Maszyny pakujące przy liniach produkcyjnych – kartoniarki

Rozwiązania do etykietowania do integracji z półautomatycznymi i automatycznymi kartoniarkami

Produkt po zamknięciu w pierwotnym opakowaniu jednostkowym często jest jeszcze umieszczany w kartonie razem z szeregiem innych identycznych produktów. Kartony te wraz z innymi tak samo zapakowanymi produktami są następnie umieszczane w jeszcze większym opakowaniu wysyłkowym do dystrybucji. Na koniec grupa takich opakowań zbiorczych zostaje złożona na palecie jako jeden ładunek. Może to być ładunek jednolity, czyli składający się z identycznych produktów, lub ładunek mieszany, czyli składający się z różnych produktów wysyłanych do tego samego miejsca przeznaczenia.

To złożony proces, dlatego ważne jest, aby opakowania pierwotne, kartony i opakowania zbiorcze były wyraźnie oznakowane i opatrzone kodami umożliwiającymi ich identyfikację. Jest to istotne ze względu na możliwość śledzenia zarówno drogi ich agregacji do postaci ładunku paletowego, jak i późniejszej dystrybucji, a także zapewnienia, że bezpiecznie dotrą do miejsca przeznaczenia. Kluczową rolę w tych działaniach odgrywa etykieciarka do kartonów.

Etykiety drukowane na kartonach mogą zawierać zarówno informacje czytelne dla człowieka, takie jak adresy i opisy produktów, jak również zakodowane informacje identyfikacyjne i umożliwiające śledzenie, zwykle w formacie liniowego lub dwuwymiarowego kodu kreskowego. Istotne jest, aby nadruk kodów kreskowych na kartonach był wyraźny i bezpośrednio czytelny, aby skanery na różnych etapach systemu pakowania i dystrybucji mogły szybko zidentyfikować karton i odpowiednio go kierować w toku procesu agregacji, paletyzacji i dystrybucji do miejsca przeznaczenia.

Maszyna do etykietowania kartonów nanosi etykietę na karton, który po linii produkcyjnej nierzadko przemieszcza się z dużą prędkością. Operacja ta często wiąże się z usunięciem warstwy zabezpieczającej z etykiety samoprzylepnej przed jej naniesieniem na karton. Etykieciarka do kartonów musi tę operację płynnie wykonać i tak samo nakleić etykietę, nie tworząc zmarszczek, które mogłyby zakryć najważniejsze informacje na etykiecie, a jednocześnie nie spowalniając procesu produkcji.

Etykieciarki do kartonów nanoszą etykiety na przedmioty o różnych rozmiarach, od małych kartonów po pełnowymiarowe ładunki paletowe. W rezultacie oferują szereg metod skutecznego naklejania etykiet. Należy do nich dociskanie etykiet do podłoża strumieniem powietrza lub stopką dociskową. W przypadku etykietowania palet maszyny do etykietowania kartonów mogą być wyposażone w ramiona, które wysuwają się z korpusu maszyny, po czym nanoszą etykietę na powierzchnię palety. Na opakowaniach zbiorczych niekiedy umieszcza się etykiety zawinięte na krawędzi, tak aby możliwe było ich skanowanie z dowolnego z dwóch kierunków. Niektóre etykieciarki do kartonów wyposażone są w funkcje drukowania etykiet na żądanie, a następnie ich nanoszenia.

Kartoniarki i znakowanie

Kartoniarki należą do rodziny maszyn do formowania, napełniania i zamykania opakowań. Mogą być przystosowane do działania w procesie całkowicie lub częściowo zautomatyzowanym.

Zaklejarka do kartonów to maszyna pakująca, która może zaklejać kartony częściowo lub całkowicie automatycznie. W tym przypadku zaklejarka do kartonów zamyka karton nie tylko przez złożenie klap, ale w razie konieczności także za pomocą taśmy klejącej. Ta szeroka gama opcji wyposażenia pozwala firmom wybrać system, który najlepiej sprawdzi się w ich pracy.