Innowacje produktowe

Pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z identyfikacją produktów

We wszystkich naszych działaniach koncentrujemy się na klientach, a gdy klienci mówią o bardziej zrównoważonych produktach, to ich słuchamy. Zrozumienie wpływu naszych produktów na pracę zakładu klienta skłania nas do tworzenia sprawniej działających i zrównoważonych produktów, które zwiększają wydajność stosowanych przez niego linii produkcyjnych. Wprowadzamy innowacje, aby wydłużyć czas działania i zwiększyć niezawodność naszych produktów, umożliwiając klientom realizację celów w zakresie produkcji i zrównoważonego rozwoju.

Zdrowie i bezpieczeństwo klienta

Nasze zespoły produkcyjne i badawczo-rozwojowe dostarczają bezpieczne, wysokiej jakości i niezawodne produkty, które spełniają potrzeby naszych klientów w zakresie kodowania i znakowania. Nasza oferta obejmuje produkty, które są projektowane i wytwarzane w sposób odpowiedzialny, aby spełnić obecne i przyszłe globalne wymogi w zakresie bezpieczeństwa i ochrony środowiska oraz wymagania prawne, w tym w szczególności dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa klientów.

Wykazujemy proaktywne podejście do wprowadzania innowacji w obrębie naszych produktów z myślą o zdrowiu i bezpieczeństwie klientów, dysponując aktualną wiedzą na temat standardów i przepisów obowiązujących na poziomie globalnym, lokalnym oraz w przedsiębiorstwie klienta. Ściśle współpracujemy z dostawcami, aby zapewnić zgodność z globalnymi przepisami, w tym z unijnym rozporządzeniem REACH czy unijną dyrektywą RoHS.


Wydłużenie czasu działania i poprawa niezawodności

Wykorzystując naszą specjalistyczną wiedzę inżynieryjną, tworzymy produkty, które pozwalają utrzymać ciągłość linii produkcyjnych naszych klientów i tym samym przyczyniają się do realizacji ich większych celów w zakresie produkcji i zrównoważonego rozwoju.

Ponieważ branża opakowań przechodzi na bardziej innowacyjne i zrównoważone materiały, nieustannie modernizujemy naszą ofertę produktów, a także udzielamy naszym klientom wsparcia i zapewniamy im dostęp do specjalistycznej wiedzy na temat dostępnych rozwiązań z zakresu kodowania i znakowania dla tego rodzaju materiałów opakowaniowych. Przykładem takich zmian naszej oferty produktów, które wspierają klientów w przejściu na opakowania nadające się do recyklingu, są rozwiązania laserowe opracowane specjalnie do zastosowania z przetworzonym politereftalanem etylenu (rPET) lub tworzywami sztucznymi pochodzenia roślinnego. Z myślą o producentach korzystających z technologii znakowania CIJ opracowaliśmy ponad 30 wariantów tuszów, aby wesprzeć klientów w realizacji celów z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Są to m.in. tusze niezawierające MEK, niskozapachowe i dopuszczone do kontaktu z żywnością.


Wsparcie w całym cyklu życia produktu

Współpracujemy z naszymi klientami w całym cyklu życia produktu, aby zapewnić im jak najlepsze doświadczenia i wesprzeć w realizacji inicjatyw z zakresu zrównoważonego rozwoju. Nasze zaangażowanie w wydłużenie czasu działania i skrócenie czasu reakcji jest poparte zaawansowanymi możliwościami w zakresie serwisu zdalnego oraz największym w branży zespołem pomocy technicznej, co pozwala zapewnić długi czas działania urządzeń, a tym samym ograniczyć straty produkcyjne.