Czym jest linia do napełniania?

Rozlew to wymagający ostrożności etap pakowania płynów i innych substancji płynnych. Może się odbywać na różne sposoby, w zależności od rodzaju rozlewanych płynów (gazowane lub niegazowane) lub substancji (detergenty, oleje, ługi), oraz od rodzaju wykorzystanych opakowań (m.in. butelki PET lub szklane, puszki, Tetra Pak). Linie rozlewnicze są podzielone na kilka etapów, w których do poszczególnych zadań są wykorzystywane odpowiednie maszyny. Najważniejsze z nich to:

  1. Myjki lub płuczki do butelek i/lub myjko-suszarki
  2. Nalewarki
  3. Maszyny do kapslowania
  4. Maszyny do etykietowania
Powiązane Artykuły


Sugerowane Rozwiązania