Istotne sygnały służące stałej poprawie
Drukarka atramentowa do druku ciągłego Videojet 1580

Poprawa działania drukarki
w toku codziennej pracy

Skontaktuj się z nami w sprawie Nowych Urządzeń: +48-22-307-32-01

Aby obniżyć całkowity koszt posiadania ( TCO) drukarki, monitoruj jej działania, korzystając
z funkcji Videojet OPTIMiZE

Drukarka CIJ 1580 z funkcją Videojet OPTIMiZE może oceniać swoją wydajność i na tej podstawie sugerować producentom poprawienie:

 • działań operatora na drukarce,
 • warunków panujących w otoczeniu drukarki, 
 • konserwacji drukarki.

Monitoruj pracę drukarki CIJ 1580

Zyskaj wiedzę o pracy drukarki, jednocześnie
ciesząc się jej lepszą wydajnością i niższym
kosztem posiadania.

Alerty ekranowe dostarczają eksperckich danych
diagnostycznych, danych analitycznych i wskazówek,
pomagając w eliminacji problemów z drukarką, które
mogłyby negatywnie wpłynąć na produktywność linii.

Konserwacja Videojet SmartCell™ z
 elementami łatwymi do wymiany

Drukarka CIJ 1580 pomaga ograniczyć przestoje w
produkcji, ponieważ posiada elementy, które podlegają
wymianie w przewidywalnych odstępach czasu
skoordynowanych z cyklami budżetowymi firmy.

Elementy te można wymienić w ciągu kilku minut podczas
rutynowego wyłączenia maszyn lub przerwy w produkcji.

Wydłużony czas pracy dzięki opcjonalnej, sprawdzonej
 technologii CleanFlow™

Drukarka CIJ 1580 oferuje wydłużony czas pracy linii
produkcyjnej, wykorzystując sprawdzoną, opcjonalną
technologię głowicy drukującej Videojet CleanFlow™.
Opcjonalną głowicę drukującą CleanFlow™, dostępną z
dyszami 60 albo 70 mikronów, skonstruowano w sposób
zapewniający maksymalny czas działania bez stosowania
powietrza technologicznego. Perforowana konstrukcja
ogranicza nawarstwianie się atramentu i wymaga rzadszego
czyszczenia, umożliwiając dłuższą pracę bez interwencji.

Zyskaj co najmniej 8 godzin
dodatkowego czasu pracy dzięki
rezerwowemu zbiornikowi makeupu

Zapobiegaj przestojom dzięki dodatkowemu,
wbudowanemu zbiornikowi rezerwowemu, który
zabezpiecza ciągłość produkcji w normalnych warunkach
roboczych.

Rezerwowy zbiornik makeupu zapewni pracę przez co
najmniej 8 godzin, nawet po wyczerpaniu wkładu z płynem,
sygnalizując z dużym wyprzedzeniem konieczność jego
wymiany.Bez nieporządku, bez strat, bez pomyłek z systemem Smart Cartridge™

Opatentowana konstrukcja wkładu niesie ze sobą
 oszczędności, zapewniając jego całkowite opróżnienie ze
 wszystkich płynów, a także oferuje dodatkową ochronę
 podczas transportu i obsługi.

Wraz z drukarką CIJ 1580 dostępny jest pełen
asortyment ekologicznych atramentów i płynów
specjalnych.

Istotne sygnały służące stałej poprawie

Wydłużony czas działania

 • Zapobiegaj przestojom dzięki rezerwowemu zbiornikowi makeupu, który zabezpiecza ciągłość produkcji w normalnych warunkach roboczych, dając co najmniej 8 godzin dodatkowego czasu pracy.
 • Wymieniaj części w ramach konserwacji zapobiegawczej sprawnie i skutecznie, bez dodatkowych przestojów produkcyjnych.
 • W ciągu kilku minut wznawiaj pracę po nieplanowanych przerwach, korzystając z opcjonalnego zdalnego serwisu VideojetConnect™, który ogranicza potrzebę wzywania serwisantów do zakładu (zależnie od lokalnej dost ępności).

Prostota obsługi

 • Wyeliminuj potencjalne błędy użytkownika, stosując interfejs SIMPLICiTY, który znacznie ogranicza liczbę działań operatora przy obsłudze drukarki.
 • Łatwy w obsłudze, wzorowany na tablecie 10-calowy wyświetlacz dotykowy, którego interfejs jest intuicyjny i przetłumaczony na rodzimy język operatora.
 • Dostosuj interfejsy za pomocą wbudowanych kreatorów i korzystaj z samouczków filmowych przy rutynowych czynnościach związanych z drukarką.

Kontrola jakości nadruków

 • Obniż ryzyko wystąpienia błędów znakowania, stosując funkcję inteligentnego tworzenia informacji do druku.
 • Zautomatyzuj treść oznakowania, definiując reguły tworzenia informacji do druku, które eliminują potrzebę udziału operatora.
 • Korzystaj z uproszczonego tworzenia informacji i konfigurowania zadań, aby szybciej rozpoczynać znakowanie produktów.

Produktywność w standardzie

 • Analizuj indywidualne schematy użytkowania i na podstawie alertów ekranowych ulepszaj obsługę drukarki
 • Kontaktuj się z ekspertami ds. technicznych za dotknięciem przycisku, korzystając z opcjonalnej usługi zdalnego serwisu VideojetConnect™.
 • Działaj efektywniej, korzystając ze szczegółowych analiz i raportów dotyczących czasu pracy, i we współpracy z serwisem Videojet stopniowo zyskuj poprawę.