Rozwiązanie do puszkowania Videojet Lightfoot™

Technologia lasera światłowodowego

Łatwa migracja do rozwiązania znakowania laserowego w celu
skorzystania z wyższej jakości kodów, mniejszego zakresu
konserwacji i braku materiałów eksploatacyjnych

Skontaktuj się z nami w sprawie Nowych Urządzeń: +48-22-307-32-01

Minimum konserwacji

Tradycyjne rozwiązania z zakresu znakowania atramentowego
mają czasochłonne, kosztowne i często nieoczekiwane wymagania
konserwacyjne. Dzięki niemal zerowemu zapotrzebowaniu na
konserwację przez cały okres eksploatacji laserów rozwiązanie
do puszkowania Videojet jest doskonałym wyborem dla sektora
napojów o dużej szybkości linii, który stara się zapobiegać
przestojom i niespodziewanym kosztom konserwacji.


Brak materiałów
eksploatacyjnych

Nie trzeba się martwić, że skończy się atrament i ryzykować
wyłączenie linii. Systemy laserowe nie wymagają żadnych
materiałów eksploatacyjnych, więc nie trzeba już przechowywać
atramentu ani rozpuszczalnika.


Wyraźne, trwałe kody

Unikanie problemów z jakością znakowania, które wymagałyby
poprawek lub odrzucenia. Kody laserów światłowodowych są
precyzyjne i trwałe, dzięki czemu można konsekwentnie spełniać
wymagania jakościowe klientów


Łatwiejsza integracja

Przejście na system laserowy na liniach puszkowania może być trudnym zadaniem w przypadku standardowych dużych i ciężkich laserowych głowic znakujących. Rozwiązanie laserowe Videojet jest wyposażone w dwie głowice znakujące Lightfoot™, które są porównywalne pod względem wielkości i masy z głowicami znakującymi do ciągłego druku atramentowego.