Etykietowanie produktów

Po zapakowaniu produktu konsumenci nie mają już do niego bezpośredniego dostępu. Nie mogą go wziąć do ręki ani dokładnie sprawdzić. Informacje podane na etykiecie opakowania mają na celu zidentyfikowanie i opisanie produktu, co pomaga konsumentom w dokonywaniu świadomych zakupów. Etykietowanie produktów jest zatem nie tylko niezbędną częścią prezentacji produktu, ale także ważnym narzędziem marketingowym i sprzedażowym dla producenta.

Etykiety są ważne dla producentów, którzy pakują produkty, ponieważ etykieta stanowi bezpośredni łącznik pomiędzy właścicielem marki a konsumentem, umożliwiający opisanie produktu i korzyści, jakie oferuje. Wyraźne zdjęcia i kolorowa grafika na wstępnie zadrukowanych etykietach często odgrywają ważną rolę w pozytywnej prezentacji produktu.

Oprócz oznaczania marki etykiety mogą zawierać informacje o tym, gdzie i przez kogo produkt został wytworzony, a często zawierać także wskazówki dotyczące efektywnego użycia. Etykieta produktu spożywczego określa jego poszczególne składniki, dokładną masę oraz datę, po upływie której produkt nie może być już uznawany za bezpieczny do spożycia. Etykiety często zawierają również szczegółowe informacje o tym, jak najlepiej przechowywać i przygotowywać żywność w bezpieczny sposób.

Produkty farmaceutyczne muszą być opatrzone niepowtarzalnymi kodami identyfikacyjnymi, które umożliwiają śledzenie leków w całym systemie dystrybucji. W Europie wymaga się, aby potencjalnie trujące substancje chemiczne były opatrzone identyfikatorem UFI (unikatowym identyfikatorem receptury), by ośrodki kontroli zatruć mogły doradzić odpowiednie leczenie w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej. Kody te są drukowane na zapakowanych produktach na linii produkcyjnej. Ze względu na ich znaczenie są one zwykle drukowane, a następnie natychmiast sprawdzane przez system kontroli wizyjnej, aby zapewnić ich kompletność i czytelność. Te przepisy dotyczące wymaganych kodów mogą ulec zmianie, w tym również w przypadku stosowania w nowych lokalizacjach, więc osoby korzystające z nich muszą być na bieżąco z tymi zmianami, aby zachować zgodność z przepisami.

Informacje zawarte na etykiecie mogą być wydrukowane bezpośrednio na opakowaniu lub uprzednio wydrukowane na oddzielnych papierowych lub foliowych etykietach, które są następnie automatycznie naklejane na powierzchnię opakowania na linii produkcyjnej. Etykiety te mogą być drukowane poza siedzibą firmy lub wydrukowane na linii produkcyjnej przed naklejeniem, chociaż takie etykiety są zazwyczaj ograniczone do tekstu alfanumerycznego, kodów kreskowych i prostych elementów graficznych. Etykietowanie produktów najczęściej występuje na pudełkach, kartonach, puszkach i zbiornikach, a najczęściej naklejane jest na butelki, słoiki i niektóre puszki z żywnością. Opakowania elastyczne można etykietować przy użyciu obu metod.  

Informacje powinny być kompletne, wyraźne i czytelne, niezależnie od tego, czy są drukowane na opakowaniu, czy na naklejanej etykiecie. Niewyraźny nadruk, rozdarcia lub fałdy na etykiecie, które sprawiają, że informacje o niebezpiecznych składnikach, takich jak alergeny, lub terminy ważności są nieczytelne, mogą mieć bezpośredni wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo konsumentów. Podczas pakowania i etykietowania produktów zamazane lub źle zarejestrowane nadruki obrazów również źle wpływają na wizerunek marki producenta.