Bezpośrednie znakowanie części

Producenci mogą korzystać z bezpośredniego znakowania części (DPM) w celu śledzenia ich w ramach całego procesu produkcji i łańcucha dostaw. DPM doskonale nadaje się do znajdowania części na potrzeby serwisu lub wycofywania produktów z rynku, a także ułatwia obsługę roszczeń gwarancyjnych.

1. Co to jest bezpośrednie znakowanie części (DPM)?

Bezpośrednie znakowanie części (DPM) to proces znakowania części za pomocą niepowtarzalnych kodów do odczytu maszynowego, zawierających kluczowe informacje o produkcie. DPM umożliwia śledzenie produktów w całym łańcuchu dostaw i cyklu życia każdej części. Identyfikacja części przyczynia się również do ograniczenia potrzeby ręcznego wprowadzania kodów, poprawy dokładności i niezawodności oznakowania oraz szybszej wymiany danych.

2. Co to jest identyfikowalność i dlaczego jest ważna?

Identyfikowalność to proces używany do śledzenia części w całym jej cyklu życia przy użyciu niepowtarzalnego kodu identyfikacyjnego. Dzięki identyfikowalności nabywcy mogą także:

  • Kontrolować łańcuch dostaw, śledząc części w całym procesie produkcji.
  • Szybko lokalizować części na potrzeby kampanii wycofywania produktów z rynku i dochodzeń serwisowych.
  • Spełniać coraz większe wymagania i obszerniejsze przepisy.
  • Chronić się przed podróbkami.

3. Czy zachodzą jakieś zmiany w branży?

Branża przechodzi od kodów jednowymiarowych (1D) do dwuwymiarowych (2D) (tak zwanych kodów Data Matrix).

Kody 2D:

  • Zawierają więcej informacji na małej przestrzeni.
  • Mogą być nanoszone różnymi metodami znakowania bezpośredniego.
  • Charakteryzują się większą niezawodnością odczytu.

4. Jakie czynniki powinien nabywca wziąć pod uwagę przy ocenie przydatności danej technologii znakowania?

  • Podłoże/zastosowanie (znakowana powierzchnia).
  • Linia produkcyjna (łatwość integracji i mobilność).
  • Budżet (wyważenie kosztów początkowych względem konserwacji przez cały okres eksploatacji).

5. W jaki sposób firma Videojet może pomóc?

Videojet oferuje kilka technologii, które umożliwiają realizację licznych metod znakowania części. Więcej informacji:

W przypadku przemysłu samochodowego i lotniczego najczęściej stosowane metody znakowania to znakowanie laseroweatramentowy druk ciągły, wyżłabianie („dot peening”) i wytrawianie elektrochemiczne.