Śledzenie produktu -znaczenie w procesie produkcyjnym

Śledzenie produktów oznacza, że dany wyrób lub produkt handlowy może być zlokalizowany w dowolnym czasie. Można uzyskać też informacje o tym kiedy, gdzie i przez kogo dane produkty lub części produktów zostały odebrane, wytworzone, przetworzone, przechowywane, transportowane, zastosowane i wreszcie zutylizowane.

Walidacja procesu pakowania:

To cały szereg usług świadczonych przez dostawcę w zakresie walidacji maszyn, funkcji i procesów przez niego dostarczonych.

Usługa walidacji:

Świadczenie usług walidacji. Walidacja obejmuje dostarczenie udokumentowanych dowodów, że proces lub cały system spełnia wszystkie wymogi w praktyce.

Agregacja:

Agregacja odnosi się do zbierania ładunków z indywidualnymi numerami seryjnymi w większe jednostki. Wyzwanie polega na niezawodnym śledzeniu wcześniej oznakowanych pojedynczych opakowań w większych pojemnikach, które może również odbywać się na obszarze kilku etapów, od pakowania do paletyzacji.

Nadawanie numerów seryjnych:

Każdy produkt otrzymuje unikalny numer seryjny, który pozostanie wyraźnie rozpoznawalny przez cały okres użytkowania produktu.

Powiązane Artykuły


Sugerowane Rozwiązania