Systemy opakowań z tworzyw sztucznych

Opakowania z materiałów elastycznych – blistry

Blistry obejmują opakowania z tworzyw sztucznych, wykonane z PET (politereftalan etylenu) lub PCV (polichlorek winylu). Wytrzymały materiał, z którego zrobione są blistry, czyni je idealnymi dla szerokiego zakresu zastosowań, takich jak farmaceutyki, sprzęt elektroniczny czy zabawki. Blistry eliminują potrzebę stosowania dodatkowych kartonów, zmniejszając tym samym koszty pakowania.

Blistry to opakowania widoczne, znane też jako opakowania detaliczne. Blistrownica zamyka opakowanie wewnątrz, gdzie blister jest łączony z podstawą, zwykle przez zgrzewanie. Wreszcie opakowanie zostaje zamknięte poprzez aktywowanie warstwy termozgrzewalnej (pokrywa blistra), uszczelniając krawędzie za pomocą ciśnienia i ciepła.

Blistrownice mogą być konfigurowane do procesów formowania na gorąco i na zimno, do obróbki zwykłych folii, takich jak PCV, PVDC, Alu/Alu, Aclar i PP (opakowania z tworzyw sztucznych).

Powiązane Artykuły

Sugerowane Rozwiązania

Videojet 6420 | Videojet 1650