Środowisko

Pomoc w ograniczaniu wpływu na środowisko

Dokładamy wszelkich starań, aby ograniczyć emisję, odpady i ślad węglowy poprzez usprawnienie naszej globalnej działalności.

Wdrażanie systemów zarządzania środowiskowego

Wszystkie nasze zakłady montażowe oraz zakłady, w których produkujemy tusze, mają certyfikat ISO 14001. Dokładamy wszelkich starań, aby ograniczać nasz wpływ na środowisko i wdrażać programy, które nam w tym pomagają. Aby osiągnąć nasze cele w zakresie BHP i ochrony środowiska, opracowaliśmy polityki, w których informujemy o naszych oczekiwaniach i które pomagają nam monitorować kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) oraz wyznaczać cele na rzecz poprawy odpowiedzialności społecznej i ciągłego doskonalenia naszej działalności. Przy użyciu systemu biznesowego Veralto (VES) opracowaliśmy także narzędzia VES, które pozwalają nam ograniczyć zużycie energii i produkcję odpadów.


Zarządzanie zmianą

Realizujemy naszą wizję, aby zapobiegać negatywnemu oddziaływaniu na środowisko i zachęcać do wprowadzania usprawnień zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju. Aby zwiększyć naszą odpowiedzialność społeczną i ciągle się doskonalić, w ramach szerszego programu Veralto wyznaczyliśmy sobie cele w zakresie znaczącej poprawy wyników w obszarze BHP i ochrony środowiska, a także ograniczenia wpływu na środowisko.

Połączyliśmy niektóre z naszych najskuteczniejszych narzędzi VES z dobrymi praktykami branżowymi, aby stworzyć pakiet narzędzi i programów z zakresu BHP i ochrony środowiska przeznaczonych do zarządzania ergonomią, energetyką, ryzykiem, zgodnością z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska oraz ograniczeniem zużycia energii i produkcji odpadów. Monitorujemy również wiele innych kluczowych wskaźników wydajności związanych z BHP i ochroną środowiska, aby zbadać skuteczność naszego programu.


Współpraca w ramach
łańcucha dostaw

Rozległy zasięg naszego łańcucha dostaw daje nam możliwość realizowania naszych wartości w zakresie zrównoważonego rozwoju na obszarze znacznie wykraczającym poza naszą bezpośrednią działalność. Współpracujemy z dostawcami, aby wspólnie ograniczyć nasz ślad węglowy i produkcję odpadów. Dobrym przykładem jest skupienie się na możliwościach recyklingu wkładów oraz na zrównoważonych opakowaniach. Dowiedz się więcej.