Rozwiązanie do puszkowania Videojet Lightfoot™

Wykonane specjalnie do puszkowania

Stworzone specjalnie, aby spełnić wymagania
w zakresie jakości, niezawodności i wydajności
w sektorze szybkiego puszkowania napojów

Skontaktuj się z nami w sprawie Nowych Urządzeń: +48-22-307-32-01

Uruchom tak szybko, jak możesz

Znakowanie nie powinno być wąskim gardłem na linii
produkcyjnej. Dwie głowice znakujące Lightfoot™ prowadzone
przez jeden kontroler pozwalają na bezproblemowe znakowanie
z szybkością do 100 000 puszek na godzinę*.

* Maksymalna szybkość zależy od wymagań konkretnego
zastosowania.

Z łatwością radzi sobie
w trudnych warunkach

Wilgotne i zawierające cukier środowiska puszek do napojów
mogą siać spustoszenie w standardowych rozwiązaniach
z zakresu znakowania, powodując nieczytelne lub brakujące kody.
Rozwiązanie do puszkowania Videojet jest wyposażone w dwie
głowice znakujące o stopniu ochrony IP69, które z łatwością radzą
sobie w tych trudnych warunkach i zapewniają wysokiej jakości,
czytelny kod za każdym razem.

Zmywanie bez przerw w pracy

Usuwanie urządzeń z linii do zmywania produkcyjnego jest czaso i
pracochłonne. Dzięki obudowie o stopniu ochrony IP65 wszystko
może pozostać na swoim miejscu podczas zmywania, co ułatwia
i przyspiesza czyszczenie.

Zapomnij o całkowitych wyłączeniach

Systemy laserowe z pojedynczą głowicą znakującą wymagają
całkowitego wyłączenia linii w celu naprawy lub wymiany urządzeń
w przypadku awarii. Rozwiązanie Videojet cechuje się wbudowaną
wymiennością — ma dwie głowice znakujące, dzięki czemu można
dostosować się do pracy z pojedynczym laserem i utrzymywać linię
w ruchu*, nawet jeśli jedna z głowic ulegnie uszkodzeniu.

* Szybkość do 50 000 puszek/godz. Wymagana będzie ręczna
regulacja ustawień lasera.