Czym jest pakowanie z zastosowaniem atmosfery modyfikowanej (MAP)?

Pakowanie w atmosferze modyfikowanej (MAP), znane również jako pakowanie w osłonie gazowej, to proces, który polega na usunięciu części lub całego powietrza z opakowania i zastąpienia go ochronną mieszanką gazów (płukanie gazowe). Następnie opakowanie zostaje hermetycznie zamknięta. Dodatkowo wzmocniona folia powoduje, że powietrze z opakowania nie wydostaje się na zewnątrz i zapobiega   przenikaniu powietrza z otoczenia do opakowania. 

Powiązane Artykuły

Sugerowane Rozwiązania

Videojet 6420 | Videojet 1650