAssure™ firmy Videojet pozwala automatycznie rozpoznawać tego rodzaju wady w kodach alfanumerycznych podczas sprawdzania oznaczeń pod kątem czytelności.


 Marszczenie taśmy w wyniku uszkodzenia kasety


 Zużyta zadrukowywana powierzchnia pogarsza jakość nadruków


 Nadruk z użytej wcześniej taśmy