Technologie znakowania leków

Przed nami interesujące
innowacje dla branży wyrobów
farmaceutycznychWyroby farmaceutyczne: jeden z najbardziej niesamowitych pomysłów człowieka. Tysiące wybitnych umysłów prowadzących badania naukowe w celu zgłębienia tajników ciała człowieka. Jednocześnie przemysł farmaceutyczny przemienia miliardy zainwestowanych dolarów w produkty, które ratują życie ludzi lub poprawiają jego jakość na całym świecie.

Dzięki procesom produkcji i dystrybucji te niesamowite pomysły i realizacje stają się produktami, które w bezpieczny, dokładny i właściwy sposób dostarczamy milionom pacjentów na świecie, dbając o efektywność i obniżenie kosztów do minimum. To nie takie proste!

To fascynujące wyzwanie ma jeszcze jeden aspekt: żyjemy w czasach poważnych zmian w branży farmaceutycznej.


Pobierz plik PDF

Przejście z ery penicyliny do powszechnie stosowanych leków i masowej sprzedaży

W erze penicyliny dużą rolę odgrywa spadek przepływu produktów i zysków, gdy wygasa ochrona patentowa i coraz trudniej znaleźć i opracować nowe ważne produkty o szerokim zastosowaniu.

W rzeczy samej, po wygaśnięciu patentów na takie „hity”, jak Lipitor, konkurencja w branży leków generycznych powoduje, że ceny szybko spadają — czasem nawet do jednej dziesiątej początkowej wartości.

injection-image

W przypadku 66% niegotowych do serializacji linii produkcyjnych nie planuje się żadnych zakupów urządzenia w ciągu kolejnych 12 miesięcy
‘Co trzeba wiedzieć’
Stan serializacji
Firma Videojet dostarcza produkty i rozwiązania umożliwiające implementację pełnej identyfikowalności produktów farmaceutycznych w procesie pakowania. Dedykowana oferta drukarek, laserów i etykieciarek w połączeniu z bogatą ofertą atramentów pozwala nanosić wysokiej jakości kody DataMatrix zgodne z wymogami serializacji.

Dzięki długotrwałej współpracy z dostawcami urządzeń OEM do zakładów farmaceutycznych drukarki Videojet są doskonale zintegrowane z całym systemem produkcyjnym.

Podgląd produktów

Złożoność medycyny celowanej — nowe wyzwanie dla rozwoju i produkcji wyrobów farmaceutycznych

Leki celowane zaczynają odgrywać coraz większą rolę. Dzięki szybko rozwijającym się dziedzinom wiedzy o naturze i roli genów i białek – genomice i proteomice — coraz więcej wiemy o możliwości używania „niestandardowych” leków wobec określonych problemów pojedynczych osób.

Oznacza to skokowy wzrost złożoności produkcji, pakowania i dostarczania.… a przy tym zmieniają się uwarunkowania geograficzne

“Śpiące giganty” – Chiny, Indie, Indonezja, Rosja, Brazylia –
powoli budzą się ze snu, co sprawia, że na scenie pojawia się nowa ogromna populacja potencjalnych klientów i zmienia się rozmieszczenie geograficzne kolejnych ważnych graczy i producentów w tej branży. Wobec rosnącej liczby źródeł leków, zwłaszcza leków generycznych, kluczowego znaczenia nabiera możliwość identyfikacji i śledzenia każdego opakowania.

Zapewnienie prawidłowego dostarczania leków właściwym pacjentom z przestrzeganiem zasady Hipokratesa: „Po pierwsze nie szkodzić”.’

Specjalizujemy się w oznaczaniu i kodowaniu i możemy wnieść istotny wkład w Państwa sukcesu

W naszej ciekawej branży, jaką jest oznaczanie i kodowanie, oferujemy interesujące technologie i produkty ułatwiające spełnienie rygorystycznych wymagań w zakresie zarządzania ryzykiem, dokładności, identyfikowalności i bezpieczeństwa, a przy tym stawiamy na ograniczanie kosztów.

Pobierz plik PDF
NA PRZYKŁAD

Oznakowanie 2D do znakowania i śledzenia butelek i fiolek

Zgodnie z nową dyrektywą UE w sprawie przeciwdziałania podrabianiu leków od lutego 2019 r. niemal każdy lek wydawany na receptę będzie nosić unikalny numer identyfikacyjny. Posługując się cyfrowym kodem 2D, można szybko i dokładnie umieszczać istotne informacje, dzięki czemu historię każdego opakowania będzie można prześledzić aż do źródła.

Co istotne, ten skomplikowany kod jest nanoszony w sposób zapewniający najwyższą jakość. Dostępna powierzchnia na kod bywa dość mała, wobec czego konieczne jest nie tylko jego precyzyjne wydrukowanie, ale także precyzyjne umieszczenie go na opakowaniu.

W związku z różnymi rozmiarami butelek i fiolek często wymagane jest specjalne obchodzenie się z materiałami, co wiąże się z koniecznością ścisłej integracji urządzeń do drukowania i znakowania. W dodatku za stanowiskiem znakowania butelki lub fiolki mogą być poddawane procesowi sterylizacji w autoklawie, co samo w sobie stawia wysokie wymagania pod względem wytrzymałości oznakowania.

