Ludzie

Ludzie

Pomaganie ludziom w wykorzystaniu ich potencjału

Pozyskujemy, zatrudniamy i zatrzymujemy najlepszych pracowników oraz inwestujemy w ich rozwój, aby nieustannie ulepszać naszą firmę. Dokładamy wszelkich starań, aby zbudować inkluzywną kulturę organizacyjną pomagającą nam pozyskiwać, zatrudniać i zatrzymywać wysoko wykwalifikowanych i zróżnicowanych pracowników oraz zapewnić wszystkim bezpieczne środowisko pracy.

Różnorodność i inkluzywność

Zatrudniamy pracowników z różnych krajów i o różnym pochodzeniu etnicznym, reprezentujących społeczności, w których prowadzimy swoją działalność. Cechą wspólną naszych wszystkich placówek i zakładów, niezależnie od tego, gdzie są one zlokalizowane, jest to, że pracują w nich pełni entuzjazmu i pokory ludzie, którzy kierują się zasadami uczciwości i wspólnie działają na rzecz utrzymania przez firmę pozycji lidera na rynku.

Celem naszych działań na rzecz różnorodności i inkluzywności jest zapewnienie wszystkim naszym pracownikom na całym świecie równego traktowania oraz zwiększenie ich zaangażowania na poziomie lokalnym, zgodnie z przewodnimi zasadami Videojet. Osiągamy to poprzez:

  • pozyskiwanie talentów;
  • zarządzanie talentami;
  • sieci Videojet Associate Networks (VAN), które są naszą wersją grup pracowniczych (ERG).

Warunki, bezpieczeństwo i higiena pracy

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim naszym pracownikom oraz osobom przebywającym na terenie naszych obiektów. Wszyscy nasi pracownicy są zobowiązani do przestrzegania zasad BHP, dzięki czemu Videojet jest bezpiecznym miejscem pracy. Zachęcamy wszystkich pracowników do dbania o innych i podejmowania współpracy na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu pracy, a także do zgłaszania wszelkich obaw i reagowania na potencjalne i zaobserwowane zagrożenia zgodnie z zasadą „zatrzymaj się, pomyśl i zabierz głos”.

Nasz świat nieustannie się zmienia i dlatego ciągle analizujemy dobre praktyki i możliwości kształcenia, aby zoptymalizować sposób, w jaki nasi pracownicy i kadra kierownicza rozwijają swoje zdolności, otrzymują istotne informacje z zakresu bezpieczeństwa i przygotowują się do sprostania przyszłym wyzwaniom. Działania w tym zakresie są wspomagane przez nasz kodeks postępowania oraz program „Speak Up!” .


Rozwój zawodowy i szkolenia

Prowadząc naszą działalność i zarządzając nią, nieustannie koncentrujemy się na tym, aby zapewnić wszystkim naszym pracownikom i kadrze zarządzającej możliwości rozwoju. Umożliwiamy pracownikom decydowanie o własnym rozwoju zawodowym oraz pozwalamy im w pełni wykorzystać swój potencjał, zapewniając im stosowne szkolenia i możliwości rozwoju.

Nasze podejście do rozwoju talentów co do zasady obejmuje szkolenia w miejscu pracy (70%), coaching (20%) oraz szkolenia z zakresu przywództwa i systemu VES (10%), które naszym zdaniem tworzą najbardziej spójne i skuteczne ramy rozwoju. Korzystamy z narzędzi, które pomagają nam określić możliwości awansu pracowników oraz zabezpieczyć funkcje, do objęcia których aspirują, a także wspierają pracowników w rozwoju satysfakcjonującej i owocnej kariery.

Więcej informacji o tym, jak zostać naszym pracownikiem, można znaleźć na stronie Praca.


Historie pracowników

Historia Sherry

Po trzydziestu latach pracy w Videojet Sherry wspomina drogę, jaką przeszła od stanowiska chemika analitycznego do kierownika jednostki biznesowej, a także przedstawia niektóre z wyzwań, z którymi musiała się zmierzyć, oraz swój wkład na rzecz przyszłych pokoleń kobiet w sektorze STEM (nauka, technika, inżynieria i matematyka).

Historia Howarda

Howard Heyman, dyrektor ds. systemów biznesowych, dołączył do Videojet ponad dwadzieścia lat temu i przez ten czas zaobserwował wiele zmian dotyczących zarówno swojej kariery zawodowej, jak i sposobu, w jaki firma wspiera pracowników LGBTQ+ takich jak on.Historia Iris

Iris wiedziała, że chce być częścią firmy Veralto, odkąd tylko o niej usłyszała. Absolwentka MBA wytrwała w swych dążeniach mimo przeszkód, jakie napotykała na swojej drodze, i dostała się do prowadzonego przez Veralto programu rozwoju kadry zarządzającej „General Management Development Program”.