Remote access with VideojetConnect

Zdalny dostęp dzięki opcjonalnej usłudze
zdalnego serwisu VideojetConnect™*

Model 1580 z opcjonalną usługą VideojetConnect™
posiada wbudowane funkcje zdalnego ser wisu.

Udostępnij technikowi bezpośrednie połączenie z linią.


* Zależnie od dostępności w danym kraju.

Skontaktuj się z nami w sprawie Nowych Urządzeń: +48-22-307-32-01

Alerty zdalne: Najszybciej się dowiadujesz

Powiadomienia o stanie drukarki, ostrzeżenia lub informacje o usterkach w czasie rzeczywistym

Inteligentne oprogramowanie błyskawicznie wysyła pocztą
e-mail powiadomienia o nietypowych zdarzeniach lub
błędach, które mogłyby negatywnie wpłynąć na
działanie drukarki Videojet, co pozwala na szybszą reakcję.


Tablice rozdzielcze: Najszybciej reagujesz

Błyskawiczny podgląd aktywności drukarki

Dzięki możliwości wyświetlenia statusów wszystkich
drukarek Videojet w placówce i przejścia do bardziej
szczegółowych informacji o poszczególnych urządzeniach
możesz reagować jeszcze szybciej. Wartości konfiguracyjne
można szybko wyświetlić bez skomplikowanych czynności,
a wykresy wydajności pozwalają prześledzić historię
urządzenia i wskazać przyczyny przestojów.


  

Zdalne wznawianie: Najszybciej wznawiasz pracę

Dzięki usłudze zdalnego wznawiania wystarczy
kliknąć, aby uzyskać interwencję eksperta Videojet

Funkcja zdalnego dostępu pozwala własnym specjalistom
zakładu lub pomocy technicznej Videojet na elektroniczny
dostęp do systemu operacyjnego drukarki Videojet,
rozwiązanie problemu, a nawet wprowadzenie niezbędnych
poprawek w trybie online. Ten wirtualny dostęp pozwala na
szybsze wznowienie pracy, często bez wizyty serwisanta na
miejscu.