Podgląd filmu

Skuteczne znakowanie na materiałach wybranych ze względu na lepsze cechy istotne z punktu widzenia opakowania

Nowa technologia pakowania wykorzystuje nowoczesne materiały, takie jak poliolefiny, wykazujące minimalne pogorszenie jakości przy kontakcie z produktami biochemicznymi, oraz zapewnia bezpieczny transport i łatwe wydawanie. Wyzwaniem jest wprowadzenie naprawdę skutecznego i niedrogiego sposobu znakowania. Na przykład wobec „odpornego na znakowanie” tworzywa HDPE można z powodzeniem stosować znakowanie bezpośrednie, tworzone błyskawicznie i przy minimalnym koszcie przy użyciu lasera UV. Laser ultrafioletowy generujący falę o długości 355 nanometrów oddziałuje na powierzchnię tworzywa HDPE, tworząc ciemny, trwały, wysokiej rozdzielczości kod DataMatrix na tle podłoża HDPE w jasnym kolorze.

Pobierz plik PDF

ZALECENIE DOTYCZĄCE PRODUKTU
Videojet 3130

Podgląd biuletynu informacyjnego

laser-1

Oznaczanie i kodowanie – zminimalizowanie kosztu posiadania

Wiemy, że linie produkcyjne klientów muszą pracować bez przerw i przy minimalnych kosztach. Zawsze staramy się tak zaprojektować nasze produkty, aby umożliwiały one uzyskanie maksymalnej wydajności.

Nasz atut to umiejętność pomagania klientom w osiąganiu maksymalnej wydajności, niezawodności i elastyczności. Każde urządzenie Videojet zaprojektowano z myślą o minimalnym koszcie posiadania i maksymalnym czasie sprawności całej linii.

Maksymalny całkowity koszt posiadania

Jak sprawić, aby produkcja była
bardziej wydajna i elastyczna oraz gotowa na zmiany

Rosną naciski na wdrażanie sprzętu i technologii pozwalających osiągać większą wydajność produkcji, o mniejszych wymaganiach pod względem czyszczenia i umożliwiających szybką rozbudowę i komercjalizację. Wymagania te doskonale spełniają urządzenia do znakowania firmy Videojet. Mogą one pracować z innymi technologiami, łatwo się je konfiguruje, są niezwykle elastyczne, gdy trzeba je przystosować do zmieniających się wymagań oraz są z zasady skalowalne. Dzięki technologii firmy Videojet systemy oznaczania i kodowania są od razu dostępne i zgodne z innymi urządzeniami oraz można je dostosować do pracy z wykonywanymi na zamówienie systemami produkcji. Pamiętając o znaczeniu terminowości dla realizacji umów i spełnienia oczekiwań klientów, firma Videojet może zapewnić szybkie uruchomienie instalacji w celu wywiązania się z umowy.

Pobierz plik PDF

Wobec nowego typu pacjenta — kupującego przez Internet i przyjmującego produkty lecznicze we własnym zakresie — konieczne jest pomieszczenie większej ilości informacji na już małej powierzchni.

Szybko rozwijająca się kultura przyjmowania produktów leczniczych we własnym zakresie wiąże się z odpowiedzialnością i wymaga jeszcze lepszej i zrozumiałej komunikacji z pacjentami. Dostawcy leków muszą umieszczać więcej informacji na już wypełnionej powierzchni, a jednocześnie kontrolować koszty.

W procesach znakowania, kodowania i etykietowania będzie wykorzystywanych więcej powierzchni, często na „trudnych” podłożach. Dla nas — specjalistów w branży znakowania — oznacza to konieczność zwiększenia elastyczności i wydajności technologii drukowania pod kątem tych wymagań bez wydłużania czasu przetwarzania, co ma zrekompensować koszt zwiększenia zakresu niestandardowego znakowania.

Oznakowanie 2D w technologii laserowej gwarantuje solidny system identyfikacji w celu przeciwdziałania podrabianiu produktów

Wobec rozwoju rynków i produktów podrabianie staje się poważnym zagrożeniem dla naszej branży. Kod DataMatrix 2D stał się standardowym nośnikiem informacji w obrocie międzynarodowym. Umożliwia on np. stosowanie zalecanego przez EFPIA kodu zawierającego kod wyrobu producenta, unikalny numer seryjny, datę ważności i numer partii.

wrap-print

Zalecana strategia obustronnej identyfikacji (na etapie produkcji i wydawania wyrobu) wraz z dostępem do informacji PILL zapewnia zgodność, dzięki której można mieć pewność, że pacjent otrzymuje właściwą dawkę odpowiedniego leku z rozpoznanego źródła.

Podgląd filmu

Oznaczanie i kodowanie — ważny element układanki

Wyzwanie jest ogromne! Różnorodność i złożoność leków celowanych, pojawienie się nowych ogromnych rynków zbytu oraz nowych i niesprawdzonych podmiotów w branży leków generycznych, a przy tym malejący udział dotychczasowych leków innowacyjnych.

W tych nowych warunkach przemysł farmaceutyczny czuje się odpowiedzialny za dostarczanie leków w bezpieczny, dokładny i właściwy sposób setkom milionów pacjentów na całym świecie — z dbałością o wydajność i jak najniższe koszty. Rozumiemy to wyzwanie i wykorzystujemy naszą wiedzę i doświadczenia w zakresie oznaczania i kodowania, aby zadanie to było realizowane możliwie najlepiej.

Pobierz plik PDF

Produkty najwyższej jakości zasługują na
najwyższą jakość oznakowań.

Nasze urządzenia laserowe CO2 zapewniają
doskonałą jakość znakowania na wielu różnych trudnych podłożach.

Dowiedz się więcej