Czym jest pakowanie z zastosowaniem atmosfery modyfikowanej (MAP)?

Kontakt

Informacja o Produktach:
+48 887 444 100
Materiały Eksploatacyjne:
22-886-00-77
Serwis i Wsparcie Techniczne:
22-886-00-77

handel.seo@videojet.com

Pakowanie w atmosferze modyfikowanej (MAP), znane również jako pakowanie w osłonie gazowej, to proces, który polega na usunięciu części lub całego powietrza z opakowania i zastąpienia go ochronną mieszanką gazów (płukanie gazowe). Następnie opakowanie zostaje hermetycznie zamknięta. Dodatkowo wzmocniona folia powoduje, że powietrze z opakowania nie wydostaje się na zewnątrz i zapobiega   przenikaniu powietrza z otoczenia do opakowania. 

Powiązane Artykuły


Sugerowane Rozwiązania