Wydajne znakowanie na linii pakującej: kluczowe aspekty i technologie

Podstawowe funkcje linii pakującej:

Linia pakująca to linia produkcyjna, na której gotowe produkty są pakowane w celu zapewnienia im ochrony podczas transportu i przenoszenia, zanim zostaną użyte. Materiał opakowaniowy zapewnia również wygodną powierzchnię stanowiącą nośnik drukowanych oznaczeń i kodów, które umożliwiają identyfikację produktu oraz pomagają organom nadzoru i kupującym prześledzić całą jego drogę do sprzedawcy lub klienta. Oprócz systemów pakujących, takich jak napełniarki, kartoniarki, maszyny pakujące do opakowań zbiorczych i paletyzatory, większość linii pakujących wyposażona jest w urządzenia do kodowania i znakowania, które służą do nanoszenia niezbędnych oznakowań spełniających wymogi prawne i pomagających w uzyskaniu należytej identyfikowalności.

Na liniach pakujących często zostaje niewiele miejsca do dyspozycji, dlatego większość systemów znakowania przewidziana jest do montażu nad linią główną lub obok niej, a nie w ciągu samej linii. Tak położone systemy znakowania są w stanie efektywnie działać i wspomagać produktywność linii, ponieważ linia nie zostaje wydłużona i zachowuje wydajność.

Linia pakująca na produkcji

Linia pakująca –  dodatkowe zastosowania:

Urządzenia do znakowania atramentowego i laserowego, które nanoszą wymagane kody, zbierają również cenne dane produkcyjne, dostarczając zestawień zawierających liczbę i rodzaj oznakowanych produktów i opakowań. W skład niektórych systemów znakowania wchodzą również systemy wizyjne, które rejestrują i przechowują uzyskane z kamery obrazy oznakowań na opakowaniach, aby zapewnić lepszy nadzór nad ich czytelnością.

Te systemy znakowania powinny cechować się szybkością, wydajną pracą i niskimi wymaganiami konserwacyjnymi. Każde spowolnienie, jakie będą powodować, przełoży się na produktywność całego procesu produkcji/pakowania. Właśnie dlatego producenci systemów kodowania i znakowania, m.in. Videojet, projektują swoje urządzenia tak, aby nie tylko nanosiły oznakowania, które są czyste i czytelne, ale też robiły to szybko i wydajnie.

Na liniach pakujących stosuje się szeroką gamę materiałów do pakowania najrozmaitszych produktów: od miękkich po twarde, od dużych po małe, od sztywnych po elastyczne. Aby na tych materiałach skutecznie nanosić znaki, producenci opracowali różnorodne urządzenia do kodowania i znakowania, od drukarek i grawerek laserowych po drukarki atramentowe termiczne i do druku ciągłego. Taka bogata oferta pozwala firmom wybierać systemy znakowania, które będą najefektywniej pracować w przypadku ich specyficznych opakowań.

Powiązane Artykuły

Sugerowane Rozwiązania

Videojet 1650 | Videojet 2380