Znakowanie produktów

Zintegrowane Systemy do Kodowania, Znakowania, Drukowania, Aplikacji Etykiet oraz Stemplowania.

Zintegrowane rozwiązania do kodowania, znakowania, drukowania, etykietowania i stemplowania produktów są przeznaczone do umieszczania zmiennych danych, takich jak daty ważności lub numery partii, na produktach lub ich opakowaniach. Znakowanie produktów ułatwia producentom i organom regulacyjnym weryfikację autentyczności produktów. Z tego względu kody muszą pozostać czytelne przez cały okres użytkowania produktu.

Kody te mogą uprościć proces wycofywania z rynku wadliwych lub zanieczyszczonych produktów w celu ochrony zdrowia i dobrostanu konsumentów. Kody mogą również umożliwiać władzom śledzenie produktów, które zostały przekierowane od pierwotnych odbiorców, a także identyfikowanie i usuwanie z dystrybucji podrobionych produktów, zanim trafią do konsumentów.

Znakowanie produktów poprzez kodowanie może także dostarczyć cennych informacji o łańcuchu dystrybucji i produkcie odbiorcy opakowań transportowych. Kody ułatwiają firmom i klientom śledzenie transportowanych produktów wzdłuż całej ścieżki dostawy i zagwarantowanie ich terminowego dostarczenia lub powiadomienie odbiorców o ewentualnym opóźnieniu dostawy.

Kody można nanosić bezpośrednio na produkty lub opakowania jednostkowe za pomocą drukarek atramentowych do druku ciągłego, termicznych drukarek atramentowych, systemów termotransferowych lub drukarek laserowych. Można je również umieszczać na produktach lub opakowaniach przez drukowanie kodów zmiennych na etykietach. Etykiety produktów i opakowań jednostkowych są zwykle aplikowane na linii produkcyjnej podczas procesu pakowania i kodowane po ich nałożeniu.

Drukarki atramentowe do druku ciągłego (CIJ) są powszechnie stosowane do nanoszenia kodów na materiały porowate lub nieporowate oraz nierówne powierzchnie. Termiczne drukarki atramentowe (TIJ) sprawdzają się w przypadku drukowania kodów na gładkich lub powlekanych powierzchniach, takich jak etykiety z tworzyw sztucznych lub kartony powlekane. Drukarki termotransferowe (TTO) korzystają z taśmy foliowej umożliwiającej drukowanie na opakowaniach elastycznych, np. wykonanych z folii. Drukarki laserowe służą do znakowanie produktów lub wytrawianie kodów na produktach, a niekiedy nawet na metalowych płytkach lub etykietach, które są następnie przyklejane do produktów.

Dostępne obecnie zaawansowane programy do kontroli jakości nadruków, takie jak rozwiązanie CLARiSUITE firmy Videojet, przechowują kody produktów danej firmy w bazie danych powiązanej z liniami produkcyjnymi tej firmy. Oprogramowanie przesyła kody do urządzeń w celu oznakowania produktów, a następnie weryfikuje i śledzi kody produktów na dalszych etapach produkcji, dzięki czemu można zagwarantować, że wszystkie produkty opuszczające zakład są odpowiednio oznakowane.

Etykiety wysyłkowe, które zawierają unikatowe kody identyfikacyjne produktu i kody do śledzenia w łańcuchu logistycznym, są często drukowane na żądanie za pomocą systemów druku z aplikatorem etykiet, a następnie nanoszone na kartony i ładunki paletowe. Skanowanie tych kodów w punktach kontrolnych podczas procesu przewozu zapewnia dane umożliwiające producentom i odbiorcom śledzenie przesyłek na bieżąco.